Løn og lovgivning

Skal du være fremtidens lønekspert i din virksomhed? På kurset lærer du bl.a. om relevant lovgivning og andre regler, om beregning og opbygning af lønsedlen og om lønbogholderiets funktioner. På Løn og Lovgivning kommer du grundigt ind i ferieloven, funktionærloven og andre relevante lovgivninger for lønområdet. Du lærer at beregne de korrekte tillæg og fradrag til en lønseddel samt hvor du finder informationer til beregningerne. Du lærer hvad de enkelte dele af en lønseddel betyder og hvordan den udarbejdes korrekt. Du lærer også om overenskomster og personalegoder og forskellige skatteregler. Endelig lærer du hvordan lønnen bogføres korrekt og hvordan lønbogholderiet opdateres, så alle oplysninger registreres korrekt.

HCA_grafik_green.png
Mål med kurset

Efter kurset kan du indgå i arbejdet i lønafdelingen i din virksomhed – og du kan bidrage med opdateret viden om lovgivning, beregninger og regler. Du kan også gennemskue din egen og dine kollegaers lønsedler og være med til at sikre, at de er korrekte. Som forberedelse skal du bl.a. finde og se på din egen lønseddel og medbringe den på kurset. Du skal også sætte dig lidt ind i hvilke relevante overenskomster der er for din virksomhed.

På valgfaget lærer du at: 

  • Kende de mest anvendte former for beregning og opgørelse af feriepenge og søn-/helligdagsbetaling, indsamling og behandling af almindeligt forekommende data til brug for løn- og gageberegninger samt afstemning af lønregnskabet efter løn- og gageberegning.
  • Kunne foretage afstemning med virksomhedens finansbogføring og afstemning ved årsafslutning og årsopgivelse.

Start 7. januar 2019 Løn og lovgivning uge 2

Start 11. marts 2019 Løn og lovgivning uge 11

Start 3. juni 2019 Løn og lovgivning uge 23

Start 26. august 2019 Løn og lovgivning uge 35

Start 30. september 2019 Løn og lovgivning uge 40