Offentlig Administration

Hovedforløbsuddannelsen offentlig administration tager 2 år og veksler mellem skoleophold og arbejde i elevvirksomheden. På skoleopholdet får eleven kompetencer inden for kommunikation, digitale løsninger, administration, sagsbehandling og økonomi og mange andre fagområder, og ude i virksomheden får eleven mulighed for at prøve dem af og lærer desuden af administrationsmedarbejdere med mange års erfaring fra det offentlige. Som kontorelev med speciale i offentlig administration bliver eleven klædt godt på til sin fremtidige karriere i det offentlige. Her på siden kan du læse mere om uddannelsen.

Om uddannelsen

På skolen styrker undervisningen i at forstå, hvad det er for rammer og regler, der gælder i den offentlige administration. Vi uddanner i lovgivningen – fx forvaltningsloven og persondataloven, om kommunikation i det offentlige fx digital kommunikation. Derudover uddanner vi i politisk styring og økonomi – fx samspillet mellem det offentlige og private, offentlige økonomi og EU-systemet. Og der skal også arbejdes med innovation, organisationsudvikling, kvalitet og samarbejde.

Praktiske oplysninger

Som kontorelev med speciale i offentlig administration skal man både gennemføre en praktik- og en skoledel. Skoledelen består af tre obligatoriske skoleperioder af henholdsvis 4, 4 og 5 ugers varighed. Eleven og virksomheden skal derudover vælge en række valgfag. Antallet afgøres af elevens alder og forudsætninger.

Derudover kan der i forløbet vælges op til 4 ugers ekstra påbygning/valgfag. Skoledelen af uddannelsen varer derfor som udgangspunkt fra 12 til 19 uger fordelt over de 2 år. Længden af de enkelte skoleperioder fremgår her:

Elever på ny ordning

Skoleophold

Elever under 25 år

Elever over 25 år

1. skoleperiode

4 uger inkl. 1 uges obligatorisk valgfag

4 uger inkl. 1 uges obligatorisk valgfag

2. skoleperiode

4 uger inkl. 1 uges obligatorisk valgfag

4 uger inkl. 1 uges obligatorisk valgfag

3. skoleperiode

5 uger inkl. 2 uges obligatorisk valgfag

4 uger inkl. 1 uges obligatorisk valgfag

Yderligere obligatorisk valgfag

1 valgfag

ingen

Evt. påbygning

Max 4 uger

 

Fagprøveperiode

1 uge

1 uge

På Niels Brock har vi udarbejdet en samlæsningsordning således, at elever på gammel ordning følger det samme forløb som eleverne på ny ordning under 25 år. Der er taget højde for at målpindene på gammel ordning opfyldes via de valgte specialefag.

Der er fire obligatoriske fag på uddannelsen – og de er gennemgående på alle tre skoleophold:

  • Kommunikation og formidling
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse
  • Politisk styring og økonomi
  • Innovation, kvalitet og samarbejde

Disse fag vil indgå på alle de obligatoriske skoleperioder. De enkelte skoleperioder vil her blive præsenteret:

  1. skoleophold - Min arbejdsplads i det offentlige del 1

På 1. skoleophold får eleven en grundlæggende forståelse for hvordan den offentlige forvaltning er bygget op, hvordan opgaverne løses, og hvilke regler der særligt gælder for den måde opgaverne udføres på. Eleven får desuden indblik i det særlige ved kommunikationen i det offentlige og får præsenteret nogle værktøjer, som eleven kan bruge til sin egen planlægning og til at samarbejde med kollegaer. 1. skoleperiode består af en række emner, som hver hører til et af de fire førnævnte grundfag:

·     Kommunikationsteorier og målgrupper

·     Kommunikation i det offentlige

·     Lovproces og praksis

·     Forvaltningsret

·     Persondatalov

·      Forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse

·      Forståelse af samfundet og offentlige organisationer

·      Arbejdsmarkedsforhold

·      Psykologi og samarbejde

·      Planlægning

  1. skoleophold -  Arbejdsplads i det offentlige del 2

På 2. skoleophold får eleven en forståelse for både de interne processer og arbejdsopgaver og de eksterne relationer. Man skal arbejde med vejledning af brugere, sagsbehandling, kvalitet og service samt samspillet med både den nære og fjerne omverden. Eleven får her et indblik i EUs betydning for arbejdet i den offentlige forvaltning og hvordan det offentlige samarbejder og samskaber med den private sektor. Og ikke mindst; hvordan man innoverer i det offentlige. Emnerne er igen koblet på de fire grundfag og er:

·       Dataindsamling

·       Sagsbehandling

·       EU

·       Offentligt og privat samspil

·       Kvalitet og service

·       Innovative processer og design-tænkning

·       Formidling og medier

 

  1. skoleophold - Arbejdsplads i det offentlige del 3

På 3. skoleophold får eleven et indblik hvordan det offentlige udvikler sig – og man skal blandt andet arbejde med organisationsudvikling og virksomhedskultur. Herudover sætter vi fokus på digital kommunikation, digital forvaltning og økonomi - også persondataloven og rekurssystemet vil blive behandlet grundigt på dette skoleophold. Igen med udgangspunkt i grundfagene, er der følgende emner:

·       Digital kommunikation

·       Databearbejdning

·       Digital forvaltning

·       Rekurs, tilsyn og kontrol

·       Økonomi

·       Virksomhedskultur

·       Kompetenceudvikling

·       Organisationsudvikling og forandringsprocesser

Som kontorelev med speciale i offentlig administration har man også mulighed for at vælge en række valgfag. Valgfagene kan være indenfor HR, kommunikation etc. De tre obligatoriske skoleperioder indeholder elementer fra de fire grundfag:

● Kommunikation og formidling

● Lovgivning og myndighedsudøvelse

● Politisk styring og økonomi

● Innovation, kvalitet og samarbejde

Skoleperioderne byder også på følgende fag:

● Udvidet skriftlig kommunikation

● EU og internationalisering (Studietur til Bruxelles)

● Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

● Projektkoordination

Målet med undervisningen er at præsentere eleverne for en række metoder og teorier, som kan styrke elevens udførsel af konkrete arbejdsopgaver på arbejdspladsen og de skal klæde eleverne på til fremtidens offentlige arbejdsmarked. Eleven afslutter uddannelsen med en fagprøve.

Du kan hente vores undervisningsplan her, hvor du kan læse meget mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Uddannelsen til kontorelev med speciale i offentlig administration afsluttes med en fagprøve, som er en mundtlig eksamen på baggrund af et skriftligt produkt. Eleven må først påbegynde fagprøven når der er 6 måneder tilbage af elevens ansættelsestid hos virksomheden. Eleven skal skrive fagprøven i sine praktikperioder, og ikke på skoleperioderne. Virksomheden skal derfor afsætte tid i elevens uddannelsesplan til fagprøven. Fagprøven er normeret til at være 1-2 ugers arbejde. Niels Brock vejleder og rådgiver naturligvis eleven igennem hele processen. I starten af forløbet udarbejdes der en fælles fagprøvekontrakt, så der er enighed om fagprøves tema og planlægning.

Hent vores beskrivelse af fagprøven og vores skabelon til fagprøvekontrakt.

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. Læs mere om det her.

Hent godkendelsesskemaet her.

Det udfyldte skema og spørgsmål til udfyldelsen indsendes til praktikservice@brock.dk.

Læs mere om godkendelsesprocessen hos Uddannelsesnævnet

Ønsker virksomheden at have elever ansat, kræver det en godkendelse af virksomheden som praktiksted. Det hjælper Niels Brock jer med, og processen er forholdsvis enkel. I downloader et godkendelsesskema, som I indsender til os, hvorefter Niels Brock gennemgår og behandler ansøgningen indenfor ca. 14 dage. Når du er godkendt, hjælper Niels Brock også med jobopslag, screening og rådgivning. 

Hent blanket til uddannelsesaftale og vejledning til skemaet herEn printet uddannelseaftale kan sendes til sikkermail@brock.dk

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Praktikservice eller Administrationen, som angivet nederst på siden.

Du kan på denne side se vores udvalg af valgfag for kontorelever med speciale i offentlig administration. For at komme til tilmeldingsformularen skal du klikke på det enkelte fag, hvor du også kan se beskrivelse samt målpinde for faget. Nederst på siden for de enkelte valgfag er der en tilmeldingsknap, hvor du også kan se, i hvilke perioder de enkelte fag tilbydes.

På erhvervsrettet påbygning skal der benyttes en særlig blanket, da det betragtes som et tillæg til uddannelsesaftalen. Du kan enten få blanketten i EUD-administrationen, eller du kan downloade den her.

Bekræftelse på tilmelding

Du vil ved online-tilmelding modtage en bekræftelse pr. mail, og en måned før valgfaget starter, vil du modtage et indkaldelsesbrev med yderligere oplysninger.

Her finder du oplysninger om, hvad det kræver at gå fra grundforløbet til hovedforløbet på uddannelsen som kontorelev med speciale i offentlig administration. Læs mere.

Kontakt

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk