HR og personaleadministration

Formålet med faget er, at du erhverver dig viden om og indsigt i de love, regler og principper samt adfærd, der er gældende for et ansættelsesforhold, dvs. for arbejdsgivere og medarbejdere, i såvel offentlige som private ansættelser, med henblik på at du kan varetage opgaver i en personaleadministrationsenhed.

HCA_grafik_green.png
Vigtigt

Valgfaget kan kun vælges, hvis du er på specialerne administration og offentlig administration.

På valgfaget lærer du at: 

  • Have kendskab til og indsigt i ansættelsesprocedurer og ansættelsesret, herunder kunne varetage administrativt arbejde i forbindelse med rekrutterings- og ansættelsesprocesser mv. på baggrund af gældende regelsæt.
  • Have kendskab til gældende regelsæt vedrørende fratrædelse for at kunne medvirke til afvikling af medarbejdere.
  • Trænes i at kunne rådgive og vejlede i personaleforhold ud fra den centrale lovgivning på området, herunder funktionærloven, ferielov, sygefravær, arbejdsmiljølov etc.
  • Trænes i formidling og kommunikation af personaleinformationer og udarbejdelse af forskellige personalestatistikker ud fra gældende love, regler og krav.

Start 3. juni 2019 HR og personaleadministration uge 23

Start 2. september 2019 HR og personaleadministration uge 36 2019

Start 30. september 2019 HR og personaleadministration uge 40 2019

Start 4. november 2019 HR og personaleadministration uge 45 2019