EUS Elevhåndbog

Velkommen til EUS Business på Niels Brock. I elevhåndbogen kan du læse mere om livet på Niels Brocks EUS uddannelse.

Velkommen til Niels Brocks EUS Business – 10 uger

Jeg vil gerne byde dig hjertelig velkommen til erhvervsuddannelserne på Niels Brock. Jeg håber, at du får en rigtig god tid med faglige udfordringer og et godt socialt fællesskab.

Når man går på en erhvervsuddannelse, handler det om både at tilegne sig faglige kompetencer og blive klar til at starte på en elevplads ude i virksomhederne. Mens du går hos os, forventer vi, at du tager ansvar for din uddannelse og ikke mindst bidrager positivt til studiemiljøet. Vi har nogle få, men væsentlige regler, og følger du dem, kan du se frem til en rigtig god og spændende tid på Niels Brock.

 • Opfør dig ordentligt og udvis respekt overfor dine medstuderende og dine lærere
 • Lav dine lektier, aflevér dine opgaver til deadline, kom til tiden og hav kun fravær ved sygdom
 • Bidrag aktivt og tag ansvar i hverdagen, så vores skole også bliver din skole
 • Udvis mod, udfordr dig selv og tag chancer – vi skal nok guide og støtte dig undervejs i din uddannelse.

Særligt i begyndelsen af din uddannelse får du brug for nogle guidelines. Din kontaktlærer og dine lærere vil gøre alt for at hjælpe dig godt i gang. Derudover kan du også bruge denne elevhåndbog til at finde svar på næsten alt. Elevhåndbogen er et opslagsværk, som du bør læse allerede nu. Det er også en god idé løbende under din uddannelse at læse i den, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Vi vil gøre alt for at gøre dig så dygtig som overhovedet muligt, og vi har høje forventninger til din indsats og indstilling til din uddannelse.

Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til erhvervsuddannelserne på Niels Brock.

Med venlig hilsen

Annemerete Esmark Thers

I 1881 grundlagde handelsmanden Niels Brock en uddannelsesinstitution, der kom til at bære samme navn. I løbet af årene er der sendt mange dygtige studerende videre i livet. I dag er Niels én af Danmarks suverænt største uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser i både ind- og udland. Udover erhvervsuddannelser udbyder Niels Brock også gymnasieuddannelser, efteruddannelse samt internationale uddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter og skoler. 

Kontrakten med Niels Brock
Vi har klare forventninger om, at du vil gøre dit bedste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock. Din uddannelse har højeste prioritet for alle vores ansatte, men du har også selv et stort ansvar for et godt resultat.

Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle arbejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine studiekammerater og lærere. Vi forventer også, at du er aktiv og interesseret i det sociale liv på skolen. Endelig forventer vi, at du er med til at passe på skolens fysiske rammer og udstyr. 

Særligt at være ”Brock’er”
Niels Brock stræber efter at være elevernes selvfølgelige valg, når det gælder uddannelse. Ligeledes ønsker vi, at dimittender fra Niels Brock er det foretrukne valg, når virksomheder skal rekruttere dygtige medarbejdere.

Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk og europæisk kultur og er grundlaget for Niels Brocks ambition om, at det skal være noget særligt at være ”Brock’er”.

Niels Brocks EUS Business har som mission at uddanne selvstændige, kompetente elever, der med fokus på handel og samfund vil fortsætte deres uddannelsesforløb i samarbejde med erhvervslivet, tage en videregående uddannelse eller starte egen virksomhed. Vi ønsker at give vores elever de bedste faglige og sociale muligheder. Samtidig skal skolen være et rart sted at være for alle, både når det gælder om at lære og møde nye mennesker.

Værdigrundlag - den brockske forskel
Ligesom for købmanden Niels Brock i 1700-tallet er det afgørende for Niels Brock i dag at gøre en forskel. Og stadig er det gode købmandsskab et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock.

