Fagligt entreprenørskab

I faget arbejder vi med et entreprenørielt mindset. Faget er oplagt at tage i forbindelse med opstart af din fagprøve, men faget vil altid være relevant for en administrativ medarbejder. Du lærer at analyserer dine muligheder, så du kan omsætte dine idéer, så de giver værdi for andre. Vi giver dig entreprenørielle og innovative kompetencer, som der er brug for på fremtidens arbejdsmarked.

Faget er struktureret med en opstartsworkshop, tre selvstudie dage og en afsluttende workshop.

Niels_Brock_Lederakademiet_2182.jpg
Om faget fagligt entreprenørskab

Det overordnede mål, er at give dig evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætter idéer til værdi. Du vil ligeledes have fået værktøjer og kompetencer til at kunne arbejde med dit fagprøveprojekt i praksis før den afsluttende fagprøveeksamen. Vi har en målsætning om at uddanne dig til at udvikle og forny din branche, så du ikke alene reproducerer fortidens og nutidens forestilling om din branche etc. Du får derfor udviklet dine kompetencer, hvor du lærer at reflektere over din rolle og muligheder som fremtidige fagperson, der aktivt tager del i og ansvar for udviklingen af administration og samfundet generelt.

Fagets mål er, at du kan:
·         udvælge emne for entreprenørskab ud fra værdi, muligheder og begrænsninger
·         beskrive og planlægge gennemførelsen af et mindre projekt
·         beskrive egen og andres rolle, opgaver og ansvar i projektets faser
·         anvende kreative problemløsningsmetoder, så løsningsforslag er kreative, innovative og målrettede
·         udarbejde en projektplan og skabe overblik og struktur
·         udarbejde en præsentation af sit projekt og fremlægge dette
·         arbejde med informationsindsamling og -behandling
·         evaluere og perspektivere egen proces ift. at opnå fremadrettet læring

 

 

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 5. og 27. oktober

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 24. november og 15. december

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 4. februar og 2. marts

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 8. april og 3. maj

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 27. maj og 17. juni

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 4. og 21. oktober

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Fagligt entreprenørskab - Workshop d. 29. novemer og 16. december

Sted: H. C. Andersens Boulevard 2