EUX Business

Den klassiske udgave for dig, der gerne vil arbejde med salg eller handel, stå i butik eller arbejde på kontor

EUX Business er for dig, der gerne vil have en erhvervsfaglig studentereksamen og som drømmer om at arbejde med salg eller handel, gerne vil stå i butik eller arbejde på kontor. Vores EUX Business-elever er attraktive på arbejdsmarkedet, og du kan blandt andet få arbejde i ministerier og store danske virksomheder, når du er færdig. 

 

Xander EUX Business På EUX Gymnasiet 2022
Virkelighedsnær undervisning

Du får, som på de andre studieretninger, fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, informatik og organisation. Fag, du ikke kender fra folkeskolen, og som du heller ikke får, hvis du fx vælger et stx-gymnasium. Disse fag er virkelighedsnære i forhold til det erhvervsliv, du senere skal ud i. Og det er netop styrken ved EUX-uddannelsen: At du får fag, du kan oversætte til noget brugbart i den verden, du møder efter folkeskolen. 

Herunder kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op:

Praktiske oplysninger

Efter første års grundforløb og det studieforberedende år, får du et bevis for, at du har opnået generel studiekompetence.

Herefter kan du vælge enten at fortsætte på hovedforløbet og få en læreplads i to år og dermed gennemføre en fuld EUX, eller du kan stoppe og tage en mellemlang videregående uddannelse på f.eks. et erhvervsakademi.

Går du hele vejen og tager en fuld EUX, får du både en studenterhue og en faglig uddannelse – og et hav af muligheder efterfølgende. Med en erhvervsfaglig studentereksamen kan du nemlig læse videre på CBS eller universitetet eller få arbejde i ministerier og større danske virksomheder. 

Læreplads er en vigtig del af uddannelsen. Du tager både uddannelse og får en masse værdifuld erhvervserfaring med henblik på den spændende karriere der venter derude. I de fleste tilfælde tager lærepladsen 2 år, og du får løn i perioden.

Lærepladsen begynder efter EUX 1. del

Lærepladsen kan begynde umiddelbart efter du har afsluttet EUX som er et års grundforløb og et års studieforberedende år.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder som du har kontakt med. Denne person følger dig også gennem din erhvervsuddannelse.

Sådan søger du læreplads

På grundforløbet har du faget lærepladssøgning. Du skal selv finde din læreplads, men vi hjælper dig med at formulere en søgestrategi, CV og ansøgning, så du får den helt rigtige læreplads der matcher dig og dine karrieredrømme. 

Løn og arbejdstid

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere. Læs mere her.

For at blive optaget på EUX Business skal du
• Have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 02, men vi anbefaler, at du har et gennemsnit på omkring 04
• Dansk i 9. eller 10. klasse: bestået alle delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• Matematik i 9. klasse: Bestået alle skriftlige delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• Eller matematik i 10. klasse: Bestået de skriftlige og mundtlige prøver med et gennemsnit på mindst 02
• Til en screening i dansk og en personlig samtale inden vi kan byde dig velkommen på Niels Brock

Du kan søge om optagelse på uddannelsen her

Vi gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er en systemfejl på www.optagelse.dk som gør, at nogle ansøgere med et folkeskolebevis fra 2021 ikke kan søge grundforløb 1 (inklusive Jesper Buchs Iværksætterakademi).

Hvis du mener, at du opfylder adgangskravene til grundforløb 1, men ikke kan søge ind via www.optagelse.dk, beder vi dig sende din ansøgning til os ved at klikke her, hvorefter vi vil behandle din ansøgning manuelt. Du bedes vedhæfte en word-fil eller lignende, hvor du skriver hvilken uddannelse på grundforløb 1, du ønsker at søge ind på.

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Mød os

Kontakt studievejledningen

EUX gymnasiets studievejledning

Der er flere måder du kan komme i gang. Skal vi hjælpe dig på vej?

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk