Certificeret grundkursus

For alle elev- og oplæringsansvarlige

Kurset handler om styrke rollen som praktik- og oplæringsansvarlig og er både rettet mod at klæde helt nye oplæringsansvarlige på til at modtage deres første elever, samt at give de mere erfarne nye redskaber, sparring og øget refleksion omkring funktionen. 

Niels_Brock_Voksen1672.jpg
Om kurset

I løbet af de fire moduler kommer vi først omkring det helt grundlæggende vedr. formelle regler, skoleperioderne, kompetencemål og fagprøven. Dernæst vil fokus i høj grad være på læring herunder praksislæring, læringsparathed og motivation, fokus på hvad der fremmer læringsmiljøet og hvilken betydning det har at oplære henholdsvis unge og voksne elever. Vi har ligeledes fokus på at styrke den værdsættende og anerkendende dialog, arbejdet med feedback, den oplæringsansvarliges mange roller samt sammenhæng mellem skole og praktik. Undervisningsformen er en vekslen mellem oplæg, refleksionsøvelser og praksisøvelser, så man skal være indstillet på at deltage i drøftelser i mindre grupper undervejs.

Kurset udbydes 2 gange årligt fra 9.00-15.00.

Datoer for næste forløb:         

14.10 + 27.10 + 12.11 og 30.11 2021

Prisen for certificeringen af en elevansvarlig med 4 moduler er kr. 6244 kr inkl. moms. Kurset holdes også som virksomhedstilpasset undervisning enten i kortere eller længere moduler, til en fast aftalt pris for et hold enten hos os eller ude på virksomheden.

OBS: Der er maksimalt plads til 20 deltagere pr. kursus. Ved overtegning/venteliste tilbyder vi en plads på et nyt kursus med nye kursusdatoer.

DI_kontor_computer_dreng_pige_taler_voksen.jpg
Er du elev- eller oplæringsansvarlig for en elev, som går på Niels Brocks hovedforløb, tilbyder vi også et gratis minikursus.

På dette kursus vil vi give dig værktøjer til, hvordan du kan styrke vejledningsarbejdet for din elev i forhold til undervisningen på Niels Brock, fagprøven og elevens præstationer. Vi ønsker ligeledes at give dig indsigt i, hvordan Niels Brocks specialer er tilrettelagt, så du bedre kan vejlede og styrke elevens praksis.

Kontakt

Kursussekretær for Kursusafdelingen
Anette Rohde Kursussekretær for Kursusafdelingen

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til undervisningen, betalingsform eller har svært ved at tilmelde dig. 

Telefon: 33 41 96 61 E-mail: apn@brock.dk