Regnskabs- og virksomhedsanalyse

Formålet med valgfaget Regnskabs- og virksomhedsanalyse er, at eleven kan foretage en ekstern vurdering af virksomheders økonomiske stilling og udvikling med udgangspunkt i eksterne regnskaber og rapporter. Eleven skal opnå kendskab til regnskabsanalysemetoder og relevante teorier. Derudover skal eleven have indblik i det materiale, som långiver og investorer har til rådighed i forbindelse med vurdering af kreditgivning og aktiekøb.

HCA_grafik_green.png
Vigtigt

Faget gennemføres med tilstedeværelse på Niels Brock hele ugen.

Regnskabs- og virksomhedsanalyse

Start- og slutdato: 24. august 2020 - 28. august 2020
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2