Vi ved, at det er vigtigt at holde fast i værdierne, og derfor er købmanden et forbillede for det moderne Niels Brock:

 • Vi er stolte over vores historie, og vi ved, at navnet Niels Brock forpligter
 • Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer
 • Vi gør os umage
 • Vi er erhvervslivets skole, og vi er professionelle
 • Vi er globale og entreprenante

Den brockske forskel betyder for vores elever, at de kan være sikre på kvaliteten, og at de vil opleve et særligt engagement i deres uddannelse.

På de følgende sider følger praktisk information, som kan være rart at vide for dig, når du starter hos os.

Den første dag møder du til en fælles opstart. Her byder uddannelseschef Annemerete Esmark Thers velkommen, hvorefter din kontaktlærer vil tage sig godt af dig og dine klassekammerater resten af dagen.

De første dage er en blanding af sociale og faglige aktiviteter, hvor du skal lære dine klassekammerater, dine lærere og skolen at kende, og hvor du bliver introduceret til og kommer i gang med dine fag.

Din kontor-, detail-, handel- eller eventkoordinatoruddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. 

Grundforløb 2
Du starter på grundforløb 2, som varer 10 uger. Her kommer du i klasse med studerende, som ligesom dig har en gymnasial baggrund.

På grundforløb 2 har du tre grundfag samt dit USF (det uddannelsesspecifikke fag – kontor, detail, handel eller event). Grundfagene er IT, erhvervsøkonomi og afsætning. Alle grundfag er på C-niveau.

Ved afslutningen på grundforløb 2 skal du til en eksamen i ét af dine grundfag og til en projekteksamen i dit USF (grundforløbsprøve).

Hovedforløb – elevpladssøgning
Dit hovedforløb og dermed 2. del af din uddannelse består af op til to år som elev på kontor, i en butik eller i en handelsvirksomhed.

På Niels Brock støtter vi vores elever i at finde elevplads. Praktikpladssøgning/Elevpladssøgning har du som fag gennem hele dit grundforløb. Vi arbejder med CV og ansøgning og lægger i fællesskab en plan for, hvordan du kan finde og søge relevante praktikpladser.

Hvert år i februar har vi Jobbørs, hvor vores elever har mulighed for at møde virksomheder, der skal ansætte kontor-, handels- eller detailelever. Virksomhederne fortæller om deres elevforløb og vores elever har mulighed for at spørge til uddannelsernes indhold, rekrutteringsproces osv. samt aflevere deres CV til arbejdsgiver.

Har du spørgsmål til praktikpladssøgning så kontakt Niels Brock Praktikservice på elev.praktikservice@brock.dk

Her vil praktikpladskonsulenterne Pernille Kruse Rødkjær og Anne Mette Kraack Bøgedal besvare din henvendelse.

Fredagscafé
Første fredag på grundforløbet afholder underviserne fredagscafé for skolens EUS-elever. Her har du mulighed for at hygge dig, høre musik, spille spil og lære dine nye klassekammerater bedre at kende. 

Translokation
Afslutning på grundforløbet og udlevering af eksamensbeviser. Alle afgangselever bliver inviteret til en festlig afslutning på forløbet og eksamensperioden.

Adresseændring og nyt telefonnummer
Ændrer du adresse i løbet af skoleåret, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Herefter vil skolen automatisk modtage besked om din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil Elevcentret gerne have besked om det.

Du vil få mange beskeder via sms. Får du nyt telefonnummer, er det derfor vigtigt, at du opdaterer det i UMS. 

Aflyste timer
Hvis en lærer er fraværende i en længere periode, vil din klasse normalt få en vikar. Skolen vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så du undgår mellemtimer.

Hvis morgentimer aflyses, vil du så vidt muligt få besked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontaktinformationer. 

Computer og brug af mobile enheder
På Niels Brock forventer vi, at du har en bærbar computer, da den er et centralt og afgørende arbejdsredskab for at kunne følge og forberede dig til undervisningen. Opgaver gives og afleveres via mitnielsbrock.dk. Meget kommunikation sker også digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer er digitale.

