PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Marlene Budolph - HHX Økonomi & Samfundsfag A

Mød Marlene der har valgt studieretningslinjen Økonomi med Samfundsdag A på Handelsgymnasiet JTP. Marlene valgte den kombination fordi hun altid har været interesseret i samfundsmæssige problemstillinger og gerne vil læse statskundskab eller jura når hun er færdig med 3. g.

Marlene Budolph - HHX Økonomi & Samfundsfag.jpeg

Hvad fik dig til en vælge Økonomi med samfundsfag A på JTP? 

Jeg har altid været enormt interesseret i samfundsstrukturer, samfundsfaglige problemstillinger og politik, både på nationalt- og internationalt plan. Hertil er det ikke kun samfundsvidenskabelige teorier, der kan forklare disse samfundsøkonomiske situationer, men også økonomiske teorier. Derfor valgte jeg en studieretning, hvor der både var mulighed for at studere samfunds- samt økonomiske fag. Eksempelvis international økonomi og virksomhedsøkonomi, der i sammenspil med hinanden fungerer dynamisk.

Ydermere har jeg aldrig haft en særlig interesse for de naturvidenskabelige fag, hvilket måske hænger særligt sammen med, at jeg altid har vidst, hvad jeg ville, når jeg er færdig med gymnasiet. Denne studieretning gav mig derfor mulighed for at studere fag, som jeg har interesse for, og fravælge fag som jeg ikke har interesse for og ikke skal bruge til noget i fremtiden. Studieretningslinjen er derfor enormt målrettet og fokuseret.

Marlene Budolph - HHX Økonomi & Samfundsfag 2.jpeg

Hvad er godt og anderledes ved at tage en HHX fra JTP? 

Læringsmiljøet på Niels Brock JTP er måske særligt en ting, der adskiller sig meget fra andre gymnasier. I og med at studieretningerne her på dette gymnasium er enormt fokuseret, giver dette også anledning til, at du bliver en del af en klasse, hvor størstedelen af dine medstuderende har mange af de samme faglige interesser som dig. Det gør, at undervisningen og dermed læringsmiljøet er dynamisk og bliver trukket op på et særligt højt niveau – et højt niveau du kan drage fordel af, når du en dag skal videre på universitet eller ud på arbejdsmarkedet. Hertil er det også vigtigt at påpege, at selve uddannelsesforløbet er enormt virkelighedsnært og problembaseret.

På Niels Brock JTP er det vellidt, at man er engageret i sin egen skolegang  og topmotiveret. Derfor handler det her på stedet ikke altid om at være den klogeste, men også om at ville det mest. Det gode ved Niels Brock er derfor studiemiljøet, der i høj grad opfordrer og motiverer elever til at yde sit bedste.

Hvad skal du bruge uddannelsen til? 

Når jeg er færdig med 3.g vil jeg rigtig gerne på universitetet og læse enten jura eller statskundskab. Uddannelsen har givet mig en masse forudsætninger som både kan bruges til samfundsvidenskabelige videregående uddannelser eller som oftest set handelsorienteret videregående uddannelser.

Hvis du skulle få andre til at starte på HHX på Niels Brock, hvad ville du så fortælle dem? 

Jeg vil helt klart opfordre andre unge til at starte på HHX på Niels Brock, på baggrund af, at de kommer til at indgå i et socialt og stærkt fagligt fællesskab. Selve institutionens størrelse, er helt klart også en positiv faktor, der kommer den enkelte elev til fordel. Niels Brock har en masse ressourcer og virksomhedsforbindelser, som gør, at der er mulighed for at skabe variation i undervisningen f.eks. i form af virksomhedsbesøg, besøg af politikere, paneldebatter m.m. – og også deltage i eksterne arrangementer med andre skoler f.eks. Danmarksmesterskaberne i erhvervscase på Børsen eller DM i nationaløkonomi på CBS. Udover den normale undervisning, udbyder Niels Brock også Masterclass på kryds og tværs af afdelingerne. Hvis der f.eks. er opført en Masterclass i erhvervsjura på markedsføringsgymnasiet, har du altså fri mulighed for også at søge ind på denne, på trods af at du går på JTP. Alt i alt danner dette rammer for et godt socialt og fagligt miljø, hvor der foreligger adskillige incitamenter til at yde sit bedste og udfolde sine kompetencer og sin livshorisont.

Så hvis du er klar på at blive udfordret fagligt, udvide din videns- og livshorisont, være en del af et sjovt og unikt fællesskab, skal du vælge Niels Brock.

Marlene Budolph - HHX Økonomi & Samfundsfag JTP 3.jpeg

Beskriv kort de sociale aktiviteter, der er på Niels Brock? 

På Niels Brock afholdes der tit og oftest fredagscaféer, hvor du har mulighed for at lære elever fra andre linjer og klassetrin at kende. Endvidere bliver der hvert år afholdt Galla, hvor også 1. og 2.g’erne har mulighed for at deltage. Hver sommer lige før sommerferien afholdes der også roregatta, hvor man med sin klasse dyster mod de øvrige klasser på skolen. 

Beskriv kort, hvad der er godt/anderledes ved en typisk undervisningsdag på Økonomi og/eller JTP?

En typisk undervisningsdag på Niels Brock udspiller sig næsten aldrig som forventet. Hvad du havde forventet skulle blive endnu en grå og kedelig skoledag, bliver meget hurtigt til en suveræn dag. Særligt fordi, at du er med til at tilrettelægge undervisningen på en sjov og interessant måde, men lige så meget fordi, at man simpelthen aldrig kan vide, hvad dagen vil bringe fagligt, men i den grad også socialt.

Kan du fremhæve et eksempel på en specielt god undervisnings-/social situation på Økonomi og Samfundsfag, der gør at du er særligt glad for at gå her? 

I vores klasse afholder vi tit paneldebatter, hvor aktuelle emner bliver sat under debat. Her får vi alle lov til at argumentere og gøre brug af den viden vi har opnået i særligt samfundsdag og international økonomi. Det er både sjovt, underholdende og enormt lærerigt – da man får lov til at gøre brug af teori i praksis. Hvis du ikke på forhånd allerede havde en holdning, har du det i hvert fald efter.