29. september 2020
Start- og slutdato: 29. september 2020 - 20. oktober 2020
Sted: H.C.Anderens Boulevard 2