Indimellem planlægger lærerne aktiviteter, som ikke involverer brug af computer. I de situationer forventer vi, at du lukker din computer, så den ikke forstyrrer.

Samme regler gælder for brugen af mobile enheder med internetadgang. Hovedreglen er, at mobile enheder ikke benyttes i undervisningen – heller ikke som lommeregner eller lignende. Erfaringen er, at det går ud over både din og dine medstuderenes koncentration. 

Digitale bøger
Vi bruger digitale bøger fra forlaget Systime. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. 

Digital dannelse
Digitale medier spiller en væsentlig rolle i skolens liv, og de indgår både i den faglige undervisning og i de sociale relationer på skolen. På Niels Brock lægger vi vægt på, at brugen af digitale medier medvirker til at udvikle et positivt og respektfuld samspil mellem alle på skolen, og derfor forventer vi, at alle overvejer både egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den online virkelighed – uanset om I chatter, blogger, opretter profiler, poster news, laver festinvitationer, interessegrupper eller deltager i gaming og lignende.

På den måde udviser man digital dannelse; I bruger jeres evner på internettet til lovlige og etisk forsvarlige formål, der ikke sårer eller gør livet besværligt for uvidende og uskyldige medstuderende eller lærere.

Eksamen  

Eksamener på grundforløb 2
På EUS 10 uger skal du til 1 case-eksamen i ét af dine tre grundfag samt til en projektprøve i dit uddannelsesspecifikke fag (grundforløbsprøve).

Du kan læse mere om Niels Brocks eksamensreglement på: https://nielsbrock.dk/erhvervsuddannelser/erhvervsuddannelse-for-studenter/eus-koebenhavn 

Elevcenteret
I kunde- og elevcenteret på Nørre Voldgade 34, stueetagen, er du velkommen til at henvende dig, hvis du har praktiske spørgsmål. Du kan også skrive til skolens EUS studiesekretær Gitte Ahlfeldt på eustkh@brock.dk eller ringe til hende via skolens hovednummer, som er 33 41 91 00. 

Evaluering
Du har den bedste mulighed for at præge din tid på Niels Brock. Du oplever undervisningen og miljøet på skolen på en måde, som skolens ledelse og medarbejdere ikke har mulighed for. Dine input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig.

På Niels Brock evaluerer vi på følgende måde:

 • Elevtrivselsundersøgelse (ETU) – et digitalt spørgeskema én gang årligt
 • Undervisningsevalueringer – to gange årligt – en gang mundtligt med dine lærere og en gang via et digitalt spørgeskema
 • Løbende SMS-målinger – fire gange årligt 

Facebook
Niels Brocks ungdomsafdelinger er aktive på Facebook. Siderne administreres af et udvalg af elever og af Niels Brock’s marketingsafdeling i fællesskab.

Vi tolererer ikke oprettelse af gossip- og shamingsider i Niels Brocks navn, uanset hvilket social eller trykt medie, der er tale om. Niels Brocks marketingafdeling følger med i oprettelsen af sider, der uberettiget bruger Niels Brocks navn, og de lukkes så snart det opdages. Niels Brock accepterer selvfølgelig heller ikke mobning eller andre former for negativ og nedladende posts på Facebook.

På Facebook-siden ”Niels Brock EUS” kan du se gallerier fra diverse arrangementer, opslag fra underviserteamet og skolens liv. Du kan følge os her: https://www.facebook.com/nielsbrockeus/?fref=ts 

Ferieplan
Vi forventer, at du holder ferie i skolens ferieperioder. Hvis du afholder ferie på andre tidspunkter, vil det blive betragtet som fravær. I 2018-2019 ser ferieplanen således ud:

Efterårsferie: 15. oktober – 19. oktober

Juleferie: 21. december - 2. januar

Vinterferie: Uge 7

Påskeferie: 15. april – 23. april

Store Bededag: 17. maj

Kr. Himmelfartsferie: 30. - 31. maj

Grundlovsdag: 5. maj

2. Pinsedag: 10. juni

Sommerferie: Uge 27 til og med uge 31 

Gæster
Skolen er et lærested for de elever, som går her. Derfor er det ikke tilladt at have gæster på skolens område. Gæster der har et ærinde, skal altid henvende sig i kundecenteret. 

IT support
Skolens IT afdeling kendes i dagligdagen som Helpdesk. Helpdesk holder til på Nørre Voldgade 28-34 (H-huset) – i stueetagen – og har åbent mandag-torsdag kl. 7.45-16.00 og fredag 7.45-15.00.  Du kan også skrive til  helpdesk@brock.dk eller ringe til dem på telefonnummer 33 41 96 66. 

Kantine
I kantinen finder du et bredt udvalg af sunde retter til rimelige priser. Kantinen er med til at give et godt studiemiljø og er vigtigt for os alle. Pas godt på vores kantine og ryd op efter dig selv. 

Klager
Det kan ske, at du i løbet af din tid på skolen oplever at være utilfreds med enten undervisningen, en lærer, en karakter eller noget helt fjerde. Langt de fleste utilfredsheder håndterer vi i hverdagen ved ganske enkelt at tage en snak om, hvad vi eller du kan gøre anderledes.

I yderste konsekvens, hvor samtaler mod forventning ikke fører til en tilfredsstillende udgang, kan du indgive en officiel klage til skolen. Du kan ikke klage over alt, og derfor beder vi dig sætte dig grundigt ind i dine klagemuligheder, inden du fremsender en klage til uddannelseschefen.

Kommunikation og information
Det meste af vores kommunikation og information er digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

 • E-Boks. Alle breve sendes til e-boks. Er du under 18 år, sendes brevene også til dine forældre
 • Elevplan er en platform til dit uddannelsesforløb. Her kan du se dine karakterer, og det er her, du udarbejder din individuelle uddannelsesplan, som følger dig gennem hele dit uddannelsesforløb
 • E-mail Når du begynder din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en e-mailadresse. Det er vigtigt, at du løbende tjekker din e-mail
 • Kontaktlærer Hver klasse får en kontaktlærer. En kontaktlærer sørger for at koordinere diverse opgaver mellem klassens øvrige lærere. Desuden skal kontaktlæreren også bidrage til, at klassen er et godt og velfungerende læringsfællesskab. Hvis der er problemer i klassen, er det en god idé at inddrage kontaktlæreren.
 • mitnielsbrock.dk, er vores læringsplatform, her finder du al det meste af den information som dine undervisere har til dig samt undervisningsmateriale
 • Systime og nogle udenlandske forlag er vores leverandøre af digitale bøger. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger vil der være adgang til fra mitnielsbrock.dk
 • UMS er vores skema og fraværs system. I UMS kan du se dit skema
 • SMS-service Elevcentret bruger ind imellem SMS til at kommunikere vigtige beskeder ud til eleverne. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dine kontaktinformationer i skolens it- systemer 

Mobning
Sociale og faglige relationer på Niels Brock skal være præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, og derfor accepterer vi ingen form for mobning, hverken i det fysiske eller det digitale rum.

Der er tale om mobning, når en eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende, og som den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod.

Hvis en elev oplever mobning, kan man altid kontakte sin kontaktlærer eller vejledningsteamet. 

Printere og kopimaskiner
På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe. Vi registrerer, hvor meget du kopierer eller skriver ud. Overstiger dit forbrug grænsen for gratis kopiering eller print, skal du selv betale for yderligere forbrug.

Du kan købe ekstra print og kopier her  http://webshop.brock.dk/Butik.aspx 

Rengøring
Skolen bliver rengjort hver dag, og alle har et ansvar for, at rengøringen kan komme til. Det betyder, at man rydder op efter sig selv, og at lokaler skal efterlades i ordentlig stand. Rengøringen er vigtig for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen. 

Rusmiddelpolitik
Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6 %.

På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.

Se også afsnittet om eksterne støttemuligheder nedenfor. 

Rygning
Niels Brock er en røgfri skole, og derfor må hverken elever eller ansatte ryge på skolens område. Forbuddet gælder også for elektroniske cigaretter. På Niels Brock sætter vi en stor ære i at bevare vores gode naboskab, og derfor er det vigtigt, at du kun ryger på de anviste steder. 

Sikkerhed og evakuering
På Niels Brock gør vi meget for at skabe et trygt og sikkert skolemiljø, og vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår på skolen.

Det er vigtigt, at alle på Niels Brock er bekendt med de sikkerhedsmæssige procedurer i nødsituationer. I alle lokaler hænger der alarmeringsplaner, som viser, hvordan man skal forholde sig i forskellige slags nødsituationer. Niels Brock har et tæt samarbejde med Falck, som hvert år hjælper med at sikre, at vores beredskab er opdateret, hvis en krisesituation skulle opstå. På hver afdeling er der brandslukkere og hjertestartere, der er placeret lige ved elevcentrene.

Ved fester og fredagscafeer på skolen varetager eksterne vagtfirmaer sikkerheden. 

Skema
Vores skemalæggere gør alt, hvad de kan for at undgå mellemtimer, og derfor kan dit skema løbende ændre sig.  Det er derfor vigtigt, at du selv holder dig ajour med dit skema via UMS. 

Studiekort
Når du begynder på Niels Brock, får du et studiekort. Det skal du blandt andet bruge til at få adgang til skolen og til at kopiere og udskrive fra skolens printere. Det er derfor vigtigt, at du har dit studiekort med hver dag. Hvis dit studiekort bortkommer, kan du mod betaling få et nyt via Niels Brocks webshop.

Studiekortet skal du også have med til dine eksaminer. Hvis du ikke har dit studiekort med, risikerer du at blive bortvist. 

Snyd
Snyd er et meget alvorligt forhold og kan ødelægge din egen fremtid. Hvis du snyder i forbindelse med en eksamen, bliver du bortvist fra eksamen.

Gentagne gange af snyd eller plagiering i forbindelse med opgaveafleveringer medfører en skriftlig advarsel. Hvis omfanget af snyd/plagiering er meget begrænset, kan der blive tale om at inddrage forholdet negativt i bedømmelsen.

Sådan vurderer Niels Brock snyd:

 • Det er snyd, hvis du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af en anden
 • Det er snyd, hvis du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din
 • Det er snyd, hvis du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget
 • Det er snyd, hvis din afleveringsopgave helt eller delvist er afskrift efter kilder, som ikke er opgivet. Er der tale om kortere afsnit, er det læreren der vurderer, i hvilken grad der er tale om overtrædelse af reglerne. Som minimum vil det normalt påvirke din karakter i negativ retning

Hvis du er i tvivl om, hvor vidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer. 

Studieaktivitet og fremmøde
På Niels Brock vægter vi både studieaktivitet og fremmøde højt. Studieaktivitet betyder, at du møder til tiden, og at du har forberedt dig og bidrager positivt til klassens undervisning. På den måde er du med til at skabe de bedste betingelser for din egen og dine klassekammeraters faglige og sociale trivsel på skolen.

Vi følger løbende op på din studieaktivitet og dit fremmøde på skolen. Opfylder du ikke kravene for studieaktivitet og fremmøde, skrider vi ind med sanktioner, som i sidste ende kan betyde udmeldelse fra skolen.  

Sanktioner ved overtrædelse af studie- og ordensregler
Som hovedregel fører to skriftlige advarsler til udmeldelse af skolen. Hvis der gives en skriftlig advarsel eller foretages en udmeldelse, foreligger der altid en helhedsvurdering af den enkelte elev og dennes situation. Derfor kan der – hvis helt særlige forhold taler for det – afviges fra denne hovedregel. 

Du kan læse skolens studie-ordensregler på følgende link: https://nielsbrock.dk/erhvervsuddannelser/erhvervsuddannelse-for-studenter/eus-koebenhavn

Studievejledning (se under vejledningscenteret) 

Statens Uddannelsesstøtte (SU)
Du kan søge om SU, når du er 18 år. Du søger via www.su.dk

Har du spørgsmål til SU, kan du orientere dig på skolens hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger på skolens SU-vejledere. SU-vejlederne kan også hjælpe dig med Ungdomskortet.

Niels Brocks SU-vejledning: https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/su

www.su.dk finder du regler og andre relevante informationer om SU, og det er også her, du selv ansøger om at modtage SU. På skolen har vi også SU-vejledere, der kan hjælpe dig, hvis hjemmesiden ikke kan give dig svar på dine spørgsmål.

Særlige eksterne støttemuligheder

Psykologordning
Niels Brock EUS Business har indgået en partnerskabsaftale med Københavns Kommune med fokus på sundhed og trivsel.

Som et led i partnerskabsaftalen har du mulighed for at få gratis psykologsamtaler på skolen. For at blive henvist skal du kontakte en medarbejder fra vejledningsteamet. Er du under 18 år, skal dine forældre give samtykke, hvis der startes et samtaleforløb.

Alle samtaler med psykologerne er fortrolige. Det betyder, at ingen får noget at vide om, hvad I taler om, med mindre du har givet tilladelse til, at der må deles informationer. 

Tyverier
Skolen er et åbent hus, så du skal selv passe på dine ting. Det er desværre sket, at der har været tyverier, og derfor bør du ikke efterlade computer, penge og andre værdigenstande i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede værdier – dette er et anliggende for din egen forsikring. Dette gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garderobe ved fester og lignende. 

Ungdomskort
Når du er elev på en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få et ungdomskort, som er et kort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Du kan søge om ungdomskort på www.ungdomskort.dk , hvor du også finder flere oplysninger. Har du spørgsmål til ungdomskortet, kan du kontakte vores SU-vejledere.

Niels Brocks SU-vejledning: https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/su

Vejledningscenteret (Studievejledere og SPS-vejleder)
I Vejledningscentret på 1. sal i T-huset på Nørre Voldgade 28-34 finder du vores studievejledere og vores SPS-vejledere. Vejlederne samarbejder om opfølgning på din studieaktivitet og trivsel. Du er altid velkommen til at komme forbi os eller kontakte os på mail voksen.vejledning@brock.dk eller telefon. 

Studievejleder
Studievejlederne tager sig først og fremmest af spørgsmål, der handler om dine uddannelsesmuligheder og valg i forhold til EUS Business. Ligesom de står til rådighed med støttende samtaler og praktisk hjælp. Intet problem er for stort eller småt. Alle mennesker støder ind i problemer, og for at problemerne ikke skal komme til at fylde for meget, kan det være rart at have en at tale med. 

I samarbejde med underviserne tager studievejlederne sig af opfølgning mht. studieaktivitet og fravær.

SPS-vejleder
SPS-vejlederne hjælper elever, der har brug for specialpædagogisk støtte, med at afdække støttemuligheder.

SPS-vejlederne tester for ordblindhed, giver studiestøtte og instruktion i at anvende læse-skriveteknologi. Elever kan til hver en tid henvende sig, hvis de oplever at være udfordrede på læsning og skrivning.

SPS-vejlederne afholder derudover studiestøttetimer og støttepersontimer for elever med psykiske funktionsnedsættelser såsom depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD, skizofreni og andet.  Hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, kan SPS-vejlederen hjælpe dig med at søge ergonomiske møbler og hjælpemidler. Hvis du har en syns- eller hørenedsættelse, er det også SPS-vejlederen, du skal kontakte for støtte i form af tolke, sekretærer eller andet.

Uddannelseschef

Annemerete Esmark Thers
aet@brock.dk 

Studieadministration

eustkh@brock.dk  - 33 41 91 00

SU og ungdomskort

su.eud@brock.dk - 33 41 95 08

Studievejleder for EUS Business

Maj Møller Lauritsen
mml@brock.dk 

SPS-vejleder for EUS Business

Lykke Malle Kirkemann
lmd@brock.dk

Praktikservice

Anne Mette Kraack
krb@brock.dk

Pernille Kruse Rødkjær
pkr@brock.dk