Bestyrelsesuddannelse

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig et stort ansvar. Du skal varetage virksomhedens interesser - og det kræver, at du kan bruge din erfaring og dine kompetencer til at føre virksomhedens mål ud i livet. På Niels Brocks bestyrelsesuddannelse får du viden og værktøjer, der gør dig i stand til det. Vores faglige niveau er højt, og du lærer blandt andet at stille de rigtige spørgsmål, træffe gode strategiske beslutninger og tage initiativer, der skaber retning og værdi for virksomheden. Bestyrelsesuddannelsen henvender sig både til dig, der allerede er i gang med en bestyrelseskarriere og til dig, der har ambitioner om det.
Nielsbrock 045 (1)

6 dages forløb

5 dages undervisning + 1 eksamensdag

kr. 33.125,-

Pris inkl moms

Opstart i marts og september

Flere hold hvert år

Bliv klar til en bestyrelsespost på 6 dage

Vi lever i en global og foranderlig verden. Det stiller i stigende grad krav til bestyrelsens kompetencer - og ikke mindst krav til din rolle som bestyrelsesmedlem. Som bestyrelsesmedlem skal du have evnerne til at adressere virksomhedens udfordringer fra en strategisk og forretningsorienteret vinkel. Niels Brocks bestyrelsesuddannelse lærer dig at stille de rigtige spørgsmål og give professionel sparring til ledelsen og direktionen i virksomheder og organisationer. Bestyrelsesuddannelsen er for både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og for dig, der refererer til bestyrelser. 

Bestyrelsesuddannelsen giver dig:

 • Evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger
 • Kendskab til form og indhold af regnskabsaflæggelse, budgettering og budgetbehandling
 • Udvikling af personlige lederegenskaber
 • Et godt bestyrelsesnetværk

 

Mød vores studerende

Rune Vinther CFO Altinget

Eva Hesse Selvstændig faglig event manager

Peter Melvig Senior business development manager

Nielsbrock 018 (1)

Kom til gratis webinar

Niels Brock Executive holder løbende et infowebinar om bestyrelsesuddannelsen. Under webinaret fokuserer vi på, hvad uddannelsen gør for dig, de faglige aspekter og på vores undervisere. Det varer ca. 45 minutter, og du har mulighed for at stille spørgsmål under og efter webinaret.

Om bestyrelsesuddannelsen

På bestyrelsesuddannelsen møder du et team af undervisere med mange års international erfaring med ledelse, rådgivning, bestyrelsesarbejde og undervisning på bl.a. ledelsesforløb og MBA-programmer. Det sikrer dig undervisning af høj kvalitet med fokus på at omsætte teori til praksis, hvilket giver dig evnen til at løfte virksomheden og træffe effektive beslutninger i bestyrelsen. Når du har afsluttet vores bestyrelsesuddannelse, modtager du et uddannelsesbevis - dit bevis på, at du nu har viden til at bidrage til værdiskabelse i bestyrelsen.

 • Bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver
 • Din personlige ledelseprofil og -talent
 • Corporate Governance.
 • Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces
 • Økonomi og regnskab
 • Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring
 • Kapitalfremskaffelse i praksis
 • Megatrends og påvirkning fra omverdenen
 • Afsluttende caseopgave og personlig handlingsplan

Forår 2024 datoer

UGE

UGEDAG

DATO

TIDSPUNKT

14

Tirsdag

02.04.2024

Kl. 09.00-17.00

16

Tirsdag

16.04.2024

Kl. 09.00-17.00

18

Tirsdag

30.04.2024

Kl. 09.00-17.00

20

Tirsdag

14.05.2024

Kl. 09.00-17.00

22

Tirsdag

28.05.2024

Kl. 09.00-17.00

24

Tirsdag

11.06.2024

Kl. 09.00-17.00

 

Efterår 2024 datoer

UGE

UGEDAG

DATO

TIDSPUNKT

39

Tirsdag

24.09.2024

Kl. 08.30-16.30

41

Tirsdag

08.10.2024

Kl. 08.30-16.30

43

Tirsdag

22.10.2024

Kl. 08.30-16.30

45

Tirsdag

05.11.2024

Kl. 08.30-16.30

47

Tirsdag

19.11.2024

Kl. 08.30-16.30

49

Tirsdag

03.12.2024

Kl. 08.30-16.30

 

Forbehold for justeringer af indholdet på de enkelte dage.

 

 

Undervisningen foregår hos Niels Brock Executive på Bispetorvet 1-3, 1167 København K. 

Bestyrelsesuddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, i alt 6 intensive dage inklusive eksamen.

Pris er kr. 33.125,- inkl. moms, og inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur.

Frist:

Fristen for tilmelding til et hold er 14 dage før holdstart:

 

Adgangskrav:

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer fra små, mellemstore eller store virksomheder, der ønsker at blive bedre klædt på til at imødekomme de stigende krav og voksende opmærksomhed på bestyrelsens arbejde og ansvar.

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig samtidig til den erfarne leder, der som bevidst karrierevalg ønsker at bruge personlig tid, kræfter og refleksion på at ”klargøre sig” til en karriere som bestyrelsesmedlem. Uddannelsen er også oplagt til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

På Niels Brocks Bestyrelsesuddannelse vil du bl.a. møde følgende undervisere:

Trine Dybkjær 

LinkedIn Trine Dybkjær

 

Anne Colbe Villum

Anne Colbe Villum har mere end 20 års erfaring som direktør med bestyrelsesbetjening og innovationsansvarlig i danske og udenlandske virksomheder herunder 11 års erfaring som trusted adviser for kommercielle direktører og Formandens stab i Coop.

