HR og personaleadministration

Formålet med faget er, at du erhverver dig viden om og indsigt i de love, regler og principper samt adfærd, der er gældende for et ansættelsesforhold, dvs. for arbejdsgivere og medarbejdere, i såvel offentlige som private ansættelser, med henblik på at du kan varetage opgaver i en personaleadministrationsenhed.

HCA_grafik_green.png
Vigtigt

Valgfaget kan kun vælges, hvis du er på specialerne administration og offentlig administration.

På valgfaget lærer du at: 

  • Have kendskab til og indsigt i ansættelsesprocedurer og ansættelsesret, herunder kunne varetage administrativt arbejde i forbindelse med rekrutterings- og ansættelsesprocesser mv. på baggrund af gældende regelsæt.
  • Have kendskab til gældende regelsæt vedrørende fratrædelse for at kunne medvirke til afvikling af medarbejdere.
  • Trænes i at kunne rådgive og vejlede i personaleforhold ud fra den centrale lovgivning på området, herunder funktionærloven, ferielov, sygefravær, arbejdsmiljølov etc.
  • Trænes i formidling og kommunikation af personaleinformationer og udarbejdelse af forskellige personalestatistikker ud fra gældende love, regler og krav.