Valgfag for specialet Butik

Specialet Butiks- eller detailuddannelsen består af en praktikdel og en skoledel. Skoledelen består af 6 ugers basisfag og 2 uger supplerende specialisering indenfor fx tekstil, optik eller andre profilfag. De 6 ugers undervisning er planlagt, så din elev er væk fra butikken 3 gange á 1 uge, og skal efter hver skoleuge løse skolestyrede opgaver ude i butikken, svarende til de sidste 3 ugers skoledel. Når du har profilfag er du væk i 2 uger i træk fra butikken. Basisfagene dækker over de to temaer: Salg og drift af en butik. Profilfagene drejer sig meget om produktkendskab. Der er mulighed for at tilmelde dig yderligere forløb indenfor Butiksledelse og E-handel. Hvert forløb varer 3 uger i et mix mellem skole og butik.

Kontakt

Praktikservice

Har du spørgsmål til praktikgodkendelse?

Uddannelsesaftaler

Har du spørgsmål til uddannelsesaftaler, tillæg eller ophævelser?

 

Administration

Har du spørgsmål til uddannelsesforløb, tilmeldinger og uddannelsesbevis? 

Vejledning

Har du spørgsmål til dine uddannelsesmuligheder og realkompetencevurdering (RKV)? 

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: vejledning@brock.dk