Når du klikker dig ind på websitet indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. Vi indsamler oplysninger på to forskellige måder. Enten via cookies, eller når du selv indtaster data på vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Studieophold i Californien

5. maj 2020
Start- og slutdato: 5. maj 2020 - 7. august 2020
Tilmelding er ikke bindende før indbetaling har fundet sted. De 5 ugers EUS forløb er SU-berettiget.Har du ikke bestået dansk og matematik i gymnasiet, skal du vedhæfte dit eksamensbevis fra folkeskolen, der viser, at du har bestået fagene her.