Startup bestyrelsesuddannelse

At kunne træffe strategiske beslutninger som skaber retning, vækst og værdi i nystartede virksomheder er ingen let opgave – derfor tilbyder vi en 6-dages bestyrelsesuddannelse for nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i startups. På de første kursusdage får du en grundintroduktion til bestyrelsens opgaver og lærer, hvad det kræver at være medlem i en bestyrelse. Der sættes efterfølgende fokus på risikostyring og stakeholderkapitalisme for startups og scaleups. Denne del er i samarbejde med Keystones, der er Danmarks største netværk for investering af kapital og kompetencer i startups

Nielsbrock 001 (1)
Bliv professionelt bestyrelsesmedlem på 6 dage

Vores bestyrelsesuddannelse er en praktisk uddannelse, der er forskningsbaseret, men på startup-virksomhedens præmisser. De faglige temaer er blandt mange andre værdiansættelse, likviditet og likviditetskilder, prissætning og kapitaludvidelse, klimaaftryk, ESG og FNs Verdensmål. Uddannelsen er således en duelighedsprøve, der integrerer fagligheden med konkret og praktisk hverdag i en startup-virksomhed og dets samspil med eco-system og nærmiljøer.

Nielsbrock 018 (1)

Kom til gratis webinar

Niels Brock Executive afholder løbende et infowebinar om bestyrelsesuddannelsen. Under webinaret vil vi fokusere på, hvad uddannelsen kan gøre for dig, de faglige aspekter og på vores undervisere. Webinaret bliver afholdt af Charlotte Forsberg fra Niels Brock Executive. Det varer ca. 45 minutter, og der er tid til spørgsmål under og efter webinaret.

Praktiske oplysninger

10 grunde til at investere i en bestyrelsesuddannelse

 1. Du får dokumentation på, at du som bestyrelsesmedlem kan bidrage med værdiskabelse, forretningsudvikling og kompetencer til at professionalisere bestyrelsesarbejdet
 2. Du kvalificerer dig til et højere honorar
 3. Adgang til at besidde nye attraktive bestyrelsesposter
 4. En forståelse af bestyrelsesarbejdets kompleksitet
 5. Viden og redskaber til at spille en nøglerolle i bestyrelsen
 6. Solid indsigt i prioritering af indsatser og effektiv beslutningstagning under tidspres
 7. Viden om bestyrelsens ansvar og pligter ift. lovgivning og god corporate governance
 8. Værdifuld indsigt i samspillet mellem bestyrelsen, ledelsen og ejere
 9. Viden om risikostyring og værdiskabelse
 10. Et professionelt netværk med andre professionelle bestyrelsesmedlemmer

Dag 1: Velkommen, introduktion og gennemgang af uddannelsesforløb.

Gennemgang af Corporate Governance og lovgivningen.

Begrebet Corporate Goverance og dets historie og indhold. Den danske lovgivning/vejledning i form af Selskabsloven, Årsregnskabsloven og anbefalingerne for god selskabsledelse og deres rammesætning af bestyrelsesarbejdet. Krav, som omverden/offentligheden stiller til selskabernes redelighed, transparens og ledelse.

Bestyrelsens funktioner og formalia. Det todelte styringsansvar og bestyrelsens faste samarbejdsrelationer. Hovedaktørernes – formandens og medlemmernes opgaver. Begrebet ”produktiv bestyrelse” og medansvar for topledelsen i et selskab.

Vi ser på eget talent og kortlægning af hvordan du aktivt arbejder med netop talentet og det personlige kompas igennem dette uddannelsesforløb og fremadrettet i en kommende bestyrelse.

 

Dag 2: Strategi, fremdrift og forretningsudvikling i fremtidens bestyrelser. 

Bestyrelsens rolle i virtualisering af forretningens udvikling. Strategiske værktøjer inddrages og emner som grøn omstilling og bæredygtighed, værdiskabelse, aktivt ejerskab, innovation, udvikling, internationalisering og CSR inddrages.  Fremtidens bestyrelser, og hvordan sikrer vi den rigtige sammensætning, i forhold til samfundets udvikling. Herunder fokus på bestyrelsesmatchmaking mellem virksomhed, bestyrelsespersoner og kapital/investorer.

 

Dag 3: Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces.

Opfølgning på den strategiske arbejdsproces målrettet bestyrelsens udviklingsarbejde og målsætning. Bestyrelsens opgave og ansvar i fællesskab med direktionen omkring fastlæggelse af selskabets/ organisationens udviklingsretning og ambition for at kunne bedrive nødvendig forebyggende kontrol af selskabet.

Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv.

Hvordan bestyrelsen i praksis skaber og nedbryder værdi, både økonomisk og ledelsesmæssigt.  Hvordan bestyrelsen understøtter, at virksomhedens potentiale realiseres også fremadrettet.

Værdiansættelse af en virksomhed, og bestyrelsens arbejde hermed. Regnskab, revision og intern kontrol i forhold til et bestyrelsesperspektiv.

 

Dag 4: Digitalisering og Cybersikkerhed

Bestyrelsens digitale dagsorden og bestyrelsens rolle i forhold til Cybersikkerhed

Digitale begreber og potentialer. Den praktiske betydning af digitale nøglebegreber, som eksempelvis Internet og Things (IoT), Block Chain, data management og Cyber Security. Digital transformation af virksomheder. Bestyrelsens rolle og navigation i praktisk, herunder i forhold til investorer, daglig ledelse, medarbejdere og andre interessenter.

 

Dag 5: Risikostyring og stakeholderkapitalisme i startups og scaleups

Værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i startups – workshop med værdiansættelse af ”egen” virksomhed

Digital regulering for startups og hvordan fungerer det i praksis.

Keynote speaker om den optimale bestyrelse i en startup- den unikke tilgang

Nedslag i indbyggede dilemmaer relateret til bestyrelsesarbejdet i startups og scaleups.

 

Dag 6: Eksamen case, simulering og debatoplæg.

Der er fokus på såvel din aktive deltagelse i løsning af dilemmaerne, som den måde hvorpå du sætter dine bestyrelseskompetencer i spil. Her inddrages hvilken del af økosystemet du indgår som en del af – og hvordan du italesætter egne talenter og kompetencer

Forår 2023: 

 

 

 

 

UGE

UGEDAG

DATO

TID

EMNE

13

Tirsdag

28.03.2023

Kl. 08.30-17.00

Corporate Governance og bestyrelsens rolle i fokus. Talent og bestyrelseskompas

15

Onsdag

12.04.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismer.  Bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling

17

Tirsdag

25.04.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces. Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

TBA

 

TBA

Kl. 08.30-17.00

Ambassadørdag hos Vækstfonden

19

Tirsdag

09.05.2023

Kl. 09.00-17.00

Digitalisering og Cybersikkerhed

22

Onsdag

31.05.2023

Kl. 09.00-17.00

Værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i startups. Digital regulering for startups og hvordan fungerer det i praksis.

24

Torsdag

15.06.2023

Kl. 09.00-17.00

Eksamen

2023 Efterår:

 

 

 

 

UGE

UGEDAG

DATO

TID

EMNE

38

Tirsdag

19.09.2023

Kl. 08.30-17.00

Corporate Governance og bestyrelsens rolle i fokus. Talent og bestyrelseskompas

41

Tirsdag

10.10.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens ledelsesmæssige opgaver og skismer.  Bestyrelsens rolle i vitalisering af forretningens udvikling

43

Tirsdag

24.10.2023

Kl. 09.00-17.00

Bestyrelsens rolle i den strategiske arbejdsproces. Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv

TBA

TBA

TBA

TBA

Ambassadørdag hos Vækstfonden

45

Tirsdag

07.11.2023

Kl. 09.00-17.00

Digitalisering og Cybersikkerhed

47

Torsdag

23.11.2023

Kl. 09.00-17.00

Værdiansættelse og kapitalfremskaffelse i startups. Digital regulering for startups og hvordan fungerer det i praksis.

50

Torsdag

14.12.2023

Kl. 09.00-17.00

Eksamen

Undervisningen på vores bestyrelsesuddannelse foregår på Niels Brock på Bispetorvet 1-3, 1167 Kbh K

Allerede fra dag ét kan du komme igang med at teste teori og værktøjer af i praksis. Via Keystones får du adgang til et væld af spændende og konkrete startup-cases, screenet og kvalificeret af branchens førende aktør; Keystones. Danmarks største netværk indenfor investering af kapital og kompetencer i startups. Netværket består af investorer, erhvervsledere og kommercielle ildsjæle, som brænder for iværksætteri. Her kan du blive medejer, bestyrelsesmedlem eller leder i et startup og få relevant undervisning om investering i startups fra de mest rutinerede på området. Vi introducerer årligt +80 cases, hvor du kan bruge dine erfaringer til at skabe værdi. Få adgang til alle cases online via medlemsplatformen eller mød iværksætterne til faciliterede pitch-møder lige så ofte, det passer dig. Vil du også gøre en forskel?  Læs mere

Du er i målgruppen for bestyrelsesuddannelsen, hvis du kan genkende dig selv i nedenstående:

 • Investor af kapital/kompetencer
 • Motiveret af medarbejderskab
 • Motiveret af at skabe arbejdspladser
 • Optaget af, at investeringer og strategiske omstillinger skal være bæredygtige, socialt ansvarlige og grønne.

Du behøver ikke at have bestyrelseserfaring; vores bestyrelsesuddannelse kan anvendes som et afsæt til en egentlig bestyrelseskarriere.

Startup-bestyrelsesuddannelsen strækker sig over cirka 3 måneder, i alt 6 dage inklusive eksamen, som er baseret på en praktisk startup case.

Pris er kr. 33.125,- inkl. moms, og inkluderer forplejning, undervisningsmaterialer og litteratur.  

På Niels Brocks bestyrelsesuddannelse vil du møde følgende undervisere:

Anni Haraszuk

Anni Haraszuk er statsautoriseret revisor, har en baggrund i den finansielle verden, 16 års erfaring fra Deloitte og mangeårig ledererfaring samt bestyrelseserfaring. Hun har bred erfaring indenfor, og arbejder i dag med international virksomhedsrådgivning, både finansielt og strategisk. Anni har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD, sidder i bestyrelser og underviser på Master og MBA.  Anni anvender altså både sin erhvervs- og uddannelseserfaring, når hun underviser på vores 5-dages bestyrelseskursus.

Anni arbejder i disse år særligt med, hvordan big data, kunstig intelligens og digitalisering i mere bred forstand i praksis kan udnyttes til at disrupte – dvs. radikal og hurtig forandring af - forretningsmodeller, med særlig fokus på ledelsesopgaven og den finansielle værdiskabelse (værdiansættelse, performance, risikostyring samt strategisk compliance)

Christian Petersen

Christian Petersen, cand.merc., MBA, ph.d. er professor emeritus fra Copenhagen Business School, CBS. Han har betydelig erfaring med undervisning i økonomi af studerende samt medarbejdere, direktion og bestyrelsesmedlemmer i såvel mindre virksomheder som børsnoterede selskaber.

Han har betydelig praktisk og teoretisk viden om regnskabsanalyse, kreditvurdering, værdiansættelse og incitamentsprogrammer. Christian har over 20 års erhvervserfaring som revisor, økonomichef mv. og 15 års erfaring fra den akademiske verden, fra 2008 - 2013 som professor på CBS.”

Jørgen Sørensen

Udover at undervise på Niels Brocks bestyrelseskursus, så er Jørgen ansvarlig for PwCs konsulentydelser inden for cyber- og informationssikkerhed samt persondatasikkerhed. Jørgen har mere end 30 års erfaring inden for sikkerhed, og hans speciale er reorganisering og transformering af sikkerhedsfunktioner til en praktisk og operationel funktion, der er integreret i forretningen, og som kommunikerer og implementerer forståelige og anvendelige sikkerhedskrav. Han har senest arbejdet med den nationale cyberstrategi. Jørgen har ligeledes været kriseleder ved flere cyberangreb mod virksomheder og organisationer.

Kenneth Larsen

Uddannet svagstrømsingeniør fra SDU og MBA fra Hult i USA. Stifter af Keystones i 2001 og har speciale i opstartsvirksomheder. Kenneths startup fokus er business angel investeringer, udvikling af startup teams og forretningsmodeller. Kenneth er selv aktiv investor og bestyrelsesmedlem i +10 startups og vækstvirksomheder. Tidligere baggrund som bl.a. marketing manager hos Brüel og Kjær, hvor Kenneth var ansat i en 10-årig periode.

Michael Gaarmann

Michael Gaarmann er partner i Advokatpartnerselskabet Lundgrens og er anerkendt som en af Danmarks førende erhvervsadvokater. Michael har mere end 25 års erfaring med rådgivning af nationale og internationale erhvervsvirksomheder, herunder med særlig fokus på selskabsret, virksomhedstransaktioner, rekonstruktion og finansiering. Derudover har Michael i en årrække arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række danske og udenlandske virksomheder.

Per Bergfors

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretnings strategier. Per er partner i konsulentvirksomheden BIZ Consulting, hvor han arbejder med det spændingsfelt der opstår mellem strategivalg, markedsmuligheder og tilgængelige kompetencer. Per tænker i udvikling og vækst af de mennesker han møder, alle har talent og talentet skal udvikles så strategien kan implementeres og skabe vækst og grobund for næste forandring.

Udover at undervise på bestyrelsesuddannelsen, er Per tilknyttet Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Organisation ved CBS, Copenhagen Business School som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i strategi, markedsudvikling og markedsanalyse.

Hør Julie Tranberg fortælle om forløbet

Deltager på Niels Brocks bestyrelsesuddannelse for startups, Julie Tranberg, fortæller, hvorfor hun har valgt at tage uddannelsen og hvordan det har hjulpet hende på vej til at opfylde hendes mål om en bestyrelsespost i en startup virksomhed.

Kontakt

Program Manager
Julie Keldsbo Rasvig Program Manager

Du er også velkommen til at booke et møde med mig i min kalender HER

Telefon: + 45 23 21 46 86 E-mail: jkr@brock.dk