Valgfag for specialet administration

På specialet Administration arbejder du med mange forskellige opgaver. Udover de bundne specialefag, skal du vælge et antal valgfag, som passer til de arbejdsopgaver du har på din praktikplads eller de arbejdsopgaver, du vil beskæftige dig med i fremtiden. 

Her kan du læse mere om, hvad fagene går ud på, hvordan undervisningen foregår og hvordan de er struktureret.

Valgfag og erhvervsrettet påbygning

Fagene er tilrettelagt efter forskellige undervisningsstrukturer, du vil derfor opleve, at undervisningen er tilrettelagt forskelligt på valgfagene. De tre forskellige strukturer er:

  • Digital undervisning, hvor en del af undervisningen er digital, en anden del foregår på skolen og kan tilpasses efter individuelle behov.
  • Online undervisning, hvor alt undervisning foregår digitalt.
  • Fysisk undervisning, hvor du møder på skolen.

Du skal vælge 3-7 valgfag. Praktikstedet har medbestemmelse på dine valg, så længe du overholder minimumskravet. Fagene har en varighed på 1-2 uger.

Herunder kan du læse mere om undervisningsstrukturer og varighed for de valgfag, som har din interesse. Du tilmelder dig de forskellige valgfag ved at udfylde en tilmelding.

Erhvervsrettet påbygning

Bemærk at der ofte allerede er planlagt en række obligatoriske valgfag som en del af din uddannelse. Du kan altid vælge op til 4 ugers ekstra valgfag, det kan enten være valgfag fra dit eget speciale eller valgfag fra andre specialer, fx økonomi eller offentlig administration. Vælger du erhvervsrettet påbygning kan du hente en blanket her. 

Erhvervsrettet påbygning

Specialefag

Valgfag

Kontakt

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk