Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på Iværksætterakademiet skal du både søge ind via optagelse.dk  OG sende en 60 sekunders video eller en halv sides ansøgning til Niels Brock, hvor du fortæller, hvorfor du gerne vil ind på uddannelsen. Begge skal indsendes senest den 13. marts. 

Optagelseskrav

Du skal først og fremmest opfylde nogle grundlæggende krav: 

• have bestået folkeskolens afgangseksamen med et gennemsnit på mindst 02, men vi anbefaler, at du har et gennemsnit på omkring mindst 04
• dansk i 9. eller 10. klasse skal være bestået i alle delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• matematik i 9. klasse skal være bestået i alle skriftlige delprøver med et gennemsnit på mindst 02
• eller matematik i 10. klasse skal være bestået i de skriftlige og mundtlige prøver med et gennemsnit på mindst 02

Har du eksamensbevis fra 2021? 

  • Vi gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er en systemfejl på www.optagelse.dk som gør, at nogle ansøgere med et folkeskolebevis fra 2021 ikke kan søge grundforløb 1 (inklusive Jesper Buchs Iværksætterakademi).
  • Hvis du mener, at du opfylder adgangskravene til grundforløb 1, men ikke kan søge ind via www.optagelse.dk, beder vi dig sende din ansøgning til os ved at klikke her, hvorefter vi vil behandle din ansøgning manuelt. Du bedes vedhæfte en word-fil eller lignende, hvor du skriver hvilken uddannelse på grundforløb 1, du ønsker at søge ind på.

Video eller en kort skriftlig ansøgning

Vi er interesserede i at kende din motivation for at starte på Jesper Buchs Iværksætterakademi. 

Når du kan dokumentere, at du har søgt via optagelse.dk skal du: 

  • Enten sende en max 60 sekunders video om, hvorfor du vil optages på Jesper Buchs Iværksætterakademi. Det eneste der skal til, er at du tænder kameraet på din telefon og kort fortæller os om din motivation. Hvis videoen er for stor, kan du sende den via www.wetransfer.com
  • Eller sende en halv sides motiveret ansøgning. 

Du sender videoen eller den halve side til ansoegning_jesperbuch@brock.dk

Hvis du bliver udvalgt, kommer du til en samtale hos Jesper Buch. Bliver du ikke udvalgt til JBIA er du sikret en plads på EUX Business.

Optagelse på Jesper Buchs Iværksætterakademi fordrer, at du er særligt nysgerrig og har masser af energi og virkelyst. Vi tror på, at disse egenskaber også har medført, at dine karakterer fra folkeskolen mere end opfylder ovenstående mindstekrav. 

Har du spørgsmål?

Vejledning på erhvervsuddannelserne

Find vores åbningstider her

 

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk