PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

Moms og afgifter

Målet er, at du opnår bredt kendskab til reglerne for det danske momssystem og væsentlige afgifter, herunder beregningsreglerne. Du skal samtidig opnå kendskab til reglerne for og de driftsøkonomiske konsekvenser af diverse personalegoder for såvel virksomhed som medarbejder.

På valgfaget lærer du at: 

  • kunne redegøre for momssystemets opbygning, herunder krav til købs- og salgsbilag, bogføringssystemer, gebyr, morarenter mv.
  • kunne redegøre for de centrale bestemmelser i momssystemet, herunder køb af autokøretøjer, undtagelsesbestemmelser mv.
  • kunne foretage opgør af momstilsvaret for en given virksomhed.
  • opnå kendskab til reglerne for energiafgifter, herunder krav til dokumentation, refusionsmuligheder, tilskudsmuligheder, rumvarme, varmt vand mv. og kunne foretage opgørelser heraf for en given virksomhed.
  • opnå kendskab til reglerne for lønsumsafgifter og kunne foretage opgørelse af tilsvaret herfor.
  • opnå et grundlæggende kendskab til sociale bidrag og reglerne herfor, herunder blandt andet aftale via overenskomst, aftalt pensionsbidrag, individuelle pensionsordninger mv.
  • kunne afregningsreglerne for moms, energiafgifter, diverse bidrag, herunder ATP, feriepenge, pensionsbidrag, AM-bidrag, SP-bidrag mv.
  • opnå kendskab til reglerne for almindeligt forekommende personalegoder til medarbejdere, f.eks. fri bil, telefon, kost og logi, rejsegodtgørelse mv.

HCA_grafik_green.png
Ikke for økonomielever

Hvis du er økonomielev kan du ikke vælge dette valgfag, da det indgår i dit obligatoriske skoleophold.

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 27. april 2020 - 1. maj 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2

Moms og afgifter

Start- og slutdato: 19. april 2021 - 23. april 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2