COVID-19 FAQ

Information til studerende og medarbejdere om COVID-19 retningslinjer

OBS. pr. 1. august 2021 er der ikke længere testkrav i forbindelse med fysisk fremmøde. Der gælder dog opfordring til test, medmindre man er undtaget fx fordi man er færdigvaccineret. Find svar om netop din situation i Q&A nedenfor. 

Vi gør fortsat alt, hvad vi kan for at holde COVID-19 ude af Niels Brock og følger derfor som minimum myndighedernes anbefalinger. Skolen opfordrer desuden til, at elever og medarbejdere downloader SmitteStop app’en, så vi alle bidrager til smitteopsporing. Vi har nedenfor samlet spørgsmål og svar vedr. COVID-19 på Niels Brock. Husk, at du altid skal kontakte egen læge eller myndighedernes Corona hotline på 7020 0233, da vi på Niels Brock ikke kan give en lægefaglig vurdering af din situation. Hvis du er konstateret smittet, skal du kontakte din rektor hurtigst muligt.

Spørgsmål og svar om test

Pr. 1. august gælder kun opfordring til, at elever, ansatte og besøgende i forbindelse med fremmøde på skolen har gennemført en antigentest inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for de seneste 96 timer, dog højst to gange om ugen. 

Opfordringen gælder ikke dem, der er undtaget for test. Se evt. FAQ herom. 

 

Nej. Fra den 1. august 2021 er test ikke længere en betingelse for fysisk fremmøde. Men der opfodres til, at elever, ansatte og besøgende har gennemført en antigentest inden for de seneste 72 timer eller en PCR-test inden for 96 timer, dog højst to gange om ugen.

Opfordringen gælder ikke dem, der er undtaget for test. Se evt. FAQ herom. 

Hvis du bliver testet, fordi du har symptomer eller følger opfordringen til test i forbindelse med fysisk fremmøde behøver du kun en test.

Ved smitterisiko fra “nære kontakter” skal du testes to gange (tidligst fire dage efter potentiel smitte og igen to dage senere). Er testen negativ, skal du være opmærksom på, at du skal have to negative testresultater, før du må komme i skole igen. Du skal kontakte coronaopsporingen på tlf. 32320511 for at kunne booke to tests på én gang (der kan normalvis kun bookes én PCR-test ad gangen).

Der er følgende undtagelser fra opfordringen til test for elever og medarbejdere, der:

 • er under 12 år,
 • er undtaget for test på baggrund af udleveret erklæring fra kommunernes borgerservicecentre,
 • tidligere har fået bekræftet smitte med COVID-19 ved en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 12 måneder gammel, eller
 • har påbegyndt eller gennemført et vaccinationsforløb mod COVID-19. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage efter den første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination, samt umiddelbart efter anden vaccination. 

Er et testresultat ved antigentest positivt, skal personen hurtigst muligt testes igen med en PCR-test. Du og din klasse sendes hjem og afventer resultatet testen. Er PCR-testen negativ, kan kontaktopsporingen afbrydes for både dig og dine eventuelle nære kontakter, og klassen kan møde den efterfølgende dag. Er PCR-testen positiv, skal rektor straks orienteres. Skolen vil herefter træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitten. Man skal ved henvendelse oplyse hvilket gymnasium, du går på, dit navn, din klasse/hold samt dit mobilnummer, så vi kan kontakte dig. 

Skolen skal iværksætte nødundervisning for dig, som du skal følge, medmindre du er for syg. Kontakt din studievejleder herom.

Se eventuelt mere under Hvad gør jeg, hvis jeg testes positiv for COVID-19 ved PCR-test? Vi opfordrer dig desuden til at læse Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning.

Klassen orienteres øjeblikkeligt og hjemsendes med henblik på at alle elever følger myndighedernes anbefaling, herunder lader sig PCR-teste (fire og seks dage efter potentiel smitte). Klassen vil i stedet modtage nødundervisning. Hjemsendte elever, hvis testresultat er positivt, skal straks meddele dette til rektor.

Kontakt coronaopsporing på 32320511 for at reservere to test-tider. Begge tests skal være negative, før du må komme i skole igen.  

Er din klasse hjemsendt fordi en elev i din klasse er testet positiv ved antigentest, skal eleven hurtigst muligt testes igen med en PCR-test (der er flere falsk-positive resultater ved antigen-tests). Klassen afventer resultatet af PCR-testen. Er PCR-testen negativ, kan kontaktopsporingen afbrydes og klassen kan møde den efterfølgende dag. I får besked herom ved SMS eller i UMS.

