EUD Elevhåndbog skoleåret 2019

Velkommen til Niels Brocks EUD Business

Jeg vil gerne byde dig hjertelig velkommen til erhvervsuddannelserne på Niels Brock. Jeg håber, at du får en rigtig god tid med faglige udfordringer og et godt socialt fællesskab.
Mens du går her, forventer vi, at du tager ansvar for din uddannelse og ikke mindst bidrager positivt til studiemiljøet. Vi har nogle få, men væsentlige regler, og følger du dem, kan du se frem til en rigtig god og spændende tid på Niels Brock.

 • Opfør dig ordentligt og udvis respekt overfor dine kammerater og dine lærere.
 • Lav dine lektier, aflevér dine opgaver til deadline, kom til tiden og hav kun fravær ved sygdom.
 • Bidrag aktivt og tag ansvar i hverdagen, så vores skole også bliver din skole.
 • Udvis mod, udfordr dig selv og tag chancer – vi skal nok guide og støtte dig undervejs i din uddannelse.

Særligt i begyndelsen af din uddannelse får du brug for nogle guidelines. Din kontaktlærer, dine lærere og elevtutorerne vil gøre alt for at hjælpe dig godt i gang. Derudover kan du også bruge denne elevhåndbog til at finde svar på næsten alt. Elevhåndbogen er et opslagsværk, som du bør læse allerede nu. Det er også en god idé løbende under din uddannelse at læse i den, hvis der er noget du er i tvivl om.
Vi vil gøre alt for at gøre dig så dygtig som overhovedet muligt, og vi har høje forventninger til din indsats og indstilling til din uddannelse.
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til erhvervsuddannelserne på Niels Brock.

Med venlig hilsen

Annemerete Esmark Thers, rektor

I 1881 grundlagde handelsmanden Niels Brock en uddannelsesinstitution, der kom til at bære samme navn. I løbet af årene er der sendt mange dygtige studerende videre i livet. I dag er Niels Brock ikke kun Københavns største gymnasium – det er også én af Danmarks suverænt største uddannelsesinstitutioner med erhvervsrettede uddannelser i både ind- og udland. Udover gymnasieuddannelser udbyder Niels Brock også erhvervsuddannelser, efteruddannelse samt internationale uddannelser i samarbejde med udenlandske universiteter og skoler.

Kontrakten med Niels Brock

Vi har klare forventninger om, at du vil gøre dit bedste for at lære så meget som muligt, mens du går på Niels Brock. Din uddannelse har højeste prioritet for alle vores ansatte, men du har også selv et stort ansvar for et godt resultat.
Vi forventer, at du er aktiv og engageret i alle arbejdsprocesser, og at du samarbejder respektfuldt og målrettet med dine kammerater og lærere. Vi forventer også, at du er aktiv og interesseret i det sociale liv på skolen. Endelig forventer vi, at du er med til at passe på skolens fysiske rammer og udstyr.

Særligt at være ”Brock’er”

Niels Brock stræber efter at være elevernes selvfølgelige valg, når det gælder uddannelse. Ligeledes ønsker vi, at elever fra Niels Brock er det foretrukne valg, når virksomheder skal rekruttere dygtige medarbejdere.
Niels Brocks værdier udspringer af en demokratisk og europæisk kultur og er grundlaget for Niels Brocks ambition om, at det skal være noget særligt at være ”Brock’er”. 
Niels Brocks EUD Business har som mission at uddanne selvstændige og kompetente elever, der med fokus på handel og salg fortsætter deres uddannelsesforløb i samarbejde med erhvervslivet eller på sigt starter egen virksomhed. Vi ønsker at give vores elever de bedste faglige og sociale muligheder. Samtidig skal skolen være et rart sted at være for alle, både når det gælder om at lære og møde nye mennesker.

 

Ligesom for købmanden Niels Brock i 1700-tallet er det afgørende for Niels Brock i dag at gøre en forskel. Og stadig er det gode købmandsskab et ideal og en ledestjerne for vores merkantile uddannelser og for driften af Niels Brock.
Vi ved, at det er vigtigt at holde fast i værdierne, og derfor er købmanden et forbillede for det moderne Niels Brock:

Vi er stolte over vores historie, og vi ved, at navnet Niels Brock forpligter.
Vi behandler alle med respekt og opfører os ordentligt i alle relationer.
Vi gør os umage.
Vi er erhvervslivets skole, og vi er professionelle.
Vi er globale og entreprenante.
Den brockske forskel betyder for vores elever, at de kan være sikre på kvaliteten, og at de vil opleve et særligt engagement i deres uddannelse.

