Salg og markeds­føring

Formålet med faget er, at du skal kende til salgs- og markedsforhold inden for forskellige brancher, så du kan deltage i gennemførelsen af markedsanalyser, markedsbearbejdning og planlægning af salgskampagner. Du skal desuden kunne udføre målrettet administrativ kundebehandling.

HCA_grafik_green.png
Mål med forløbet

Efter gennemførelse af faget skal du kunne deltage i den daglige administration af en salgs- eller markedsføringsfunktion og arbejde ud fra en viden om funktionens sammenhæng med og betydning for en virksomheds organisation.

På valgfaget lærer du at: 

 • Kende til behandling af fejlleverancer.
 • Kende markedsføringsloven.
 • Kunne medvirke i planlægningen af det administrative arbejde i en salgsfunktion.
 • Kunne forberede og deltage i telemarketing.
 • Kunne medvirke ved udarbejdelse af tilbud på grundlag af en forespørgsel med angivelse af relevante oplysninger om kvalitet, mængde, service, seneste leveringstidspunkt og betalingsbetingelser.
 • Kunne medvirke ved en vurdering af en fejleverances betydning.
 • Kunne medvirke ved behandling og gennemførelse af ukomplicerede reklamationssager.
 • Kunne medvirke ved vurdering af afsætningsmuligheder på grundlag af kundegrupper og konkurrenceforhold.
 • Kunne søge markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence.
 • Beherske enkle administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse samt registrering af solgte varer i kartotek/database.
 • Beherske beregning af salgspriser under givne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings- og betalingsbetingelser.

Start 6. marts 2019 Salg og markedsføring - 6/3-2019

Start 25. oktober 2019 Salg og markedsføring - 25/10-2019