Likviditetsstyring

På valgfaget likviditetsstyring vil du få en dybere viden om debitorstyring og kreditorstyring kombineret med låne- og indskudsformer, der gør dig i stand til på styre virksomhedens likviditet.

Vigtigt: faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

DI_aula_business_piger.jpg
Fagets indhold

På valgfaget lærer du at: 

 • Opnå kendskab til de likviditetsmæssige konsekvenser af forskellige betalingsbetingelser af såvel salg som indkøb og kunne foretage beregninger af de forskellige betingelsers økonomiske konsekvenser.

 • Opnå kendskab til de lovmæssige aspekter og deres indflydelse på likviditetsstyring.

 • Kunne beregne og fastsætte korrekte renter og gebyrer med udgangspunkt i lovgivningen og virksomhedens politik.

 • Opnå kendskab til proceduren i en inkassosag.

 • Kunne opgøre virksomhedens tilgodehavende i forbindelse med afsendelse af sag til inkasso.

 • Opnå kendskab til fastsættelse af kreditbeløb over for debitorer og kunne foretage beregninger på konsekvenserne ved tab.

 • Kunne foretage endelig afstemning og afregning, når en sag kommer tilbage fra inkasso, uanset om der er opnået fuld, delvis eller ingen indbetaling fra kunde.

 • Opnå kendskab til rettigheder og pligter i forbindelse med manglende betalinger til og fra kunder/leverandører.

 • Opnå kendskab til samspillet mellem varerabatter og betalingsbetalinger og kunne foretage beregninger på kombinationsmuligheder.

 • Opnå kendskab til salgs- og fragtbetingelser med udgangspunkt i Købelovens § 13.

 • Opnå kendskab til salg med diverse former for forbehold, bl.a. ejendomsforbehold.

 • Opnå kendskab til diverse låneformer i banker og kreditforeninger og deres indflydelse på likviditetsstyringen.

 • Kunne foretage beregninger og sammenligninger af forskellige lånetyper.

 • Kunne foretage beregning af likviditetsbehov i en given periode og på baggrund af beregningerne opstille en oversigt over, hvordan likviditet i perioden fremskaffes.

Likviditetsstyring

Start- og slutdato: 11. oktober 2021 - 15. oktober 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Likviditetsstyring

Start- og slutdato: 10. januar 2022 - 14. januar 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Likviditetsstyring

Start- og slutdato: 30. maj 2022 - 3. juni 2022
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Likviditetsstyring

Start- og slutdato: 31. oktober 2022 - 4. november 2022
Sted: H.C. Andersens Boulevard 2