EUD Handel

Med en EUD Handel arbejder du med handel og virksomheder. Du lærer både om salg, indkøb og logistik. En vigtig del af arbejdet på denne EUD uddannelse går ud på at være med til at øge værdien af virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste.

DI_aula_business_dreng.jpg
Uddannelsens opbygning

Handelsuddannelsen består af et EUD Business grundforløb og et hovedforløb med praktik. Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger. Når du er færdig med grundforløbet, følger to års hovedforløb med kombineret teori og praktik inden du er færdiguddannet. På EUD Handel kan du vælge at blive faglært indenfor tre områder: Som handelsassistent med speciale i salg, som indkøbsassistent eller logistikassistent. Læs mere om hvert område herunder.

Praktiske oplysninger

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business). Du kan også starte din egen handelsvirksomhed.

På uddannelsen skal du vælge at blive faglært indenfor tre områder: som handelsassistent med speciale i salg, som indkøbsassistent eller logistikassistent. Læs mere om hvert område herunder. 

Handelsassistent

Du kan vælge retningen handelsassistent med specialet salg, hvor du om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik og får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser. 

Indkøbsassistent

Hvis du gerne vil være indkøbsassistent lærer du om indkøb, fra at processen starter hos leverandøren til varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport og internationale betalingsmåder, og du får kendskab til markederne i ind- og udland.

Logistikassistent

Som logistikassistent lærer du, hvad det koster at sende og at oplagre varer. Desuden lærer du at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde.

Uddannelsen er gratis og SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Du får 
elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år.

Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine transportudgifter.

Efter endt grundforløb skal du i praktik. Du får lov at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv samtidig med, at du skal lære en masse. Praktikken tager et til to år afhængig af hvilken tidligere uddannelse og erhvervserfaring du kommer med. Du får løn i hele praktikperioden.

Praktikken begynder efter EUD

Praktikken kan begynde umiddelbart efter bestået EUD grundforløb på 20-40 uger.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder som du har kontakt med. Denne person følger dig også gennem din erhvervsuddannelse.

Sådan søger du praktikplads

På grundforløbet har du faget praktikpladssøgning. Du skal selv finde din praktikplads, men vi hjælper dig med at formulere en søgestrategi, CV og ansøgning, så du får den helt rigtige elevplads der matcher dig og dine karrieredrømme. 

Løn og arbejdstid

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere.

Adgangskravet på alle erhvervsuddannelser er mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. eller 10. klasse og du skal være erklæret uddannelsesparat. 

Opfylder du ikke kravene til at blive optaget på en erhvervsuddannelse på Niels Brock, kan du tilmelde dig optagelsesprøver i dansk og/eller matematik her.

Derudover skal du til en kort vejledningssamtale, hvor vi screener dig i dansk, inden vi kan byde dig velkommen på skolen.

Du søger optagelse gennem tilmeldingslinket her på siden.

Grundforløbet består af en række grundfag og et uddannelsesspecifikt fag, som bestemmer den slags elevplads, du kan starte på.

EUD Salg består af:

  • Et grundforløb, der varer 20 eller 40 uger
  • Et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. 

Fag

På grundforløbet undervises du fx i:

  • Virksomhedsøkonomi
  • It
  • Afsætning
  • Dansk
  • Engelsk
  • Uddannelsesspecifikt fag, der retter sig mod det speciale, du vælger.

Lokal undervisningsplan

 

 

Studieretningsoversigt
Klik på oversigten for at finde fagene på EUD Business

Praktikservice

Hos Niels Brock har vi et mål om at gøre det så ukompliceret som muligt for dig at få en elevplads når du er færdig med dit grundforløb. Derfor assisterer Niels Brock Praktikservice dig gennem hele processen, fra godkendelse af elevplads til indgåelse af uddannelsesaftale og praktikplan. Se mere her.

Studievejledning

Vejledning, erhvervsuddannelser

På studievejledningen for Niels Brocks erhvervsuddannelser vejleder vi om EUX gymnasiet, EUD, EUS og Hovedforløbet. Du kan kontakte os i vores åbningstid eller sende en mail.

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk