Udvidet skriftlig kommunikation

Formålet med faget er, at du skal få kendskab til skriftlig kommunikation, så du selvstændigt kan arbejde med skriftlig fremstilling, dispositionsprincipper og grafisk opstilling.

HCA_grafik_green.png

På valgfaget lærer du at: 

  • Opnå kendskab til en kommunikationsmodel, der omhandler, hvem der kommunikerer (afsender), hvad der kommunikeres (budskab), og hvem der kommunikeres til (modtager).
  • Kende det vigtige i en præcis og forståelig skriftlig fremstilling og afsenderens ansvar for dette.
  • Kunne vurdere, hvilke former for skriftsprog der hæmmer eller fremmer kommunikation.
  • Beherske forskellige dispositionsprincipper og selvstændigt kunne udarbejde en grafisk opstilling af breve, blanketter, rapporter og anden korrespondance.