Spørgsmål om corona og eksaminerne

Det kan være lægeerklæring ved anden sygdom, testsvar fra COVID-19-test. Tilsvarende skal der som udgangspunkt foreligge dokumentation for elevens afbud som følge af selvisolation på grund af nær kontakt til smittet (fx bestilt PCR-test og resultat af PCR-test på 4. og 6. dagen).

Dokumentationen sendes til eksamenskontoret, ligesom Tro- og love erklæring skal uploades i SDBF.

 

Hvis en eksaminator og/eller en censor ikke kan møde fysisk op til en prøve, for eksempel på grund af selvisolation, eller hvis de er i risikogruppe, kan de deltage virtuelt i prøven. Hvis det ikke er muligt at gennemføre ovenstående, skal skolen på vanlig vis finde en erstatning for eksaminator og/eller censor.

Den pågældende elev/ gruppe af elever vil – hvis det vurderes for vanskeligt at gennemføre den mundtlige eksamen på et senere tidspunkt - få den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

Tilsvarende vil ske ved skriftlig prøve, altså prøven aflyses for pågældende elev/gruppe af elever, og i stedet ophøjes den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Så skal der aflægges en ny prøve i førstkommende prøvetermin (sygeterminen i august 2021). Eleven kan ikke få ophøjet sin standpunktskarakter til prøvekarakter.

Hvis skolen bliver nedlukket tæt op til eller på en eksamensdag, vil den pågældende eksamen som udgangspunkt afholdes. 

 

Ja. Du kan undlade at gå i selvisolation og komme til eksamen, hvis du opfylder begge disse kriterier: 

 • Du er færdigvaccineret (umiddelbart efter 2. vaccine, uanset vaccine) 
 • Du ikke har haft symptomer på COVID-19, siden du var i kontakt med den smittede. 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at færdigvaccinerede, der er “nær kontakt bliver testet på samme måde, som ikke-vaccinerede (dvs. på 4. og 6. dagen efter kontakt).  

Er din klasse hjemsendt pga. smitte hos en eller flere klassekammeraterog opfylder du kriterierne? Så kontakt din rektor, der sørger for, at du kan komme til eksamen alligevel. 

Ja. Du undlade at gå i selvisolation, hvis du opfylder to kriterier:  

 • Det er mere end 14 dage og mindre end 12 måneder siden din positive PCR-test blev taget 
 • Du har ikke haft symptomer på COVID-19, siden du var i kontakt med den smittede. 

Er din klasse hjemsendt pga. smitte hos en eller flere klassekammerater, og opfylder du kriterierne? Så kontakt din rektor, der sørger for, at du kan komme til eksamen alligevel. 

Spørgsmål og svar om fravær

Du skal orientere din studievejleder om din situation.

Mens du afventer testresultatet, skal du følge den nødundervisning, skolen iværksætter for dig. Hvis du ikke følger nødundervisningen, bliver du registreret som fraværende. 

Du skal i selvisolation og må først møde i skole tidligst 14 dage efter testen er foretaget (hvis du ingen symptomer har haft) eller 48 timer efter dine evt. symptomer er ophørt, dog tidligst to uger efter testen er foretaget. 

Du skal orientere din studievejleder og følge den nødundervisning, skolen iværksætter for dig.

Hvis du ikke følger nødundervisningen, bliver du registreret som fraværende. 

Spørgsmål og svar om smitte og symptomer

Du må ikke møde op på Niels Brock, hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovepine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær). Opstår symptomerne, mens du opholder dig på skolen, skal du tage hjem hurtigst muligt. Her skal du:

 • Isolere dig i hjemmet. Du må først møde på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Kontakte egen læge, som vurderer, om du skal få foretaget en test

Læs desuden Sundhedsstyrelsen pjece Til dig der har symptomer på COVID-19.

Vi opfordrer studerende og ansatte til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Bliver du testet positiv for COVID-19 ved PCR-test, skal du gå i selvisolation og give din rektor eller studievejleder besked. Skolen vil herefter kunne træffe de rette foranstaltninger for at inddæmme smitten. Du skal ved henvendelse oplyse, hvilket gymnasium du går på, dit navn, din klasse/hold samt dit mobilnummer, så vi kan kontakte dig.

