Regneark

Formålet med faget er, at du opnår viden om regnearkets opbygning og anvendelsesmuligheder, samt færdigheder til at kunne anvende forskellige funktionaliteter.

HCA_grafik_green.png
Kun onlineforløb

Bemærk, at dette valgfag foregår via online-undervisning, så du kan løse faget hjemmefra. Dog kræver det aktiv deltagelse alle ugens dage.

På valgfaget lærer du at: 

  • Oprette og arbejde med formler og funktioner - fra de enkle til de komplicerede sammensatte formler, f.eks. HVIS-formler og I-opslag.
  • Arbejde med flere ark og projektmapper - og forbinde disse med formler.
  • Tilpasse og formatere regneark, så de bliver overskuelige og informative, f.eks. med betinget formatering, sortering og filtrering.
  • Tilpasse regnearkets layout til udskrivning.
  • Udarbejde forskellige diagrammer (f.eks. cirkel, søjle mm.) på baggrund af tabeller.
  • Beskytte ark og projektmapper med låsning og koder.

Derudover får du en introduktion til at:

  • Arbejde med simple pivot-tabeller.
  • Anvende makroer til at automatisere indtastninger, der ellers skulle gentages mange gange.

Start 29. april 2019 Regneark uge 18

Start 4. februar 2019 Regneark uge 6

Start 9. september 2019 Regneark uge 37

Start 11. november 2019 Regneark uge 46