Mission Brock

I starten af skoleåret skal du og dine klassekammerater gennem et orienteringsløb, hvor I via samarbejde opnår viden om og kendskab til skolens Vejledningsteam og Praktikservice. Det plejer at være et par hyggelige og sjove timer.

Introfest

I starten af skolen, oftest i september, holder vi introfest. Her har du her mulighed for at møde en stor del af skolens elever og undervisere til en festlig aften.

fredagscafé

Elevrådet på skolen afholder med jævne mellemrum fredagscafé for skolens elever. Her har du mulighed for at hygge dig, høre musik m.m.

JULEAFSLUTNING

Inden vi går på juleferien, er der morgenmad i klasserne, inden alle mødes til afsluttende julebanko. Her ønsker lærerne, vicerektor og rektor glædelig jul

Gallafest/Forårsfest

I løbet af foråret afholdes der gallafest. Iklædt det stiveste puds spiser afgangseleverne fra det studieforberedende år og underviserne middag, hvorefter alle andre elever, som har købt billet, kommer til festen. Det er en uforglemmelig aften, som vi ved, at alle glæder sig til at være en del af.

Translokation

Årsafslutning og udlevering af eksamensbeviser. Alle afgangselever bliver inviteret sammen med forældre til en festlig afslutning på skoleåret og eksamensperioden.

Adresseændring og nyt telefonnummer

Ændrer du adresse i løbet af skoleåret, skal du straks meddele det til folkeregisteret. Herefter vil skolen automatisk modtage besked om din nye adresse. Hvis din værge skifter adresse, vil Elevcentret gerne have besked om det.

Du vil få mange beskeder via sms. Får du nyt telefonnummer, er det derfor vigtigt, at du opdaterer det i UMS.

Aflyste timer

Hvis en lærer er fraværende i en kortere periode, vil din klasse normalt få en vikar. Skolen vil i alle tilfælde forsøge at flytte timer eller arrangere anden undervisning, så du undgår mellemtimer.

Hvis morgentimer aflyses, vil du så vidt muligt få besked via sms. Husk derfor at opdatere dine kontaktinformationer.

Computer og brug af mobile enheder

På Niels Brock forventer vi, at du har en bærbar computer, da den er et centralt og afgørende arbejdsredskab for at kunne følge og forberede dig til undervisningen. Opgaver gives og afleveres via mitnielsbrock.dk. Meget kommunikation sker også digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.
Indimellem planlægger lærerne aktiviteter, som ikke involverer brug af computer. I de situationer forventer vi, at du lukker din computer, så den ikke forstyrrer.
Samme regler gælder for brugen af mobile enheder med internetadgang. Hovedreglen er, at mobile enheder ikke benyttes i undervisningen – heller ikke som lommeregner eller lignende. Erfaringen er, at det går ud over både din og dine kammeraters koncentration. 

Digitale bøger

Vi bruger digitale bøger fra forlaget Systime. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login.

Digital dannelse

Digitale medier spiller en væsentlig rolle i skolens liv, og de indgår både i den faglige undervisning og i de sociale relationer på skolen. På Niels Brock lægger vi vægt på, at brugen af digitale medier medvirker til at udvikle et positivt og respektfuld samspil mellem alle på skolen, og derfor forventer vi, at alle overvejer både egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den online virkelighed – uanset om I chatter, blogger, opretter profiler, poster news, laver festinvitationer, interessegrupper eller deltager i gaming og lignende.
På den måde udviser man digital dannelse; I bruger jeres evner på internettet til lovlige og etisk forsvarlige formål, der ikke sårer eller gør livet besværligt for uvidende og uskyldige kammerater eller lærere.

E-Boks

Alle officielle breve sender vi til din e-boks. Er du under 18 år, sendes brevene også til din værge.

Eksamen 
Du kan læse mere om eksamen her

Elevcenter og studieadministration

Administrationen er skolens hjerte. På Nørre Voldgade 34 (T-huset) ligger administrationen, idet den er i et elev- og kundecenter i stueetagen og en studieadministration på 4. sal. Har du praktiske spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig i elev- og kundecentret. Du kan også skrive til kultorvet@brock.dk eller ringe til dem via skolens hovednummer, som er 33419100.

