Administration

Administration også kaldet den digitale kontoruddannelse er fremtidens erhvervsuddannelse, hvor vi kombinerer den nyeste viden om administrative processer med en moderne og digital pædagogik. Udover at give dig, som elev, kvalifikationerne til at klare dine nuværende arbejdsopgaver, ønsker vi også at give dig kompetencer der rækker ud i fremtiden.

DI_kontor_computer_pige_kigger.jpg

Om elevuddannelsen

Det er især følgende tre kompetencer, som vi lægger stor vægt på. Viden om moderne kommunikation, og evnen til at bruge kommunikation hver dag. Viden om projektstyring, og evnen til at lede mindre projekter i din virksomhed og viden om forandringsprocesser og evnen til at blive en central spiller i forandringerne. For at tage uddannelsen, skal du være ansat hos en praktikgodkendt virksomhed som elev i en kontorstilling, og virksomheden skal have valgt at samarbejde med Niels Brock. Uddannelsen kan tage op til 2 år, men er kortere hvis du er 25 år eller derover og har andre lign. kompetencer i forvejen. Dette afklares ved en realkompetencevurdering inden uddannelsens start. I løbet af de to år, skal du tage mellem 6-15 ugers teoretisk undervisning, inklusiv en uge til at skrive din eksamensopgave, der hedder fagprøve på denne uddannelse. Antallet af uger afhænger af dine meritter, og hvilke valgfag du ønsker at vælge til. Dette aftales med din virksomhed.

Praktiske oplysninger

Kontoruddannelsen i Administration består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af tre obligatoriske fag af 1 uges varighed. Eleven og virksomheden skal derudover vælge en række valgfag. Antallet afgøres af elevens alder og forudsætninger. Valgfagene kan være indenfor et bredt udvalg. De tre obligatoriske fag er: 

 • Kommunikation
 • Projektkoordination
 • Optimering af administrative arbejdsprocesser

Her er eksempler på valgfag på uddannelsen:

 • Præsentationsteknik
 • EU (Studietur til Bruxelles)
 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Excel
 • Logistik
 • Og meget mere

Målet med undervisningen er at præsentere eleverne for en række metoder og teorier, som kan styrke din udførsel af konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen og de skal klæde dig på til fremtidens private administrative arbejdsmarked. Du afslutter uddannelsen med en fagprøve. 

Det særlige ved Niels Brocks Digitale Kontoruddannelse er, at undervisningen foregår sideløbende med at du arbejder i din virksomhed. Du vil have adgang til en masse digitale læringsmateriale (video, tekster etc.), som kan benyttes til at styrke dit daglige arbejde og hvor du kan søge hjælp i. Derudover skal du deltage i en række workshop-dage, hvor du får den nyeste viden om de tre centrale temaer i uddannelsen:

 • Kommunikation
 • Projektkoordination
 • Optimering af administrative arbejdsprocesser

Udover disse halv- eller heldagsmødedage, skal du også mødes med din uddannelseskonsulent til vejledningssamtaler, arbejde sammen med andre elever om at løse opgaver samt læse tekster, se videoer og på anden måde grave ned i den nye viden. Sidst men ikke mindst, skal du også fremlægge resultatet af dine opgaver, enten ved en mundtlig fremlæggelse eller ved at aflevere en video m.m.

Alle disse aktiviteter bliver lagt fast inden for den første tid du er ansat på virksomheden, hvor vi udarbejder en individuel uddannelsesplan, hvor alle dine læringsaktiviteter fremgår med angivelse af dato, type og tema.

Udover ovenstående tre temaer, så er det muligt at vælge yderligere valgfag og påbygning. De udbudte valgfag vil altid være præsenterede her på hjemmesiden.

Varighed

Din uddannelsestid afgøres af en realkompetencevurdering, hvis eleven er 25 år eller derover. Er du under 25 år, så er den samlede varighed på 2 år.

I den periode på op til 2 år skal du gennemføre:

 • 3 ugers obligatorisk undervisning i de tre bundne specialefag
 • 3-7 ugers valgfrie specialefag for elever under 25 år og 2-6 ugers valgfrie specialefag for elever over 25 år.
 • Derudover har eleven 1 uge til at skrive sin fagprøve.
 • Hvis du og din virksomhed derudover har et ønske om yderligere opkvalificering, kan der vælges op til 4 ugers erhvervsrettet påbygning med fag fra administrationsuddannelsen eller andre kontorspecialer: Økonomi og offentlig administration.

Rammen er altså 7-15 uger for elever under 25 år og 6-14 uger for elever over 25 år.

Hvis du har andre uddannelser eller erfaringer fra lignende administrativt arbejde kan du i forbindelse med din realkompetencevurdering få afkortet ovenstående uger yderligere.

Arbejdstid

Det kan forventes at en uges undervisning svarer ca. til en arbejdsuge, dvs. 35-37 timer. Denne undervisning vil så afveksle mellem forberedelse, aktiv deltagelse i undervisning, gruppearbejde, opgaveløsning, læsning af tekster, video og refleksion m.m. Ligeledes vil store dele af undervisningen invitere til at du kombinerer læringsaktiviteter med de daglige opgaver i virksomheden, da læringen i højere grad bliver interessant, når teori og praksis mødes. Det kan være svært at adskille læring fra praksis, og derfor har vi udviklet tre modeller, som kan bruges til inspiration ude på arbejdspladserne, når arbejdstiden skal planlægges.

Formålet med uddannelsen er at give dig en efteruddannelseskompetence – og planlægningen af arbejdstiden mellem uddannelse og arbejde er derfor en vigtig egenskab at få lært allerede nu. Det vil øge dine muligheder for at klare efteruddannelse på deltid, som rigtig mange vælger senere i deres karriere.

Læringsmiljø

Det er målet at opbygge et relationelt læringsmiljø, hvor du føler, at underviserne følger deres læring tæt og altid er til rådighed. Derfor har vi etableret et læringsmiljø, som er uafhængigt at tid og rum. Du får en personlig uddannelseskonsulent, som følger dig igennem hele uddannelsen, og det er både når du sidder på arbejdspladsen, deltager i læringsaktiviteter på skolen eller løser opgaver derhjemme. Dermed sikres det vigtigste af alt, nemlig tillid og personlige relationer mellem undervisere, elever og virksomheder.

Underviserne besøger din virksomhed og dig flere gange i løbet af uddannelsen, for at sikre sig at alt fungerer som det skal, og at der er samspil mellem læringen på skolen og i virksomheden.

Vi stiller en digital læringsplatform (LMS) til rådig for dig og din elevansvarlige, hvor alle vores materialer er samlet, og hvor det er nemt at have dialog med undervisere, elever fra andre virksomheder og de elevansvarlige. Læringsplatformen åbner når du starter din ansættelse, og slutter først når du er færdiguddannet.

Niels Brock stiller naturligvis også et moderne fysisk undervisningsmiljø til rådighed for eleverne, med lyse og inspirerende lokaler centralt i København. Her har du både mulighed for at deltage i større seancer med mange elever, booke et mødelokale til en gruppesamtale, deltage i en underviservejledningssamtale eller blot sidde med dine opgaver i vores åbne fællesområder. Der er naturligvis gratis adgang til internet, print, koldt vand, borde og stole, som eleverne frit kan bruge.

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr

Uddannelsen bliver varetaget af et dedikeret uddannelsesteam, der kun har ansvaret for gennemførelsen af denne administrative uddannelse. Teamet får naturligvis faglig bistand fra vores andre undervisere, men uddannelsesteamet har ansvaret for, at der er sammenhæng mellem læringsaktiviteterne. Antallet af undervisere i uddannelsesteamet afhænger af elevantallet. 

Underviserne har alle sammen erfaring fra det administrative arbejde i en virksomhed, og har suppleret denne viden med efter- og videreuddannelse. Alle undervisere tager en Diplom i erhvervspædagogik, for at sikre de nødvendige pædagogiske værktøjer til at gennemføre en moderne erhvervsuddannelse.

Hovedforløbsspecialet Administration kræver ikke meget mere udstyr end en computer. Hvis ikke du selv har en computer eller din virksomhed kan stille en til rådighed, så tilbyder vi dig en lånecomputer imod et mindre depositum. Så kan du beholde computeren i de to år, som uddannelsen varer.

Kontoruddannelsen i Administration afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt produkt. Eleven må først påbegynde fagprøven når der er 6 måneder tilbage af elevens ansættelsestid hos virksomheden. Eleven skal skrive fagprøven i sine praktikperioder, og ikke på skoleperioderne. Virksomheden skal derfor afsætte tid i elevens uddannelsesplan til fagprøven. Fagprøven er normeret til at være 1-2 ugers arbejde. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis eleven igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøves tema og planlægning. 

Hent vores beskrivelse af fagprøven og vores skabelon til fagprøvekontrakt.

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til praktikservice@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Ønsker virksomheden at tilmelde en elev til et uddannelsesforløb skal der udfyldes en uddannelsesaftale. Når Niels Brock modtager uddannelsesaftalen bekræfter vi modtagelsen, og den forventede behandlingstid er ca. 14 dage. Når uddannelsesaftalen er behandlet vil virksomheden modtage de relevante informationer om elevens uddannelsesforløb fra Niels Brock. Eleven vil også modtage informationer direkte i sin e-boks.

Find blanket og vejledning til uddannelsesaftalen her.

Aftalen og evt. spørgsmål skal sendes til Hovedforloeb@brock.dk.

Hent yderligere blanketter og vejledninger hos Undervisningsministeriet.

Du kan på denne side se vores udvalg af valgfag. For at komme til tilmeldingsformularen skal du klikke på det enkelte fag, hvor du også kan se beskrivelse samt målpinde for faget. Nederst på siden for de enkelte valgfag er der en tilmeldingsknap, hvor du også kan se, i hvilke perioder de enkelte fag tilbydes.

For at tilmelde dig erhvervsrettet påbygning skal du benytte en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til din uddannelsesaftale. Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Her finder du oplysninger om, hvad det kræver at gå fra grundforløbet til hovedforløbet. Læs mere.

Kontakt

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk