International handel

Formålet med faget er, at du får kendskab til de mest anvendte fagudtryk i forbindelse med international handel, de relevante told- og samhandelsunioner og de almindeligst forekommende transportdokumenter. Du skal på baggrund heraf kunne udføre de almindeligst forekommende administrative opgaver i forbindelse med international handel.

HCA_grafik_green.png
Vigtigt

Dette valgfag foregår via online-undervisning, så du kan læse faget hjemmefra. Dog kræver det aktiv deltagelse alle ugens dage.

International handel

Start- og slutdato: 9. marts 2020 - 13. marts 2020
Sted: Online