Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering

HCA_grafik_green.png

På valgfaget lærer du at: 

  • At anvende relevante kommunikationsmodeller til mundtlig kommunikation
  • At bruge forskellige former for kommunikation målrettet målgruppen med det formål, at få budskabet frem
  • At beherske egen rolle i en kommunikationssituation og hvilken betydning fremtoning og sprogbrug har kommunikationens udfald
  • Betydningen af konflikthåndtering både intern og eksternt og at kunne beherske grundprincipper for konflikthåndtering, herunder fx assertion i forhold til interne og eksterne samarbejdsparter
  • At identificere professionel serviceorienteret adfærd og skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd
  • At anvende teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller og udvise forståelse for krisereaktioner

Start 20. februar 2019 Mundtlig Kommunikation - 20/2-2019

Start 23. maj 2019 Mundtlig Kommunikation - 23/5-2019

Start 19. september 2019 Mundtlig kommunikation - 19/9-2019

Start 20. februar 2020 Mundtlig kommunikation - 20/2-2020

Start 24. september 2020 Mundtlig kommunikation - 24/9-2020