Elevråd

Elevrådet er elevernes talerør over for skolens ledelse. Hver klasse vælger to repræsentanter til elevrådet, og elevrådet vælger herefter selv en formand og næstformand. Elevrådsrepræsentanterne har ansvar for at videreformidle informationer fra ledelsen og holde klassen opdateret om sociale arrangementer på skolen. Elevrådet står for at afholde caféer og andre arrangementer.

E-mail

Når du begynder din uddannelse på Niels Brock, får du tildelt et bruger-ID, et password og en e-mailadresse. Det er vigtigt, at du løbende tjekker din e-mail. 

Evaluering

Du har den bedste mulighed for at præge din tid på Niels Brock. Du oplever undervisningen og miljøet på skolen på en måde, som skolens ledelse og medarbejdere ikke har mulighed for. Dine input er derfor vigtige for de beslutninger, vi træffer om, hvordan skolen skal udvikle sig.
På Niels Brock evaluerer vi på følgende måde:

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) – et digitalt spørgeskema én gang årligt

Fagevalueringer – to gange årligt – en gang mundtligt med dine lærere og en gang via et digitalt spørgeskema

Løbende SMS-målinger – fire gange årligt 

Facebook

Niels Brock er aktiv på både facebook og Instagram Siderne administreres af Niels Brocks marketingafdeling. På EUX-gymnasiet findes desuden en lukket gruppe kun for os, som du opfordres til at blive en del af. EUX-gymnasiet har desuden sin egen instagramprofil.

Vi tolererer ikke oprettelse af gossip- og shaming-sider i Niels Brocks navn, uanset hvilket social eller trykt medie, der er tale om. Niels Brocks marketingafdeling følger med i oprettelsen af sider, der uberettiget bruger Niels Brocks navn, og de lukkes så snart det opdages. Niels Brock accepterer selvfølgelig heller ikke mobning eller andre former for negativ og nedladende posts på Facebook.


Vi tolererer ikke oprettelse af gossip- og shaming-sider i Niels Brocks navn, uanset hvilket social eller trykt medie, der er tale om. Niels Brocks medieafdeling følger med i oprettelsen af sider, der uberettiget bruger Niels Brocks navn, og de lukkes så snart det opdages. Niels Brock accepterer selvfølgelig heller ikke mobning eller andre former for negativ og nedladende posts på Facebook.

Ferieplan

Vi forventer, at du holder ferie i skolens ferieperioder. Hvis du afholder ferie på andre tidspunkter, vil det blive betragtet som fravær. I 2018-2019 ser ferieplanen således ud:

Efterårsferie: Uge 42

Juleferie: Fra og med torsdag den 21. december til og med tirsdag den 2. januar

Vinterferie: Uge 7

Påskeferie: Mandag den 15. april til og med mandag den 22. april

Store Bededag: Fredag den 17. maj

Kristi Himmelfartsdag: Torsdag den 30. maj. Fredag den 31. maj er undervisningsfri dag

Pinse: Mandag den 10. juni

Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni

Sommerferie: Fra og med mandag den 1. juli.

Gæster

Skolen er et lærested for de elever, som går her. Derfor er det ikke tilladt at have gæster på skolens område. Gæster der har et ærinde, skal altid henvende sig i Elevcentret.

IT Support

Skolens IT afdeling kendes i dagligdagen som Helpdesk. Helpdesk holder til på Nørre Voldgade 28-34 (H-huset) – i stueetagen – og har åbent mandag-torsdag kl. 7.45-16.00 og fredag 7.45-15.00. Du kan også skrive til helpdesk@brock.dk eller ringe til dem på telefonnummer 33419666

Kantine

I kantinen finder du et bredt udvalg af sunde retter til rimelige priser. Kantinen er med til at give et godt studiemiljø og er vigtigt for os alle. Pas godt på vores kantine og ryd op efter dig selv.

Kommunikation og information

Det meste af vores kommunikation og information er digitalt, ligesom langt de fleste undervisningsmaterialer ligeledes er digitale.

 • mitnielsbrock.dk, er vores læringsplatform, her finder du al det meste af den information som dine undervisere har til dig samt undervisningsmateriale.
 • Systime og nogle udenlandske forlag er vores leverandøre af digitale bøger. Du har adgang til bøgerne med dit Uni-login. Visse af de digitale bøger vil der være adgang til fra mitnielsbrock.dk.
 • UMS er vores skema og fraværs system. I UMS kan du se dit skema
 • Elevplan er en platform til dit uddannelsesforløb. Her kan du se dine karakterer, og det er her, du udarbejder din individuelle uddannelsesplan, som følger dig gennem hele dit uddannelsesforløb.
 • SMS-service. Elevcentret bruger indimellem SMS til at kommunikere vigtige beskeder ud til eleverne. Det er derfor vigtigt, at du opdaterer dine kontaktinformationer i skolens it- systemer.
 • E-boks. Alle breve sendes til e-boks. Er du under 18 år, sendes brevene også til dine forældre.
 • Kontaktlærer: Hver klasse får en kontaktlærer. En kontaktlærer sørger for at koordinere diverse opgaver mellem klassens øvrige lærere. Desuden skal kontaktlæreren også bidrage til, at klassen er et godt og velfungerende læringsfællesskab. Hvis der er problemer i klassen, er det en god idé at inddrage kontaktlæreren.

Klasseundervisning

Vil typisk være opdelt i underaktiviteter hvor der dels vil være lærerstyret tavleundervisning, opgavegennemgang, gruppepræsentationer og elevdiskussioner, dels gruppearbejde med opgaver og cases, gruppediskussioner og endelig kan der være individuelle opgaver. Det betyder at du i løbet af et modul vil være aktiv i mange forskellige situationer.

Klager

Det kan ske, at du i løbet af din tid på skolen oplever at være utilfreds med enten undervisningen, en lærer, en karakter eller noget helt fjerde. Langt de fleste utilfredsheder håndterer vi i hverdagen ved ganske enkelt at tage en snak om, hvad vi eller du kan gøre anderledes.
I yderste konsekvens, hvor samtaler mod forventning ikke fører til en tilfredsstillende udgang, kan du indgive en officiel klage til skolen. Du kan ikke klage over alt, og derfor beder vi dig sætte dig grundigt ind i dine klagemuligheder, inden du fremsender en klage til uddannelseschefen.

Lektioner/moduler

På EUD Business er der lektioner/moduler af 100 minutters varighed. Det mener vi giver de bedste betingelser for dybdegående undervisning og for at eleverne kan arbejde selvstændigt med opgaveløsning.

Mobning

Sociale og faglige relationer på Niels Brock skal være præget af en god tone, gensidig respekt og tolerance, og derfor accepterer vi ingen form for mobning, hverken i det fysiske eller det digitale rum.
Der er tale om mobning, når en eller flere personer udsætter andre for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende, og som den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig imod.
Hvis en elev oplever mobning, kan man altid kontakte sin klasselærer eller vejledningsteamet. 

Praktikservice

På Niels Brock støtter vi vores elever i at finde elevplads. Praktikpladssøgning har du som fag gennem hele grundforløbet på EUD. Vi arbejder med CV og ansøgning og lægger i fællesskab en plan for, hvordan du kan finde og søge relevante praktikpladser.
Hvert år i februar har vi Jobbørs, hvor vores elever har mulighed for at møde virksomheder, der skal ansætte kontor-, handels- eller detailelever. Virksomhederne fortæller om deres elevforløb og vores elever har mulighed for at spørge til uddannelsernes indhold, rekrutteringsproces osv. samt aflevere deres CV til arbejdsgiver.
Har du spørgsmål til praktikpladssøgning så kontakt Niels Brock Praktikservice på praktikservice@brock.dk eller ring til os på tlf. 3341 9399
Her vil praktikpladskonsulenterne Anne Mette Kraack Bøgedal og Pernille Kruse Rødkjær besvare din henvendelse.

Printere og kopimaskiner

På Niels Brock bruger vi follow-you print. Det betyder, at du skal bruge dit studiekort på printeren, når du skal printe. Vi registrerer, hvor meget du kopierer eller skriver ud. Overstiger dit forbrug grænsen for gratis kopiering eller print, skal du selv betale for yderligere forbrug.
Du kan købe ekstra print og kopier her  http://webshop.brock.dk/Butik.aspx

Rengøring

Skolen bliver rengjort hver dag, og alle har et ansvar for, at rengøringen kan komme til. Det betyder, at man rydder op efter sig selv, og at lokaler skal efterlades i ordentlig stand. Rengøringen er vigtig for, at vi kan bevare et godt indeklima på skolen.

Rusmiddelpolitik

Niels Brock er som udgangspunkt en alkoholfri skole. Det er dog tilladt at drikke alkohol på skolen i forbindelse med fester og fredagscaféer. Til Niels Brocks fester sælges kun drikkevarer med alkoholprocenter på op til 6%.
På Niels Brock tolererer vi ikke brug af euforiserende stoffer. Møder elever påvirket op til undervisning eller andre aktiviteter, herunder også på studierejser og studieture, kan de blive bortvist. Bliver en elev taget med alkohol eller stoffer på skolen, bliver eleven permanent bortvist og om nødvendigt politianmeldt.
Se også afsnittet om eksterne støttemuligheder nedenfor.

Rygning

Niels Brock er en røgfri skole, og derfor må hverken elever eller ansatte ryge på skolens område. Forbuddet gælder også for elektroniske cigaretter. På Niels Brock sætter vi en stor ære i at bevare vores gode naboskab, og derfor er det vigtigt, at du kun ryger på de anviste steder.

Sikkerhed og evakuering

På Niels Brock gør vi meget for at skabe et trygt og sikkert skolemiljø, og vi har arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med at skabe gode vilkår på skolen.
Det er vigtigt, at alle på Niels Brock er bekendt med de sikkerhedsmæssige procedurer i nødsituationer. I alle lokaler hænger der alarmeringsplaner, som viser, hvordan man skal forholde sig i forskellige slags nødsituationer. Niels Brock har et tæt samarbejde med Falck, som hvert år hjælper med at sikre, at vores beredskab er opdateret, hvis en krisesituation skulle opstå. På hver afdeling er der brandslukkere og hjertestartere, der er placeret lige ved elevcentrerne.
Ved fester på skolen varetager eksterne vagtfirmaer sikkerheden.

Skema

Vores skemalæggere gør alt, hvad de kan for at undgå mellemtimer, og derfor kan dit skema løbende ændre sig.  Det er derfor vigtigt, at du selv holder dig ajour med dit skema.

Studiecafé

I samarbejde med Københavns Ungdomsskole udbyder vi fra september/oktober studiecafé fra kl. 14.00 – 16.00. I studiecaféen har du ro til at arbejde selvstændigt med dine opgaver og kan få hjælp af ungdomsskolens undervisere. Du kan hver uge på forhånd se i dit skema, hvilke undervisere der er til stede, og hvilke fagområder de kan hjælpe dig med. Indimellem afholder studiecaféen særlige workshops med fokus på specifikke fagområder. Vi er glade for samarbejdet med Ungdomsskolen omkring studiecaféen, og vi opfordrer alle til at gøre brug af den.

Studiekort

Når du begynder på Niels Brock, får du et studiekort. Det skal du blandt andet bruge til at få adgang til skolen og til at kopiere og udskrive fra skolens printere. Det er derfor vigtigt, at du har dit studiekort med hver dag. Hvis dit studiekort bortkommer, kan du mod betaling få et nyt via Niels Brocks webshop.
Studiekortet skal du også have med til dine eksaminer. Hvis du ikke har dit studiekort med, risikerer du at blive bortvist.

Snyd

Snyd er et meget alvorligt forhold og kan ødelægge din egen fremtid. Hvis du snyder i forbindelse med en eksamen, bliver du bortvist fra eksamen.
Snyd eller plagiering i forbindelse med opgaveafleveringer medfører en skriftlig advarsel. Hvis omfanget af snyd/plagiering er meget begrænset, kan der blive tale om at inddrage forholdet negativt i bedømmelsen.
Sådan vurderer Niels Brock snyd:

 • Det er snyd, hvis du afleverer en opgave, som helt eller delvist er skrevet af en anden.
 • Det er snyd, hvis du har plagieret en anden elevs opgave og afleveret den som din.
 • Det er snyd, hvis du er vidende om, at dine kammerater plagierer helt eller delvist fra dit arbejde og afleverer det som deres eget.
 • Det er snyd, hvis din afleveringsopgave helt eller delvist er afskrift efter kilder, som ikke er opgivet. Er der tale om kortere afsnit, er det læreren der vurderer, i hvilken grad der er tale om overtrædelse af reglerne. Som minimum vil det normalt påvirke din karakter i negativ retning.

Hvis du er i tvivl om, hvor vidt noget er snyd, skal du altid spørge din lærer.

Studieaktivitet og fremmøde

På Niels Brock vægter vi både studieaktivitet og fremmøde højt. Studieaktivitet betyder, at du møder til tiden, og at du har forberedt dig og bidrager positivt til klassens undervisning. På den måde er du med til at skabe de bedste betingelser for din egen og dine klassekammeraters faglige og sociale trivsel på skolen.
Vi følger løbende op på din studieaktivitet og dit fremmøde på skolen. Opfylder du ikke kravene for studieaktivitet og fremmøde, skrider vi ind med sanktioner, som i sidste ende kan betyde udmeldelse fra skolen.
Du kan læse skolens studie- og ordensregler her

Studievejledning (se under vejledningsteamet nedenfor)

SU (Statens uddannelsesstøtte)

Du kan søge om SU, når du er 18 år. Du søger via www.su.dk
Har du spørgsmål til SU, kan du orientere dig på skolens hjemmeside, hvor du også finder kontaktoplysninger på skolens SU-vejledere. SU-vejlederne kan også hjælpe dig med Ungdomskortet.
Niels Brocks SU-vejledning: https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/su 

Særlige eksterne støttemuligheder

Psykolog og Ro På Rusen

Niels Brock EUX Business har indgået en partnerskabsaftale med Københavns Kommune med fokus på sundhed og trivsel.
Som et led i partnerskabsaftalen har du mulighed for at få gratis psykologsamtaler på skolen. For at blive henvist skal du kontakte en medarbejder fra vejledningsteamet. Er du under 18 år, skal dine forældre give samtykke, hvis der startes et samtaleforløb.
Ro På Rusen er et gratis tilbud om samtaler og rådgivning til elever, der oplever, at alkohol og stoffer fylder meget i deres liv. Det kan være eget eller pårørendes forbrug. Du kan selv opsøge Ro På Rusen anonymt eller blive henvist af vejledningsteamet.
Alle samtaler med psykologerne og Ro På Rusens rådgivere er fortrolige. Det betyder, at ingen får noget at vide om, hvad I taler om, med mindre du har givet tilladelse til, at der må deles informationer.

Tyverier

Skolen er et ret åbent hus, så du skal selv passe på dine ting. Det er desværre sket, at der har været tyverier, og derfor bør du ikke efterlade computer, penge og andre værdigenstande i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede værdier – dette er et anliggende for din egen eller dine forældres forsikring. Dette gælder også, når du for eksempel hænger dit overtøj i en garderobe ved fester og lignende.

Ungdomskort

Når du er elev på en ungdomsuddannelse, har du mulighed for at få et ungdomskort, som er et kort, der giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted.
Du kan søge om ungdomskort på www.ungdomskort.dk, hvor du også finder flere oplysninger. Har du spørgsmål til ungdomskortet, kan du kontakte vores SU-vejledere.
Niels Brocks SU-vejledning: https://nielsbrock.dk/om-niels-brock/su 

Vejledningsteamet (studievejleder, læsevejleder) 

Vejledningsteamet består af studievejleder og læsevejleder. Teamet samarbejder om opfølgning på din studieaktivitet og trivsel. Du er altid velkommen til at komme forbi os i H-huset eller kontakte os på mail eller telefon. 

Studievejleder
Studievejlederen tager sig først og fremmest af spørgsmål, der handler om dine uddannelses-muligheder og valg i forhold til EUD Business. 

Louise Dons Christensen
Studievejleder
Mail: Lod@brock.dk
Tlf.: 2321 4605

Læsevejleder
Læsevejlederen hjælper elever, der har skriftsproglige vanskeligheder. Læsevejlederen tester for og vejleder ift. ordblindhed, giver studiestøtte og instruktion i at anvende læse-skriveteknologi. 
Elever kan til hver en tid henvende sig, hvis de oplever at være udfordrede på læsning og skrivning.

Stine Plougsbæk
SPS-vejleder
Mail: Spl@brock.dk
Tlf.: 2321 4612