Innovation og Fagligt entreprenørskab

På valgfaget fagligt entreprenørskab får du evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder ogomsætter idéer til værdi. Du vil ligeledes få værktøjer og kompetencer til at kunne arbejde med dit fagprøveprojekt i praksis før den afsluttende fagprøveeksamen.

Vi har en målsætning om at uddanne dig til at udvikle og forny din branche, så du ikke alene reproducerer fortidens og nutidens forestilling om din branche etc. Du får derfor udviklet dine kompetencer, hvor du lærer at reflektere over din rolle og muligheder som fremtidige fagperson, der aktivt tager del i og ansvar for udviklingen af administration og samfundet generelt.Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
Fagets indhold

Faget indledes opstartsworkshop og herefter fire selvstudiedage, der afvikles indenfor en 14 dages periode.

Vi arbejder med et entreprenørielt mindset. Valgfaget er oplagt at tage i forbindelse med opstart af din fagprøve, men faget vil altid være relevant for en administrativ medarbejder. Du lærer at analyserer dine muligheder, så du kan omsætte dine idéer, så de giver værdi for andre. Vi giver dig entreprenørielle og innovative kompetencer, som der er brug for på fremtidens arbejdsmarked.

På valgfaget lærer du, at: 

  • udvælge emne for entreprenørskab ud fra værdi, muligheder og begrænsninger
  • beskrive og planlægge gennemførelsen af et mindre projekt
  • beskrive egen og andres rolle, opgaver og ansvar i projektets faser
  • anvende kreative problemløsningsmetoder, så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede
  • udarbejde en projektplan og skabe overblik og struktur
  • udarbejde en præsentation af sit projekt og fremlægge dette
  • arbejde med informationsindsamling og -behandling
  • evaluere og perspektivere egen proces ift. at opnå fremadrettet læring

 

 

Innovation og Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 14. marts 2022

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Innovation og Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 10. oktober 2022

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Innovation og Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 13. februar 2023

Sted: H.C. Andersens Boulevard 2

Innovation og Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 11. september 2023

Sted: H.C, Andersens Boulevard 2