Convenience

Convenience er, som den øvrige detailsektor, præget af skarp konkurrence, brancheglidning, ny teknologi og ændret kundeadfærd. Du skal kunne mere end nogensinde før. Vi tilbyder derfor en digital butikselevuddannelse inden for Convenience,, der matcher fremtidens krav om digital undervisning og praksis i egen butik.

Forbrugsmønstre ændres og forbrugeren er ”on-the-go”. Derfor er convenience en uddannelse, der matcher fremtidens krav med et veltilrettelagt undervisningsforløb, der kombinerer de bedste læringsmetoder fra digital undervisning og praksis i egen butik. Du løser opgaver med mersalg og varepræsentation. Denne træning skaber værdi til butikken, og du kan stort set indgå i den normale bemanding.

Praktiske øvelser dokumenteres gennem arbejdet med digitale øvelser via video eller online tilbagemelding til en personlig uddannelsescoach på Niels Brock. Du kommer naturligvis til at lære om fødevarekontrol, renlighed, egenproduktion mv. Forløbet afsluttes med en fagprøve, der tager afsæt i praktikvirksomheden.

Convenience.jpg
convenience skema.jpg
Uddannelsens struktur

Uddannelsen til salgsassistent med speciale i Convenience består af to års praktik, hvoraf der er i alt seks skoleuger. Tre uger tilrettelægges på skolen og tre uger tilrettelægges i butikken med digital undervisning. I de digitale uger arbejder du som salgselev med opgaver, der først og fremmest retter sig mod mersalg i ’egen’ butik. Vi tror på, at ’uddannelse i butik’ giver bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Den større relevans giver bedre læring og bedre kompetencer, og de øgede kompetencer giver mersalg og gode kundeoplevelser.

De tre uger på skolen vil blive fulgt op med flere butiksbesøg. De seks ugers undervisning på butikselevuddannelsen i Convenience kan fx tilrettelægges som vist i skemaet til venstre.

 

Kontakt

Ønsker du at vide mere om uddannelsen som salgsassistent med speciale i Convenience, er du velkommen til at kontakte:

Uddannelseschef Hovedforløbet
Henriette Jørgensen Uddannelseschef Hovedforløbet

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?