Anne er aktivt bestyrelsesmedlem i danske og udenlandske organisationer og er optaget af at fremme transparent og værdiskabende bestyrelsesindsatser i bestyrelseslokalet herunder bæredygtig ledelse, strategi og -forretningsudvikling.

Anne er uddannet indenfor innovation og ledelse og er masterstuderende - Master i Organisationspsykologi (RUC). Anne er tilknyttet Niels Brock Copenhagen Business College som underviser på HRM – bacheloruddannelsen.

Som certificeret Executive Business Transitions Coach bidrager Anne til at understøtte personlig indsigt og udvikling hos studerende som del af studieforløbene på Niels Brock Executive Bestyrelsesuddannelse og Niels Brock Executive MBA Go.

LinkedIn Anne Colbe Villum

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, såvel finansielt som strategisk, med bæredygtighed inkl. grøn omstilling som særligt fokusområde. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD (2011), sidder i bestyrelser og underviser på Master samt MBA-niveau.  Anni anvender derfor både sin erhvervs- og uddannelseserfaring, når hun underviser på bestyrelsesuddannelsen.

Anni arbejder i disse år særligt med, hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med fokus på ledelsesopgaven, finansiel værdiskabelse og bæredygtighed (værdiansættelse, performance, ESG, risikostyring samt strategisk compliance)

Med virkning pr. 1. januar 2023 er Anni Haraszuk udpeget til Beskikket sagkyndig dommer ved Østre Landsret samt byretterne inden for Østre Landsrets område.

LinkedIn Anni Haraszuk

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er advokat i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

LinkedIn Michael Gaarmann

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretningsstrategier. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt, der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder. Alle har talent, og talentet skal udvikles, så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Per er tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.

LinkedIn Per Bergfors

Per Mikkelsen

Per Mikkelsen har mere end 30 års erfaring fra en karriere med forskelligartede finansopgaver i handels- og industrivirksomheder samt erhvervsdirektør i banker. Opgaverne har omfattet børsintroduktioner, kapitalfremskaffelse, økonomi- og risikostyring, kreditvurdering og rekonstruktioner. De senere år har Per været CFO i en mindre vækstvirksomhed og er desuden aktiv i bestyrelsesarbejde, bl.a. som bestyrelsesformand i en mellemstor handelsvirksomhed og bestyrelsesformand i en SAAS-startup virksomhed.

Pers emne i undervisningen er bestyrelsens rolle i forbindelse med sikring af virksomhedens kapitalberedskab.

LinkedIn Per Mikkelsen

 

Vi afholder løbende info-webinar om Bestyrelsesuddannelsen, hvor du kan stille dine spørgsmål og høre mere om uddannelsen.

Du kan tilmelde dig den næste webinar her.

Webinaroptagelsen fra sidste webinar kan ses her.

FAQ

Bestyrelsesuddannelsen klæder dig på til rollen som bestyrelsesmedlem og vil styrke dine faglige kompetencer, som du kan bruge i bestyrelseslokalet. Uddannelsen giver dig blandt andet kendskab til budgettering, evnen til at træffe effektive beslutninger og udvikling af personlige lederegenskaber. Derudover får du gode muligheder for at udvide dit netværk. Uddannelsen retter sig både mod kommende og nuværende bestyrelsesmedlemmer, samt til erfarne ledere, der ønsker en karriere som bestyrelsesmedlem.

Som bestyrelsesmedlem er du blevet valgt til at varetage virksomhedens interesser ud fra relevant viden og kompetencer. Derfor kræver det blandt andet, at du kan tilsidesætte egne behov til fordel for virksomhedens, og at du bruger din erfaring og dine kompetencer til at få virksomhedens mål til at lykkes. En bestyrelsesuddannelse højner dit faglige niveau og giver dig god indsigt i arbejdet som bestyrelsesmedlem, så du er klædt godt på til rollen.

Hvor mange medlemmer, der skal være i en bestyrelse, afhænger af virksomhedens størrelse og type. Det er ikke et krav, at anpartsselskaber har en bestyrelse, men i aktieselskaber skal der være en bestyrelse bestående af mindst tre medlemmer. Der er ingen øvre grænse for antallet af medlemmer, men det er vigtigt, at medlemmernes kompetencer og viden komplementerer hinanden, så der kan træffes gode og effektive beslutninger.

Hvor meget du tjener som bestyrelsesmedlem afhænger naturligvis af, hvilken bestyrelse du sidder i. Bestyrelsesmedlemmer i en forening er ofte ulønnet, mens bestyrelsesmedlemmer i virksomheder normalvis modtager en årlig løn mellem 50.000 og 100.000 kr. Honoraret afhænger blandt andet af faktorer som antallet af bestyrelsesmøder, bestyrelseserfaring og virksomhedens omsætning. Er der mere end en person i bestyrelsen, skal der udarbejdes en forretningsorden, hvor honoraret blandt andet skal fastsættes.

Kontakt

Program Manager
Julie Keldsbo Rasvig Program Manager

Du er også velkommen til at booke et møde med mig i min kalender her.

Telefon: + 45 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk