EUD Business

EUD Business er uddannelsen for dig, der tripper efter at komme ud i den virkelige verden og som drømmer om at arbejde med salg eller handel. Med salg på EUD Business kan du blive uddannet som salgsassistent inden for bl.a. mode, elektronik, smykker og kosmetik, eller du kan arbejde med handel i større eller mindre virksomheder. Detailbranchen er god til at spotte talenter, og det er muligt på få år at gå fra salgsassistent til at blive afdelingsleder eller butikschef.

 

Kombiner faglig viden og praktik

På EUD Business går du kun ét år i skole på grundforløbet. Derefter er du i en læreplads i to år i den virksomhed, hvor du uddanner dig – her får du elevløn. Du kan uddanne dig både inden for fysisk salg og e-handel. Efter grundforløbet vælger du din uddannelsesretning, som enten kan være detail (butik) eller handel (salg). Elevtiden på to år kaldes hovedforløbet. Når du er færdig med hovedforløbet, er du klar til en karriere i erhvervslivet, til at starte dit eget eller måske til at læse på en kort videregående uddannelse (f.eks. handelsøkonom eller markedsføringsøkonom).

Herunder kan du læse om uddannelsens opbygning

Mød os

Praktiske oplysninger

En uddannelse fra EUD Business på Niels Brock er den hurtige vej til et godt arbejde. EUD Business er særligt relevant for dig, der godt kunne tænke dig at blive faglært indenfor salg eller handel. Under en EUD uddannelse arbejder du to år som elev i en virksomhed, og derefter kan du gå ud og få et job som fx sælger eller indkøber. Det kaldes grundforløbet. Men der er også andre fremtidsmuligheder med en uddannelse fra EUD Business. 

Når du starter med en EUD Business på Niels Brock ender du ikke nødvendigvis som sælger eller indkøber. På uddannelsen får du nemlig faglig og praktisk viden, der også kvalificerer dig til at læse på en kort videregående uddannelse eller videre på hovedforløbet. Uddannelser som fx. erhvervsakademiuddannelserne til handelsøkonom, markedsføringsøkonom og finansøkonom er bare nogle af de videregående uddannelser, som du kan læse videre på, når du har valgt EUD Business på Niels Brock.

Efter endt grundforløb skal du i praktik. Du får lov at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv samtidig med, at du skal lære en masse. Praktikken tager et til to år afhængig af hvilken tidligere uddannelse og erhvervserfaring du kommer med. Du får løn i hele praktikperioden.

Praktikken begynder efter EUD

Praktikken kan begynde umiddelbart efter bestået EUD grundforløb på 20-40 uger.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder som du har kontakt med. Denne person følger dig også gennem din erhvervsuddannelse.

Sådan søger du praktikplads

På grundforløbet har du faget praktikpladssøgning. Du skal selv finde din praktikplads, men vi hjælper dig med at formulere en søgestrategi, CV og ansøgning, så du får den helt rigtige elevplads der matcher dig og dine karrieredrømme. 

Løn og arbejdstid

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere.

Du søger om optagelse på EUD Business på www.optagelse.dk via tilmeldingslinket på denne side.

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du starter på en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen. Du får skriftligt svar i slutningen af juni.

Du starter normalt i et grundforløb på EUD Business, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Din EUD uddannelse til salgs- eller handelsassistent består af et grundforløb på Niels Brock og et hovedforløb (elevplads) i en virksomhed.

Grundforløb 1

Du starter på grundforløb 1, som varer et halvt år. På grundforløb 1 har du to grundfag (dansk og engelsk) samt erhvervsfag. Erhvervsfagene skal gøre dig mere afklaret omkring, om du vil uddanne dig inden for detail eller handel.
Ved afslutningen på grundforløb 1 vælger du dit uddannelsesspecifikke fag (USF) inden for enten detail eller handel. Du får USF på grundforløb 2. USF bestemmer det område, du kan komme i praktik inden for – d.v.s. detail eller handel.
Ved afslutningen af grundforløb 1 kommer du til en caseeksamen i et af dine grundfag.
Se mere under eksamen

Grundforløb 2

Efter grundforløb 1 går du videre på grundforløb 2. Grundforløb 2 varer et halvt år og indeholder fagene engelsk, virksomhedsøkonomi, IT og afsætning samt et uddannelsesspecifikt fag (USF).
Ved afslutningen af grundforløb 2 skal du til en caseeksamen i et af dine grundfag samt til en grundforløbsprøve i dit uddannelsesspecifikke fag.

Overgangskrav til hovedforløbet

For at få adgang til hovedforløbet skal du bestå grundfagene dansk, engelsk, virksomhedssøkonomi, IT og afsætning med et gennemsnit på mindst 02.

Derudover skal du særskilt bestå grundforløbsprøven i dit uddannelsesspecifikke fag. 

Hovedforløb

Dit hovedforløb og dermed 2. del af din uddannelse består af to år som elev i en butik eller handelsvirksomhed, hvor du specialiserer dig inden for det område, som interesserer dig. Det kan være alt fra tøj til bøger, møbler eller elektronik.
Du er i virksomheden 37 timer om ugen, hvor du gennem de to år følger en praktikplan, som sikrer, at du lærer alt det, der skal til for at blive uddannet. Sideløbende med din uddannelse i virksomheden er du på fagskole mellem 8 og 12 uger fordelt hen over de to år. På fagskolen lærer du det, der er relevant for lige præcis det område, du uddanner dig inden for. Dit hovedforløb afsluttes med en fagprøve, som tager udgangspunkt i den virksomhed, som du uddanner dig i.

Når du tager EUD Business på Niels Brock støtter vi dig i at finde en elevplads. Praktikpladssøgning har du som fag gennem hele dit grundforløb. Vi arbejder med CV og ansøgning og lægger i fællesskab en plan for, hvordan du kan finde og søge relevante praktikpladser.

Når du har afsluttet dit grundforløb og dit hovedforløb er du uddannet salgsassistent eller handelsassistent.

Du kan læse mere om uddannelserne og grundfag via disse links:

Detailhandelsuddannelsen   

Handelsassistentuddannelsen

Eventkoordinator

Grundfag

Uddannelsesnævnet

Du kan læse mere om eksamen her

Du kan læse vores eksamensreglement her

Du finder studie- og ordensregler her: Studie- og ordensregler

Praktikservice

Hos Niels Brock har vi et mål om at gøre det så ukompliceret som muligt for dig at få en elevplads når du er færdig med dit grundforløb. Derfor assisterer Niels Brock Praktikservice dig gennem hele processen, fra godkendelse af elevplads til indgåelse af uddannelsesaftale og praktikplan. Se mere her.

Studievejledning

Vejledning, erhvervsuddannelser

På studievejledningen for Niels Brocks erhvervsuddannelser vejleder vi om EUX gymnasiet, EUD, EUS og Hovedforløbet. Du kan kontakte os i vores åbningstid eller sende en mail.

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk