Kontor: Administration

Indholdet af uddannelsen

Kontoruddannelsen i Administration består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af tre obligatoriske fag af 1 uges varighed. Eleven og virksomheden skal derudover vælge en række valgfag. Antallet afgøres af elevens alder og forudsætninger. Valgfagene kan være indenfor et bredt udvalg. De tre obligatoriske fag er : 

  • Kommunikation
  • Projektkoordination
  • Optimering af administrative arbejdsprocesser

Her er eksempler på valgfag på uddannelsen:

  • Præsentationsteknik
  • EU (Studietur til Bruxelles)
  • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
  • Excel
  • Logistik
  • Og meget mere

Målet med undervisningen er at præsentere eleverne for en række metoder og teorier, som kan styrke elevens udførsel af konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen og de skal klæde eleverne på til fremtidens private administrative arbejdsmarked. Eleven afslutter uddannelsen med en fagprøve.

Du kan hente vores undervisningsplan her, hvor du kan læse meget mere om uddannelsens indhold og opbygning.

JTP_dreng_pige_trappe.jpg
Tilmeld dig valgfag her

Eleven tilmelder sig valgfag ved at klikke her:

Information om fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt produkt. Eleven må først påbegynde fagprøven når der er 6 måneder tilbage af elevens ansættelsestid hos virksomheden. Eleven skal skrive fagprøven i sine praktikperioder, og ikke på skoleperioderne. Virksomheden skal derfor afsætte tid i elevens uddannelsesplan til fagprøven. Fagprøven er normeret til at være 1-2 ugers arbejde. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis eleven igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøves tema og planlægning.

Hent vores beskrivelse af fagprøven og vores skabelon til fagprøvekontrakt.

Udfyld en uddannelsesaftale

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet.

Aftalen og evt. spørgsmål skal sendes til Hovedforloeb@brock.dk.

Hent yderligere blanketter og vejledninger hos Undervisningsministeriet.

Godkendelse som praktiksted

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til praktikservice@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet