Hovedforløbet

På Niels Brocks hovedforløb uddanner vi elever som skal butiksuddannes eller kontoruddannes indenfor økonomi, offentlig administration eller administration. Herunder kan du læse mere om elevuddannelsernes forløb, indhold og eksamen.

Præsentation af specialer og valgfag

Her finder du information om Niels Brocks specialer på hovedforløbet som er overbygningen til erhvervsuddannelsens grundforløb. Du finder også valgfag under hvert speciale.

Er du i tvivl om hvad du skal vælge?

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk