International handel

Formålet med faget er, at du får kendskab til de mest anvendte fagudtryk i forbindelse med international handel, de relevante told- og samhandelsunioner og de almindeligst forekommende transportdokumenter. Du skal på baggrund heraf kunne udføre de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel.

HCA_grafik_green.png
Kun et onlineforløb

Bemærk, at dette valgfag foregår via online-undervisning, så du kan læse faget hjemmefra. Dog kræver det aktiv deltagelse alle ugens dage.

På valgfaget lærer du at: 

  • Kende Danmarks internationale handel fordelt på lande/regioner og varer.
  • Kende til teorier for, hvorfor international handel opstår.
  • Kende gældende relevant lovgivning og regelsæt på væsentlige markeder, herunder bla. CISG samt INCO-terms (Den internationale købelov).
  • Kende til international handelspolitik, herunder bl.a. handelsrestriktioner.
  • Kende de almindeligst forekommende transport- og forsikringsforhold i international handel.
  • Kende til de forskellige typer af transport- og tolddokumenter og kunne anvende de almindeligst forekommende.
  • Anvende metoder til sikring af internationale betalinger, herunder remburser og kurssikring.

Start 1. april 2019 International Handel uge 14

Start 21. oktober 2019 International Handel uge 43