Når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Vi indsamler oplysninger på to forskellige måder. Enten via cookies, eller når du selv indtaster data på vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Hovedforløbet

På Niels Brocks hovedforløb uddanner vi elever som skal butiksuddannes eller kontoruddannes indenfor økonomi, offentlig administration eller administration. Herunder kan du læse mere om elevuddannelsernes forløb, indhold og eksamen.

Præsentation af specialer og valgfag

Her finder du information om Niels Brocks specialer på hovedforløbet som er overbygningen til erhvervsuddannelsens grundforløb. Du finder også valgfag under hvert speciale. 

Er du i tvivl om hvad du skal vælge?

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse eller uddannelsesaftaler?

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk