Hovedforløbspecialer

Niels Brock tilbyder en række forskellige hovedforløb til dig der er i gang med en butiks- eller kontoruddannelse. Fælles for alle hovedforløbene er, at de kvalificerer dig til at tage interessante jobs og varetage vigtige funktioner på morgendagens arbejdsmarked. På kontoruddannelsen kan du vælge at specialisere dig inden for administration, offentlig administration, økonomi, mens vores butikselever kan vælge at tage et speciale i convenience eller uddanne sig til salgsassistent med eller uden profil. Til færdige butikselever tilbyder vi en 1-årig Retail Manager-uddannelse, som gør dig klar til at løfte et større ansvar i butikken.

Herunder kan du læse mere om elevuddannelsernes hovedforløb, indhold og eksamen.

Præsentation af specialer og valgfag

Her finder du information om Niels Brocks specialer på hovedforløbet som er overbygningen til erhvervsuddannelsens grundforløb. Du finder også valgfag under hvert hovedforløb.

Er du i tvivl om hvad du skal vælge?

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk