Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på Iværksætterakademiet skal du både søge ind via optagelse.dk OG sende en 60 sekunder lang video til Niels Brock, hvor du fortæller, hvorfor du gerne vil ind på uddannelsen. Begge skal indsendes senest den 1. marts. Vær opmærksom på, at optagelse.dk først åbner for ansøgninger i januar måned - vi kender endnu ikke den præcise dato.

Optagelseskrav

Du skal først og fremmest opfylde nogle grundlæggende krav: 

• have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 02, men vi anbefaler, at du har et gennemsnit på omkring mindst 04
• dansk i 9. eller 10. klasse skal være bestået i alle delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• matematik i 9. klasse skal være bestået i alle skriftlige delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• eller matematik i 10. klasse skal være bestået i de skriftlige og mundtlige prøver med et gennemsnit på mindst 02

Video

Når du kan dokumentere, at du har søgt via optagelse.dk skal du: 

  • sende en 60 sekunders video om, hvorfor du vil optages på Jesper Buchs Iværksætterakademi. 
  • Hvis du bliver udvalgt, kommer du til en optagelsessamtale hos Jesper Buch og en studievejleder. 

Du sender videoen til ansøgning_jesperbuch@brock.dk

Optagelse på Jesper Buchs Iværksætterakademi fordrer, at du er særligt nysgerrig og har masser af energi og virkelyst. Vi tror på, at disse egenskaber også har medført, at dine karakterer fra folkeskolen mere end opfylder ovenstående mindstekrav.