Valgfag for specialet Butik

Specialet Butiks- eller detailuddannelsen består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af 6 ugers basisfag og 2 uger supplerende specialisering indenfor fx tekstil, optik eller andre profilfag. De 6 ugers undervisning er planlagt, så din elev er væk fra butikken 3 gange á 1 uge, og skal efter hver skoleuge løse skolestyrede opgaver ude i butikken, svarende til de sidste 3 ugers skoledel. Når du har profilfag er du væk i 2 uger i træk fra butikken. Basisfagene dækker over de to temaer: Salg og drift af en butik. Profilfagene drejer sig meget om produktkendskab. Der er mulighed for at tilmelde dig yderligere forløb indenfor Butiksledelse og E-handel. Hvert forløb varer 3 uger i et mix mellem skole og butik.