Bestyrelseskursus målrettet startup-miljøet

At kunne træffe strategiske beslutninger som skaber retning, vækst og værdi i nystartede virksomheder er ingen let opgave – derfor tilbyder vi et 5-dages bestyrelseskursus for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i startups. Kurset udbydes i samarbejde med Keystones, der er Danmarks største netværk for investering af kapital og kompetencer i startups. På 5 kursusdage fået du en grund introduktion til bestyrelsens opgaver og lærer, hvad det kræver at være medlem i en bestyrelse.


Niels_Brock_Lederakademiet_1532-kopi.jpg
Bliv bestyrelsesmedlem på 5 dage

Vores bestyrelseskursus er en praktisk uddannelse, der er forskningsbaseret, men på startup-virksomhedens præmisser. De faglige temaer er blandt mange andre værdiansættelse, likviditet og likviditetskilder, prissætning og kapitaludvidelse, klimaaftryk, ESG og FN’s Verdensmål. Uddannelsen er således en duelighedsprøve, der integrerer fagligheden med konkret og praktisk hverdag i en startup-virksomhed og dets samspil med eco-system og nærmiljøer.

Praktiske oplysninger

På Niels Brocks bestyrelseskursus vil du møde følgende undervisere:

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er Statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA. . Anni anvender altså både sin erhvervs- og uddannelseserfaring, når hun underviser på vores 5-dages bestyrelseskursus.

Anni arbejder i disse år særligt med hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Mogens Kühn Pedersen

Mogens Kühn Pedersen er Professor ved CBS og underviser på Niels Brocks bestyrelseskursus. 
Han er ansvarlig for et forskningsprogram, samt formand eller medlem af en række bestyrelser og komiteer, og engageret i anvendt forskning om digitalisering in virksomheder og offentlig sektor. Igang med forskning om tillid i relation til skat, sikkerhed og andre regelstyrede områder. 
Mogens er Uddannet mag.scient.soc. fra Københavns universitet og dr.merc. fra CBS.

Jørgen Sørensen

Udover at undervise på Niels Brocks bestyrelseskursus, så er Jørgen ansvarlig for PwC’s konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere en 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyber-strategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyberangreb mod virksomheder og organisationer.

Christian Petersen

Christian Petersen, cand.merc., MBA, ph.d. er professor emeritus fra Copenhagen Business School, CBS. Han har betydelig erfaring med undervisning i økonomi af studerende samt medarbejdere, direktion og bestyrelsesmedlemmer i såvel mindre virksomheder som børsnoterede selskaber.

Han har betydelig praktisk og teoretisk viden om regnskabsanalyse, kreditvurdering, værdiansættelse og incitamentsprogrammer. Christian har over 20 års erhvervserfaring som revisor, økonomichef mv. og 15 års erfaring fra den akademiske verden, fra 2008 - 2013 som professor på CBS.”

Kenneth Larsen

Uddannet svagstrømsingeniør fra SDU og MBA fra Hult i USA. Stifter af Keystones i 2001 og har speciale i opstartsvirksomheder. Kenneths startup fokus er business angel investeringer, udvikling af startup teams og forretningsmodeller. Kenneth er selv aktiv investor og bestyrelsesmedlem i +10 startups og vækstvirksomheder. Tidligere baggrund som bl.a. marketing manager hos Brüel og Kjær, hvor Kenneth var ansat i en 10-årig periode.

 

KEYSTONES NETVÆRK

I Keystones netværk møder du andre investorer, erhvervsledere, business angels, serie-iværksættere og kommercielle ildsjæle, som brænder for iværksætteri, som motiveres af medarbejderskab, og som også har en vis risikovillighed. Du kan deltage i en lang række aktiviteter blandt andet skræddersyede bestyrelses-matchmaking-aktiviteter med konkrete startups. Læs mere på Keystones.dk

Vores bestyrelseskursus strækker sig over cirka 3 måneder, varer fem dage plus ½ dag til en afsluttende eksamen, som er baseret på en praktisk startup case.

Prisen er kr. 26.500 + moms, inklusive forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur, samt et års medlemskab af Keystones netværk (værdi kr. 5000 + moms). 

 

Du er i målgruppen for vores bestyrelseskursus, hvis du kan genkende dig i nedenstående:

  • Investor af kapital/kompetencer
  • Motiveret af medarbejderskab
  • Motiveret af at skabe arbejdspladser
  • Optaget af at investeringer og strategiske omstilling skal være bæredygtige, socialt ansvarlige og grønne.

Du behøver ikke at have bestyrelseserfaring; vores bestyrelseskursus kan anvendes som et afsæt til en egentlig bestyrelseskarriere.

Dato  

Undervisningens faglige temaer

Lokation

 

Supplerende aktivitet /tilbud

Dag 1: Juridiske og digitale spilleregler samt ecosystemet      
  "Corporate governance og lovgivning Bestyrelsens funktion og formalia Samspillet mellem bestyrelse, direktion, ejere og stakeholders" Niels Brock   "Bestyrelsesmatch making: Matchmaking mellem startups, bestyrelsespersoner og kapital/investorer"
  "Stakeholder Kapitalisme i start-ups Digital regulering for start-ups - hvordan i praksis? (e-boks, kommunikation med off myndigheder, GDPR m.v.) Kunsten at sætte det bedste team i en start-up"     "Workshop: De strategiske potentialer for startups ift. CO2 dagsordenen / samfundsmål: - Faglig basisviden om CO2 og samfundsmål - Forretningspotentialer - Data og teknologier ift. CO2 impact - Effekt på værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i startups"
Dag 2: Den levedygtige og bæredygtige forretningsmodel og strategi      
  Performance og Cash-flow (likviditet) i start-ups Niels Brock    
  "Forretningsmodeller og strategier - herunder: - FN's verdensmål og ESG (Environmental, social and corporate governance), klima, etik, diversitet, transparens, geopolitik og arbejdspladser"     "Tool-Box Forretningsmodellen: (1) Landbrug og fødevarer: Værdien af data og teknologi som forretningsmodelpotentiale (2) Smarte boliger/ejendomme: Forretningsmodelspotentialer (3) Når kritisk infrastruktur og geopolitiske forhold er central del af en startups forretningsmodel og ecosystem"
Dag 3: Magtfordeling, Værdiansættelse og Kapitalberedskab i start-ups      
  "Værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i start-ups - lede og monitorere værdiskabelse og værdiansættelse - livscyklus perspektiv; fra ""løvens hule"" og prisgæt til analytisk, databaseret værdiansættelse. Bestyrelsens rolle i køb- og salgstransaktioner" Niels Brock   "Workshop: Værdiansættelse (Hver investor / start-up /bestyrelse arbejder med egne data) (1) Værdiansættelse af de virksomheder, som du er (på vej) ind i bestyrelsen for (2) CO2 aftrykket og indvirkningen på værdiansættelse af startup mm."
Dag 4: Bestyrelsens digitale dagsorden      
  "Digital Dagsorden og Teamet - (mennesker og digitale hjælpere) - digitale begreber og potentialer; IoT, Block chain, og kunstig intelligens"     "Workshop: - Din digitale start-up platform - Matchmaking mellem startups, kapital (kapitalens intelligens) og bestyrelsespersoner (kompetencer)"
  "At få det til at ""spille"" Kunsten af sætte det rigtige hold/team i startups - hvad kan stsrtups lære af kunstens og kulturens verden "      
Dag 5: Undgå "Løvens Gab" og nyd spændingen "i Løvens Hule"      
  "Cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed - hvorfor sikkerhed - fra hackers til heroes - startups og deres ecosystem i et cyberperspektiv" Niels Brock    
  "Regnskab, compliance og skat - bestyrelsesopgaver, -ansvar og -rapportering - regnskab, skat, data, revision og intern kontrol herunder - regler og regulering - samspil med myndigheder ift. regnskab, skat og data"      
  """Løvens Hule"" (mødet mellem investor og bestyrelse i en startup) 2 startups pitcher deres ide for bestyrelsesholdet, som byder ind ift. investering sammen med undervisere/erfarne entreprenører"     Networking efter "Løvens hule"
  Aflevering af eksamensopgave      
Dag 6: Eksamen      
  "Eksamen - bestyrelsesdilemmaer" Niels Brock    
         
         
* Al undervisning er tilrettelagt i tidsrummet 8.30-16.30       * Supplerende aktivitet foregår i tidsrummet 16.30-18.30

Undervisningen på vores bestyrelseskursus foregår på Niels Brock i København V.

Har du afklarende spørgsmål om vores bestyrelseskursus, tilmelding, virksomhedsforløb, partnerskab eller lignende er du velkommen til at kontakte

Flemming Hansen, uddannelsesdirektør Niels Brock

tlf: 3341 9245, mail flh@brock.dk

Kenneth Larsen, Keystones, partner og CEO

mobil: 2425 1744, mail kl@keystones.dk

Kontakt

Uddannelsesdirektør Niels Brock kursusafdeling
Flemming Hansen Uddannelsesdirektør Niels Brock kursusafdeling

Telefon: 23 21 45 26 E-mail: flh@brock.dk