Fagligt entreprenørskab

På valgfaget fagligt entreprenørskab får du evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætter idéer til værdi. Du vil ligeledes få værktøjer og kompetencer til at kunne arbejde med dit fagprøveprojekt i praksis før den afsluttende fagprøveeksamen.

Vi har en målsætning om at uddanne dig til at udvikle og forny din branche, så du ikke alene reproducerer fortidens og nutidens forestilling om din branche etc. Du får derfor udviklet dine kompetencer, hvor du lærer at reflektere over din rolle og muligheder som fremtidige fagperson, der aktivt tager del i og ansvar for udviklingen af administration og samfundet generelt.Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
Fagets indhold

Faget er struktureret med en opstartsworkshop, tre selvstudie dage og en afsluttende workshop.

Vi arbejder med et entreprenørielt mindset. Valgfaget er oplagt at tage i forbindelse med opstart af din fagprøve, men faget vil altid være relevant for en administrativ medarbejder. Du lærer at analyserer dine muligheder, så du kan omsætte dine idéer, så de giver værdi for andre. Vi giver dig entreprenørielle og innovative kompetencer, som der er brug for på fremtidens arbejdsmarked.

På valgfaget lærer du, at: 

  • udvælge emne for entreprenørskab ud fra værdi, muligheder og begrænsninger
  • beskrive og planlægge gennemførelsen af et mindre projekt
  • beskrive egen og andres rolle, opgaver og ansvar i projektets faser
  • anvende kreative problemløsningsmetoder, så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede
  • udarbejde en projektplan og skabe overblik og struktur
  • udarbejde en præsentation af sit projekt og fremlægge dette
  • arbejde med informationsindsamling og -behandling
  • evaluere og perspektivere egen proces ift. at opnå fremadrettet læring

 

 

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 4. oktober 2021

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 29. november 2021

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 7. marts 2022

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 10. oktober 2022

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2