Budgettering

Formålet med faget er, at du opnår kendskab til udarbejdelse af diverse former for budgetter og kendskab til sammenhænge og forskelle mellem dem.

HCA_grafik_green.png
Ikke for økonomielever

Hvis du er økonomielev kan du ikke vælge dette valgfag, da det indgår i dit obligatoriske skoleophold.

På valgfaget lærer du: 

 • Hvilke elementer der indgår i de forskellige former for budgetter, og hvordan de udarbejdes.
 • Almindelig budgetprocedure samt elementer som kalkulationer og faste- og variable omkostninger mv.
 • Budgetkontrol, og hvordan den kan benyttes af ledelsen.
 • Budgettering som et ledelsesværktøj og styringsinstrument i dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere.
 • De generelle metoder for budgettering, herunder bl.a. kortids- og langtidsbudgettering, rullende budgetter samt aktiv og passiv budgettering.
 • Budgetforudsætninger og vigtigheden heraf.
 • Aktivitets-, kapacitets- og likviditetsbudgettering.
 • Budgetstyring og -kontrol, herunder blandt andet afvigelsesanalyser på direkte variable omkostninger.
 • Opstilling af fleksibelt budget og foretagelse af afvigelsesanalyser.
 • Standardregnskaber og beregning heraf.
 • Medarbejderadfærd i forbindelse med budgettering.

Start 25. marts 2019 Budgettering uge 13