Det er vigtigt, at du:

 • Isolerer dig i hjemmet og følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du må tidligst møde på skolen igen to uger efter din positive test blev taget. Du skal desuden have været symptomfri i mindst 48 timer
 • Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er smittet med COVID-19

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing.

Vi opfordrer studerende og ansatte til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19, skal du:

 • Gå hjem med det samme og isolere dig i hjemmet
 • Hurtigst muligt lade dig teste og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Hvis du bliver testet positiv, skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet ’Hvad gør jeg, hvis jeg testes positiv for COVID-19?’

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for en meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus.

Spørgsmål og svar for vaccinerede

Man er undtaget opfordringen til at blive testet, hvis man har påbegyndt eller gennemført et vaccinationsforløb. Et vaccinationsforløb mod COVID-19 anses for gennemført 14 dage og op til 42 dage efter den første vaccine, samt umiddelbart efter anden vaccine. 

Er du færdigvaccineret og nær kontakt opfordres du stadig til at blive testet på 4. og 6. dagen efter seneste kontakt, men du behøver ikke at gå i isolation.

Spørgsmål og svar for risikogrupper

Sundhedsstyrelsen vurderer, at gravide med ”tæt borgerkontakt” anses for at være i risiko fra graviditetsuge 28.  På Niels Brock har vi, ud fra et forsigtighedsprincip, besluttet at tilbyde gravide elever virtuel undervisning fra 28. graviditetsuge, så du ikke behøver at møde fysisk op på skolen. Du skal give meddelelse herom til din studievejleder. 

Hvis du af helbredsmæssige årsager er i hjemmekarantæne, skal dette hurtigst muligt meddeles til din studievejleder. Mod forevisning af lægelig vurdering vil skolen herefter sørge for, at du kan deltage i undervisningen virtuelt. 

Denne mulighed tilbydes elever, der må forventes at være langvarigt forhindret i at deltage i undervisning med fysisk fremmøde. 

Som udgangspunkt kan du deltage i undervisningen på skolen, og kun mod forevisning af lægelig vurdering, der konkluderer, at du ikke bør komme i skole af hensyn til en nær pårørende i øget risiko, vil du også få tilbudt at følge undervisningen virtuelt. Du skal kontakte din studievejleder herom.

Øvrige spørgsmål og svar

Inden du evt. rejser på ferie i udlandet, bør du holde dig orienteret om eventuelle ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Det er vigtigt fordi, du, hvis du vælger at tilsidesætte myndighedernes rejsevejledning, gør dig selvforskyldt i selvisolation. I sådanne tilfælde må du ikke komme på skolen, men skal følge myndighedernes anvisninger om selvisolation, og du modtager ikke fjernundervisning i denne periode. Du skal orientere din studievejleder om årsagen til dit fravær. 

Niels Brock har, som led i indsatsen mod spredning af COVID-19, iværksat en række tiltag med henblik på at nedbringe antallet af sociale kontakter. I den forbindelse har vi desværre måtte tage den vanskelige beslutning, at vores elevers deltagelse i studiepraktik, studierejser, studiepraktik samt work-placement i skoleåret 2020/21 aflyses eller gennemføres virtuelt.

Alle møder og arrangementer med eksterne foregår som udgangspunkt virtuelt. Skolens ledere kan vurdere, at møder bør afholdes fysisk. I sådanne tilfælde påhviler det den pågældende leder at sikre, at eksterne ved deres besøg på skolen, overholder skolens COVID-19 retningslinjer, og at elever på virksomhedsbesøg overholder såvel virksomhedens som skolens COVID-19 retningslinjer.

Kontaktoplysninger til Styrelsen for Patientsikkerhed

Nære kontakter der vil reservere test eller en smittet med coronavirus har spørgsmål

Coronaopsporingen: 32 32 05 11
Telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra 9.30 – 18.00

Når nære kontakter har spørgsmål

Kontaktopsporingen: 70 20 02 33
Telefoner er åbne alle ugens 7 dage fra 06.00 – 00.00

Fik du ikke svar på dit spørgsmål i ovenstående FAQ, kan du henvende dig til Niels Brocks COVID-19 beredskab på hag@brock.dk, som vil svare dig hurtigst muligt. Der må dog påregnes lidt svartid.

Følg i øvrigt myndighedernes anvisninger, og hold øje med Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside.