Adgangskrav og optagelse

 

For at blive optaget på Iværksætterakademiet skal du både:

  • søge ind via optagelse.dk OG
  • sende en 60 sekunders video til Niels Brock her, hvor du fortæller, hvorfor du gerne vil ind på uddannelsen.

Begge skal indsendes senest den 1. marts 2024. 

Optagelseskrav

Du skal opfylde disse grundlæggende krav: 

  • være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af 9. eller 10. klasse
  • have indsendt din studievalgsportfolio
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 02

For at du kan få en god oplevelse på Jesper Buchs Iværksætterakademi anbefaler vi dog:

  • at du har et gennemsnit på mindst 04
  • at du har bestået alle skriftlige og mundtlige eksaminer, samt delprøver i både dansk og matematik

Ansøgningsproces

For at blive optaget på Jesper Buchs Iværksætterakademi skal du udover at søge ind via optagelse.dk endvidere:

1. Udarbejde en 60 sekunders video til os, hvor du fortæller om:

  • hvem du er, og hvorfor du gerne vil optages på Jesper Buchs Iværksætterakademi?
  • hvad du interesserer dig for?
  • hvordan du vil bidrage til fællesskabet på Jesper Buchs Iværksætterakademi

2. Uploade din videopræstentation til Youtube, hvor du har mulighed for, at videoen kun kan tilgås af dem, du deler linket med

3. Sende dit link til din video her. Dit videolink bliver slettet, når ansøgningsprocessen er overstået.

Videoansøgning

Her kan du se, hvordan du uploader din video til youtube link og hvordan du udfylder ansøgningsformularen.

Har du spørgsmål?

Vejledning på erhvervsuddannelserne

Find vores åbningstider her

 

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk