EUX Business International

Med et otte ugers studieophold i udlandet og to mindre studieture undervejs

EUX Business International er for dig, der ønsker en erhvervsuddannelse med et internationalt udsyn. På første del af uddannelsen skal du på et otte ugers studieophold i udlandet, hvor du får en unik mulighed for at styrke dine engelskkundskaber og udvide din internationale kultur- og forretningsforståelse. Derudover vil der i løbet af uddannelsen være yderligere to studieture á ca. en uges varighed. 

Niels Brock 2021 Norrevoldgade Dag1 85017
Din nøgle til international handel og business engelsk

På EUX-gymnasiet tilbyder vi en omfattende erhvervsuddannelse med fokus på engelsk, der giver dig de nødvendige færdigheder og kompetencer til at trives i en international arbejdsvirkelighed. Vi forstår vigtigheden af at være fortrolig med engelsk som forretnings- og kommunikationssprog, og vores mål er at ruste dig til at navigere i en globaliseret verden.

NIELSBROCK EUX elever

Erhvervsuddannelse Engelsk på EUX-gymnasiet: Din Nøgle til International Handel og Business Engelsk

På EUX-gymnasiet tilbyder vi en omfattende erhvervsuddannelse med fokus på engelsk, der giver dig de nødvendige færdigheder og kompetencer til at trives i en international arbejds virkelighed. Vi forstår vigtigheden af at være fortrolig med engelsk som forretnings- og kommunikationssprog, og vores mål er at ruste dig til at navigere i en globaliseret verden.

International handel: Åbn dørene til verdensmarkedet

Verden bliver mere og mere forbundet, og internationale handelsmuligheder vokser i omfang. På EUX-gymnasiet får du en dybdegående forståelse for international handel, herunder import, eksport, logistik og markedsanalyse. 

Vores erfarne undervisere vil guide dig gennem teorien og praksis inden for international handel, så du kan håndtere udfordringerne og udnytte mulighederne på det globale marked.

Event_par.jpg

Fokus på international handel og forretningsdrift

De fleste brancher bliver mere og mere internationalt orienteret og ud over de traditionelle merkantile fag, bliver du med en EUX Business International klogere på international handel og forretningsdrift. Vores ambition er at give dig en uddannelse, der giver dig de bedste forudsætninger for at gøre karriere på et globalt arbejdsmarked.

Business Engelsk: Kommunikerer med Selvtillid og Professionalisme


Engelsk er det universelle sprog for forretning og handel. På EUX-gymnasiet lægger vi stor vægt på at udvikle dine kommunikationsevner på engelsk.
Vi tilbyder en bred vifte af undervisningsaktiviteter og øvelser, der hjælper dig med at opnå en høj grad af flydende og præcis sprogbeherskelse.

Du vil lære at kommunikere effektivt i forretningsmæssige sammenhænge, deltage i internationale forhandlinger og præsentere dine ideer med selvtillid og professionalisme.

DSC07929

Vælg EUX-gymnasiet og tag det første skridt mod en international karriere

EUX-gymnasiet er dit springbræt til en succesrig fremtid inden for international handel og business engelsk. Niels Brock er dedikeret til at give dig den bedst mulige erhvervsuddannelse og støtte dig i at nå dine karrieremål. Vælg EUX-gymnasiet og tag det første skridt mod en international karriere i dag!

Åbn dørene til internationale karrieremuligheder

Med en erhvervsuddannelse i engelsk og specialisering inden for international handel og business åbner du dørene til spændende karrieremuligheder på det globale arbejdsmarked. 

Du vil være attraktiv for virksomheder inden for import og eksport, internationale handelsorganisationer, logistikvirksomheder og globale konsulentfirmaer. 

Uanset om du drømmer om at arbejde i udlandet eller indgå i en internationalt orienteret virksomhed herhjemme, vil din erhvervsuddannelse engelsk fra EUX-gymnasiet give dig den nødvendige ekspertise og konkurrencefordel.

Hvis du i stedet ønsket at læse en HHX med fokus på det internationale marked, så kan du læse mere her.

Herunder kan du se, hvordan uddannelsen er bygget op:

Praktiske oplysninger

Efter første års grundforløb og det studieforberedende år på din EUX-uddannelse, får du et bevis for, at du har opnået generel studiekompetence.

Herefter kan du vælge enten at fortsætte på hovedforløbet og få en læreplads i to år og dermed gennemføre en fuld EUX, eller du kan stoppe din EUX-uddannelse og fortsætte på en mellemlang videregående uddannelse på f.eks. et erhvervsakademi.

Går du hele vejen og tager en fuld EUX-uddannelse, får du både en studenterhue og et fagbrev – og et hav af muligheder efterfølgende. Med en erhvervsfaglig studentereksamen kan du nemlig læse videre på CBS eller universitetet eller få arbejde i ministerier og større danske virksomheder.

Læreplads er en vigtig del af uddannelsen. Du tager både en EUX-uddannelse og får en masse værdifuld erhvervserfaring, med henblik på den spændende karriere, der venter derude. I de fleste tilfælde tager lærepladsen 2 år, og du får løn i perioden.

Lærepladsen kan begynde umiddelbart efter du har afsluttet de første to år af uddannelsen - et års grundforløb og det  studieforberedende år.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold på EUX Business har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder, som du har kontakt med. Denne person følger dig gennem din uddannelse.

Sådan søger du læreplads

På EUX Business-grundforløbet har du faget lærepladssøgning. Du skal selv finde din læreplads, men vi hjælper dig med at formulere en søgestrategi, CV og ansøgning, så du får den helt rigtige læreplads, der matcher dig og dine karrieredrømme.

Løn og arbejdstid under din læreplads

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får elevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere. Læs mere her.

For at blive optaget på EUX Business skal du
• Være erklæret uddannelsesparat
• Have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 02
• Dansk i 9. eller 10. klasse: bestået alle delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• Matematik i 9. klasse: Bestået alle skriftlige delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• Eller matematik i 10. klasse: Bestået de skriftlige og mundtlige prøver med et gennemsnit på mindst 02
• Til en screening i dansk og en personlig samtale inden vi kan byde dig velkommen på Niels Brock

Herudover bør du have gode engelskkundskaber, da undervisning på studieophold i udlandet foregår på engelsk.

Du kan søge om optagelse på uddannelsen her

Ansøgningsfristen er 13. marts. 

Vi gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er en systemfejl på www.optagelse.dk som gør, at nogle ansøgere med et folkeskolebevis fra 2021 ikke kan søge grundforløb 1 (inklusive Jesper Buchs Iværksætterakademi).

Hvis du mener, at du opfylder adgangskravene til grundforløb 1, men ikke kan søge ind via www.optagelse.dk, beder vi dig sende din ansøgning til os ved at klikke her, hvorefter vi vil behandle din ansøgning manuelt. Du bedes vedhæfte en word-fil eller lignende, hvor du skriver hvilken uddannelse på grundforløb 1, du ønsker at søge ind på.

Udgifter for 8 ugers udlandsophold

Undervisningen betales af Niels Brock. Udgifter til transport, ophold, forsikring og sociale aktiviteter i skoleregi er i alt ca. 37.000 kr. for semestret. 

Depositum

Så snart du har fået brev fra administrationen om, at du er optaget på studiet, bliver du bedt om at betale 10.000 kroner i depositum her.

BEMÆRK: Når du udfylder felterne i - 3) Betaling - skal du skrive ”EUX International” i feltet ”klasse” og din egen mailadresse i feltet ”Niels Brock mail”, idet du fjerner ”@niels.brock.dk”

De resterende 27.000 kr. skal betales senere.

Regler og lovkrav er beskrevet her.

Bemærk der i prisen på de 37.000 kun inkluderet rejseforsikring. Du skal således selv afholde udgiften til afbestillingsforsikring.

Ekstra omkostninger, som ikke er beskrevet her:

  • Visum, og de derved forbundne omkostninger til ambassade
  • VALGFRI: Sociale aktiviteter som sightseeing, dagsture mm.
  • Lommepenge og udgifter til frokost

Sammen med dit optagelsesbrev vil du modtage yderligere informationer om dette.

Afbestillingsforsikring

Niels Brock har ikke tilkøbt en afbestillingsforsikring, så ønsker du det, skal du selv købe det. Man kan bl.a. købe afbestillingsforsikring hos Gouda.

Visum

Det er vigtigt at vide, at du selv er ansvarlig for, om du har gyldigt pas og visum, inden dit udlandophold. Niels Brock betragter ikke et manglende pas eller visum som grundlag for at ændre studieopholdet eller annullere det. 

Niels Brock tilbyder i god tid et informationsmøde, hvor vi gennemgår regler og ansøgningsproces for visum. 

Studieture

På første år er der ud over det 8 ugers udlandsophold én obligatorisk studietur til Dublin eller London (ca. 4-5 dage). 

På andet år en obligatorisk studietur til Bruxelles og Geneve (ca. 10-12 dage)

Vi forventer, at man skal afsætte ca. 14.000 kr. i alt + forplejning og lommepenge for de to obligatoriske studieture.

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Uddannelsen indledes normalt med et studieophold på 8 uger i Californien, men grundet COVID-19 har vi truffet en beslutning om at flytte studieopholdet til foråret 2021 og destination er endnu ukendt. 

I stedet starter du på EUX Business International på H. C. Andersens Boulevard 2 i København K. I løbet af dit første halve år på uddannelsen skal du vælge, hvilken retning du ønsker at gå med din uddannelse: kontor og administration; B-2-B eller retail, og du påbegynder undervisning i grundfagene: afsætning c, erhvervsinformatik, virksomhedsøkonomi c, organisation c samt matematik c. 2. halvår afsluttes med to eksaminer: en fageksamen og en grundforløbsprøve. Består du din grundforløbsprøve, kan du starte på 2. år af din uddannelse. Her læser du de syv grundfag: dansk A, engelsk B, it B, afsætning A, virksomhedsøkonomi B og erhvervsret c. Parallelt med disse fag læser du to erhvervsområder og udarbejder et erhvervsområdeprojekt.

Når du kommer på det 8 ugers studieophold i udlandet får du undervisning i engelsk, samfundsfag samt en række merkantile projekter, cases og erhvervsfag med fokus på innovation, virksomhedslære og markedsføring. Efter studieopholdet skal du til eksamen i enten dansk, samfundsfag eller engelsk. Danskfaget læser du delvist online via Niels Brock i København, mens du er i udlandet, og fysisk, når du er tilbage i København. 

Derudover indeholder uddannelsen to mindre obligatoriske studieture på henholdsvis 5-7 dage og 10-12 dage. Disse studieture går forventeligt til London, Bruxelles samt Geneve.

Mød os

Kontakt studievejledningen

Vejledning på erhvervsuddannelserne

Find vores åbningstider her

 

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk