Startup bestyrelsesuddannelse

At kunne træffe strategiske beslutninger som skaber retning, vækst og værdi i nystartede virksomheder er ingen let opgave – derfor tilbyder vi en 6-dages bestyrelsesuddannelse for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i startups. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Keystones, der er Danmarks største netværk for investering af kapital og kompetencer i start-ups. På 6 kursusdage får du en grundintroduktion til bestyrelsens opgaver og lærer, hvad det kræver at være medlem i en bestyrelse.


KS-SEP2019-by-Nicolas-Cosedis-009011.jpg
Bliv professionelt bestyrelsesmedlem på 6 dage

Vores bestyrelsesuddannelse er en praktisk uddannelse, der er forskningsbaseret, men på startup-virksomhedens præmisser. De faglige temaer er blandt mange andre værdiansættelse, likviditet og likviditetskilder, prissætning og kapitaludvidelse, klimaaftryk, ESG og FNs Verdensmål. Uddannelsen er således en duelighedsprøve, der integrerer fagligheden med konkret og praktisk hverdag i en startup-virksomhed og dets samspil med eco-system og nærmiljøer.

Hør Julie Tranberg fortælle om forløbet

Deltager på Niels Brocks bestyrelsesuddannelse for startups, Julie Tranberg, fortæller, hvorfor hun har valgt at tage uddannelsen og hvordan det har hjulpet hende på vej til at opfylde hendes mål om en bestyrelsespost i en startup virksomhed.

Praktiske oplysninger

10 grunde til at investere i en bestyrelsesuddannelse

 1. Du får dokumentation på, at du som bestyrelsesmedlem kan bidrage med værdiskabelse, forretningsudvikling og kompetencer til at professionalisere bestyrelsesarbejdet
 2. Du kvalificerer dig til et højere honorar
 3. Adgang til at besidde nye attraktive bestyrelsesposter
 4. En forståelse af bestyrelsesarbejdets kompleksitet
 5. Viden og redskaber til at spille en nøglerolle i bestyrelsen
 6. Solid indsigt i prioritering af indsatser og effektiv beslutningstagning under tidspres
 7. Viden om bestyrelsens ansvar og pligter ift. lovgivning og god corporate governance
 8. Værdifuld indsigt i samspillet mellem bestyrelsen, ledelsen og ejere
 9. Viden om risikostyring og værdiskabelse
 10. Et professionelt netværk med andre professionelle bestyrelsesmedlemmer

 

Dato  

Undervisningens faglige temaer

Supplerende aktivitet/tilbud

Dag 1: Juridiske og digitale spilleregler samt økosystemet  
 
 • Corporate governance og lovgivning
 • Bestyrelsens funktion og formalia
 • Samspillet mellem bestyrelse, direktion, ejere og stakeholders
 • Bestyrelsesmatchmaking: Matchmaking mellem startups, bestyrelsespersoner og kapital/investorer
 

Stakeholderkapitalisme i startups:

 • Digital regulering for startups - hvordan i praksis? (e-boks, kommunikation med off myndigheder, GDPR m.v.)
 • Kunsten at sammensætte det bedste team i en start-up

Workshop:

 • De strategiske potentialer for startups ift. CO2 dagsordenen/samfundsmål: 
 • Faglig basisviden om CO2 og samfundsmål
 • Forretningspotentialer - Data og teknologier ift. CO2 impact 
 • Effekt på værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i startups
Dag 2: Den levedygtige og bæredygtige forretningsmodel og strategi  
 

Performance og Cash-flow (likviditet) i start-ups

 
 

Forretningsmodeller og strategier - herunder:

 • FNs verdensmål og ESG (Environmental, social and corporate governance)
 • klima
 • etik
 • diversitet
 • transparens
 • geopolitik
 • arbejdspladser

Tool-Box Forretningsmodellen:

 • Landbrug og fødevarer: Værdien af data og teknologi som forretningsmodelpotentiale 
 • Smarte boliger/ejendomme: forretningsmodelspotentialer 
 • Når kritisk infrastruktur og geopolitiske forhold er central del af en startups forretningsmodel og økosystem
Dag 3: Magtfordeling, værdiansættelse og kapitalberedskab i startups  
 

Værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i startups:

 • Lede og monitorere værdiskabelse og værdiansættelse
 • Livscyklusperspektiv; fra "løvens hule" og prisgæt til analytisk, databaseret værdiansættelse.
 • Bestyrelsens rolle i køb- og salgstransaktioner

Workshop:

 • Værdiansættelse (Hver investor / startup /bestyrelse arbejder med egne data): 
 • Værdiansættelse af de virksomheder, som du er (på vej) ind i bestyrelsen for
 • CO2 aftrykket og indvirkningen på værdiansættelse af startup mm.
Dag 4: Bestyrelsens digitale dagsorden  
 

Digital Dagsorden og teamet:

 • mennesker og digitale hjælpere
 • digitale begreber og potentialer; IoT, Block chain, og kunstig intelligens

Workshop: 

 • Din digitale startup platform: Matchmaking mellem startups, kapital (kapitalens intelligens) og bestyrelsespersoner (kompetencer)
 

At få det til at ""spille"" / kunsten af sætte det rigtige hold/team i startups - hvad kan startups lære af kunstens og kulturens verden 

 
Dag 5: Undgå "Løvens Gab" og nyd spændingen "i Løvens Hule"  
 

Cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed - hvorfor sikkerhed - fra hackers til heroes - startups og deres ecosystem i et cyberperspektiv

 
 
 • Regnskab, compliance og skat - bestyrelsesopgaver, -ansvar og -rapportering - regnskab, skat, data, revision 
 • Intern kontrol herunder - regler og regulering - samspil med myndigheder ift. regnskab, skat og data
 
  "Løvens Hule" (mødet mellem investor og bestyrelse i en startup) 2 startups pitcher deres ide for bestyrelsesholdet, som byder ind ift. investering sammen med undervisere/erfarne entreprenører

Networking efter "Løvens hule"

  Aflevering af eksamensopgave  
Dag 6: Eksamen  
  "Eksamen - bestyrelsesdilemmaer"  

2022 Forår:

Dag1                   d. 05. april 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 2                  d. 20. april 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 3                  d. 03. maj 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 4                  d. 17. maj 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 5                  d. 30. maj 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 6                  d. 13. juni 2022 kl. 09.00 – 16.00 

 

2022 Efterår:

Dag1                   d. 27. september 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 2                  d. 11. oktober 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 3                  d. 25. oktober 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 4                  d. 8. november 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 5                  d. 23. november 2022 kl. 09.00 – 17.00

Dag 6                  d. 6. december 2022 kl. 09.00 – 16.00  

Undervisningen på vores bestyrelsesuddannelse foregår på Niels Brock på Bispetorvet 1-3, 1167 Kbh K

Allerede fra dag ét kan du komme igang med at teste teori og værktøjer af i praksis. Via Keystones får du adgang til et væld af spændende og konkrete startup-cases, screenet og kvalificeret af branchens førende aktør; Keystones. Danmarks største netværk indenfor investering af kapital og kompetencer i startups. Netværket består af investorer, erhvervsledere og kommercielle ildsjæle, som brænder for iværksætteri. Her kan du blive medejer, bestyrelsesmedlem eller leder i et startup og få relevant undervisning om investering i startups fra de mest rutinerede på området. Vi introducerer årligt +80 cases, hvor du kan bruge dine erfaringer til at skabe værdi. Få adgang til alle cases online via medlemsplatformen eller mød iværksætterne til faciliterede pitch-møder lige så ofte, det passer dig. Vil du også gøre en forskel?  Læs mere

Du er i målgruppen for bestyrelsesuddannelsen, hvis du kan genkende dig selv i nedenstående:

 • Investor af kapital/kompetencer
 • Motiveret af medarbejderskab
 • Motiveret af at skabe arbejdspladser
 • Optaget af, at investeringer og strategiske omstillinger skal være bæredygtige, socialt ansvarlige og grønne.

Du behøver ikke at have bestyrelseserfaring; vores bestyrelsesuddannelse kan anvendes som et afsæt til en egentlig bestyrelseskarriere.

Startup-bestyrelsesuddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, i alt 6 dage inklusive eksamen, som er baseret på en praktisk startup case.

Pris er kr. 33.125,- inkl. moms, og inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur.  

På Niels Brocks bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere:

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA.  Anni anvender altså både sin erhvervs- og uddannelseserfaring, når hun underviser på vores 5-dages bestyrelseskursus.

Anni arbejder i disse år særligt med, hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Christian Petersen

Christian Petersen, cand.merc., MBA, ph.d. er professor emeritus fra Copenhagen Business School, CBS. Han har betydelig erfaring med undervisning i økonomi af studerende samt medarbejdere, direktion og bestyrelsesmedlemmer i såvel mindre virksomheder som børsnoterede selskaber.

Han har betydelig praktisk og teoretisk viden om regnskabsanalyse, kreditvurdering, værdiansættelse og incitamentsprogrammer. Christian har over 20 års erhvervserfaring som revisor, økonomichef mv. og 15 års erfaring fra den akademiske verden, fra 2008 - 2013 som professor på CBS.”

Jørgen Sørensen

Udover at undervise på Niels Brocks bestyrelseskursus, så er Jørgen ansvarlig for PwCs konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere end 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyberstrategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyberangreb mod virksomheder og organisationer.

Kenneth Larsen

Uddannet svagstrømsingeniør fra SDU og MBA fra Hult i USA. Stifter af Keystones i 2001 og har speciale i opstartsvirksomheder. Kenneths startup fokus er business angel investeringer, udvikling af startup teams og forretningsmodeller. Kenneth er selv aktiv investor og bestyrelsesmedlem i +10 startups og vækstvirksomheder. Tidligere baggrund som bl.a. marketing manager hos Brüel og Kjær, hvor Kenneth var ansat i en 10-årig periode.

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Mogens Kühn Pedersen

Mogens Kühn Pedersen er Professor ved CBS og underviser på Niels Brocks bestyrelseskursus. Han er ansvarlig for et forskningsprogram, samt formand eller medlem af en række bestyrelser og komiteer, og engageret i anvendt forskning om digitalisering i virksomheder og offentlig sektor. I gang med forskning om tillid i relation til skat, sikkerhed og andre regelstyrede områder. 
Mogens er uddannet mag.scient.soc. fra Københavns universitet og dr.merc. fra CBS.

Søren Juul Jørgensen

Søren Juul Jørgensen bor i San Francisco, hvor han har etableret strategivirksomheden ForestAvenue med fokus på innovation, digitalisering og internationalisering og arbejder som Fellow på Stanford University med ansvarlig digital ledelse samt business & human rights. Søren er cand.jur. og har en baggrund i udenrigsministeriet (EU, international økonomi, handel og internationalisering) samt  DMdata (MDG) og IBM (salg, forretningsudvikling og tech). Som Generalkonsul i Californien og chef for det danske innovationscenter i Silicon Valley har Søren erfaring med startups, entreprenørskab, innovation, venture capital og internationalt forskningssamarbejde.  

Har du afklarende spørgsmål om vores bestyrelsesuddannelser, tilmelding, virksomhedsforløb, partnerskab eller lignende er du velkommen til at kontakte

Charlotte Forsberg, Direktør for Videreuddannelse på Niels Brock

tlf: 3341 4554, mail cfo@brock.dk

Kenneth Larsen, Keystones, partner og CEO

mobil: 2425 1744, mail kl@keystones.dk

Mød Tommy Andersen, ambassadør for startup-uddannelsen, Founder og managing partner i byFounders

"Man har en række discipliner, man bliver uddannet i. Dem kan man bruge direkte, når man går ind i arbejdet med den ledelse, der sidder i en start-up."

Kontakt

Direktør for Videreuddannelse
Charlotte Forsberg Direktør for Videreuddannelse

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål. Du kan også booke en tid til en samtale her.

Telefon: 23 21 45 54 E-mail: cfo@brock.dk