Valgfag for specialet administration

På specialet Administration arbejder du med mange forskellige opgaver. Udover de bundne specialefag, skal du vælge et antal valgfag, som passer til de arbejdsopgaver du har på din praktikplads eller de arbejdsopgaver, du vil beskæftige dig med i fremtiden. 

Her kan du læse mere om, hvad fagene går ud på, hvordan undervisningen foregår og hvordan de er struktureret.

Valgfag

Fagene er tilrettelagt efter froskellige undervisningsstrukturer, du vil derfor opleve, at undervisningen er tilrettelagt forskelligt på valgfagene. De 3 forskellige strukturer er:

  • Digital undervisning, hvor en del af undervisningen er digital, en anden del foregår på skolen og kan tilpasses efter individuelle behov.
  • Online undervisning, hvor alt undervisning foregår digitalt.
  • Fysisk undervisning, hvor du møder på skolen.

 

Du skal vælge 3-7 valgfag. Praktikstedet har medbestemmelse på dine valg, så længe du overholder minimumskravet.

Fagene har en varighed på 1-2 uger.

Herunder kan du læse mere om undervisningsstrukturer og varighed for de valgfag, som har din interesse.

Du tilmelder dig de forskellige valgfag ved at udfylde en tilmelding.

Specialefag

Valgfag

Erhvervsrettet påbygning