For virksomheder

Hos Niels Brock har vi et rigtigt godt samarbejde med virksomheder som søger elever indenfor kontor eller butik. Niels Brock tilbyder full-service rådgivning hele vejen fra godkendelse af din virksomhed til du har en færdig faglært elev. Målet med rådgivningen er at sikre, at både elever og virksomheder får det maksimale udbytte af elevpladsen. Derfor hjælper vi både med rekruttering til elevpladser og giver gode råd til, hvordan du bygger et godt forløb op for eleven.

Sådan gør du trin for trin

Praktiske oplysninger

Alle elever skal ifølge lovgivningen have en praktikplan. Praktikplanen er med til at beskrive, hvilke områder eleven skal arbejde med på forskellige tidspunkter i praktikforløbet. Planen kan kaldes en forventningsafstemning mellem virksomhed og elev og skal sikre, at eleven opnår de krav, som uddannelsen skal leve op til.

Hos uddannelsesnævnet kan I finde vejledende praktikplaner.  

Aftalen varer typisk to år - ligegyldig hvilken uddannelse eleven kommer fra. 

I løbet af praktiktiden hos virksomheden skal eleven gennemføre 2-15 skoleuger på en handelsskole. Antallet af skoleuger varierer alt efter, hvilket speciale eleven har.

I løbet af det sidste halve år skal eleven, som afslutning på uddannelsen, lave en fagprøve. Fagprøven bliver forberedt på næstsidste skoleophold, og det er eleven og virksomheden, der i fællesskab beslutter, hvad fagprøven skal handle om, og hvordan opgaven skal udformes.

Som virksomhed skal I betale løn til eleverne i hele praktikperioden, også når eleverne er på et af de kortere skoleophold. Lønnen tager udgangspunkt i overenskomsten for det pågældende uddannelsesområde.

Hvis, der ikke findes en overenskomst for området, bliver mindstelønnen fastsat af et nævn, som repræsenterer både arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Få mere information om løn og arbejdstid hos uddannelsesnævnet.  

Så snart jeres elev har været på skoleophold, indberetter vi refusionen til AUB. Herefter modtager I besked fra AUB om, at I kan søge refusionen via virk.dk

På den digitale kontoruddannelse kan der gå længere tid, da uddannelsesforløbene er flexible

Vi indberetter kun befordringsrefusion, hvis eleven har søgt om det på skoleopholdet.

For at blive godkendt til at have elever, bedes I kontakte vores praktikkonsulenter. I kan læse mere om det at have elever samt finde kontaktoplysninger til vores konsulenter via følgende link.

 

Blanketterne kan sendes med sikker mail til uddannelsesaftaler@brock.dk.

Uddannelsesaftaler kan også med fordel registreres via www.elevplan.dk, hvorefter vi automatisk modtager blanketten.

Så snart jeres elev har været på skoleophold, indberetter vi refusionen til AUB. Herefter modtager I besked fra AUB om, at I kan søge refusionen via virk.dk

På den digitale kontoruddannelse kan der gå længere tid, da uddannelsesforløbene er flexible

Vi indberetter kun befordringsrefusion, hvis eleven har søgt om det på skoleopholdet.

Så snart I ved hvornår jeres elev går fra melder I det til hovedforloeb@brock.dk. 

Når I ved hvornår eleven kommer tilbage, fremsendes et tillæg til uddannelseaftaler@brock.dk. Det er vigtigt at tillægget er os i hænde inden jeres originale uddannelsesaftale udløber.

I sådan et tilfælde skal Uddannelsesnævnet altid indover, derfor bedes I kontakte dem og de vil herefter guide jer.

Kontakt

Praktikservice