EUX Business Elite

For dig, der er ekstra dygtig og fagligt ambitiøs

EUX Business Elite er en helt ny studieretning på Niels Brocks EUX-gymnasium. Studieretningen er for dig, der har et fagligt højt niveau, og som er motiveret for at yde en ekstra indsats for at nå dine mål. På EUX Business Elite bliver du udfordret med et ekstra B-niveau fag i forhold til vores øvrige studieretninger, ligesom det er den eneste studieretning på EUX-gymnasiet, hvor du får matematik på B-niveau. De ekstra fag betyder, at du kan søge ind på en lang række af de merkantile og samfundsvidenskabelige videregående uddannelser uden at skulle ud og supplere ekstra fag efter endt lærepladstid. 

 

 

Niels Brock åbent hus EUX-gymnasiet
Fokus på talentpleje

På EUX Business Elite har vi fokus på talentpleje, og der er plads til udviklingen af dine unikke kompetencer. Du vil som Business Elite-elev opleve tæt kontakt til lærerne, til eksterne organisationer og virksomheder, og du vil få mulighed for deltage i Master Class-aktiviteter med de øvrige eliteelever på Niels Brocks Handelsgymnasier. Udover flere fag på højere niveau, så kommer du til at arbejde med virksomhedscases og konkrete problemstillinger, som de virksomheder, vi samarbejder med formulerer. Du vil også få tilknyttet en mentor fra erhvervslivet, som kan coache og guide dig undervejs i din uddannelse.

Herunder kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op:

Praktiske oplysninger

Efter første års grundforløb og det studieforberedende år, får du et bevis for, at du har opnået generel studiekompetence.

Herefter kan du vælge enten at fortsætte på hovedforløbet og få en elevplads i to år og dermed gennemføre en fuld EUX, eller du kan stoppe og tage en mellemlang videregående uddannelse på f.eks. et erhvervsakademi.

Går du hele vejen og tager en fuld EUX, får du både en studenterhue og en faglig uddannelse – og et hav af muligheder efterfølgende. Med en erhvervsfaglig studentereksamen kan du nemlig læse videre på CBS eller universitetet eller få arbejde i ministerier og større danske virksomheder. 

Som noget nyt har vi indført lærepladsgaranti for EUX-elever på Niels Brock. Når du tilmelder dig ordningen, bli­ver du en del af et særligt forløb, hvor vi arbejder målrettet på at finde en 2-årig læreplads sammen med dig. Vi stiller krav til dem, der deltager i lærepladsgarantien, som fx, at du kan møde til tiden, aflevere dine opgaver rettidigt osv. Alt sammen fordi, vi skal være med til at sikre, at du kan få en elevplads. Niels Brock samarbejder med en række virksomheder om at løfte denne opgave, og de ser frem til at tage godt imod dygtige elever fra Niels Brock. 

Læs mere om lærepladsgarantien her

Læreplads er en vigtig del af uddannelsen. Du tager både uddannelse og får en masse værdifuld erhvervserfaring med henblik på den spændende karriere der venter derude. I de fleste tilfælde tager lærepladsen 2 år, og du får løn i perioden.

Lærepladsen begynder efter EUX 1. del

Lærepladsen kan begynde umiddelbart efter du har afsluttet EUX som er et års grundforløb og et års studieforberedende år.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder som du har kontakt med. Denne person følger dig også gennem din erhvervsuddannelse.

Sådan søger du læreplads

På grundforløbet har du faget lærepladssøgning. Du skal selv finde din læreplads, men vi hjælper dig med at formulere en søgestrategi, CV og ansøgning, så du får den helt rigtige læreplads der matcher dig og dine karrieredrømme. 

Løn og arbejdstid

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere. Læs mere her.

For at blive optaget på EUX Business skal du
• Være erklæret uddannelsesparat
• Have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 02
• Dansk i 9. eller 10. klasse: bestået alle delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• Matematik i 9. klasse: Bestået alle skriftlige delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• Eller matematik i 10. klasse: Bestået de skriftlige og mundtlige prøver med et gennemsnit på mindst 02
• Til en screening i dansk og en personlig samtale inden vi kan byde dig velkommen på Niels Brock

Du kan søge om optagelse på uddannelsen her

SU

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Lærepladsservice

Hos Niels Brock har vi et mål om at gøre det så ukompliceret som muligt for dig at få en læreplads når du er færdig med dit grundforløb. Derfor assisterer Niels Brock lærepladsservice dig gennem hele processen, fra godkendelse af læreplads til indgåelse af uddannelsesaftale og praktikplan. Se mere her.

Studievejledning

Vejledning, erhvervsuddannelser

På studievejledningen for Niels Brocks erhvervsuddannelser vejleder vi om EUX gymnasiet, EUD, EUS og Hovedforløbet. Du kan kontakte os i vores åbningstid eller sende en mail.

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk