6. september 2021
Start- og slutdato: 6. september 2021 - 17. september 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2