Borgeren i centrum

Formålet med dette valgfag er, at du opnår forståelse for borgerbegrebet og den særlige relation, der hersker mellem borger og myndighed. Du får du værktøjer til at afklare borgerens situation og behov, så du kan yde den bedst mulige vejledning. Du får også en grundig forståelse af helhedsorienteret service gennem servicepsykologi, professionel og serviceminded kommunikation, samt indsigt i de betjeningsløsninger, borgeren bliver mødt af. Slutteligt opnår du kendskab til de nationale, regionale og kommunale digitaliseringsstrategier samt forståelse for, hvad det betyder for din arbejdsgang nu og i fremtiden.

HCA_grafik_green.png