Logistik

Formålet med faget er, at du skal opnå kendskab til den økonomiske ressourceplanlægnings betydning for en virksomheds likviditet. Du skal desuden opnå kendskab til den betydning, en uhensigtsmæssig kapitalbinding i form af varelagre, betalingsbetingelser m.v. har for virksomhedens likviditet.

HCA_grafik_green.png
Kun onlineforløb

Bemærk, at dette valgfag foregår via online-undervisning, så du kan løse faget hjemmefra. Dog kræver det aktiv deltagelse alle ugens dage.

På valgfaget lærer du at: 

  • Kende til den økonomiske sammenhæng mellem indkøb, råvarelager, produktion, færdigvarelager og salgsfunktionen i virksomheden.
  • Kende materiale- og informationsstrømme fra råvareproducent til slutbruger.
  • Kende materialestrømmenes samfundsmæssige betydning set ud fra et hensyn til både miljøet og virksomhedens økonomiske interesse.
  • Kunne foretage logistisk planlægning.
  • Kunne anvende grundlæggende logistiske metoder og værktøjer i forbindelse med beskrivelse af en konkret virksomhed.
  • Kunne anvende de almindeligst forekommende lagerstyringsprincipper som f.eks. Just In Time (JIT), Først Ind Først Ud (FIFU), Sidst Ind Først Ud (SIFU) samt rullende lager og fjernlager.

Start 20. maj 2019 Logistik uge 21

Start 18. november 2019 Logistik uge 47