Løn og lovgivning

Formålet med faget er, at du får kendskab til lovgivningen på området, herunder lov om dagpenge, ferieloven, funktionærloven og ATP-vejledning.

HCA_grafik_green.png

På valgfaget lærer du at: 

  • Kende de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling, indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn- og gageberegninger samt afstemning af lønregnskabet efter løn- og gageberegning.
  • Kunne foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgivelse.

Start 7. januar 2019 Løn og lovgivning | 7/1-11/1-2019

Start 11. marts 2019 Løn og lovgivning | 11/3-15/3-2019

Start 3. juni 2019 Løn og lovgivning | 3/6-7/6-2019

Start 26. august 2019 Løn og lovgivning | 26/8-30/8-2019

Start 30. september 2019 Løn og lovgivning | 30/9-4/10-2019