EUV Handelsuddannelse

EUV Handelsuddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde med handel og virksomheder. Du lærer både om salg, indkøb og logistik. En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at øge værdien af virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste. Du lærer at indhente tilbud, sammenligne priser og kvalitet, arbejde med logistik samt at indkøbe varer. Som handelsuddannet kan du arbejde i handelsvirksomheder eller starte din egen handelsvirksomhed.

Når du tilmelder dig EUV Business bliver du automatisk indkaldt til en Realkompetencevurdering (RKV) hos en af vores studievejledere. Resultatet af din RKV afgør længde og indhold i din uddannelse. Du kan vælge mellem en all round uddannelse indenfor handel, indkøb og spedition i alle typer virksomheder, eller du kan vælge at specialisere dig inden for specifikke brancher.

Hvis du har en HF, HTX eller STX studentereksamen skal du tilmelde dig en EUS online på knappen til højre. 

 

Vælg EUV handel i København eller som onlineforløb

Du kan enten læse EUD handel på Niels Brock i Nørre Voldgade 34 eller som onlineforløb. Vælger du at læse i København bliver du en del af et klassefællesskab med elever på samme alder og med samme interesser som dig selv. Du får daglig sparring med dine klassekammerater, dine undervisere og dine praktikkonsulenter og vejledere og har adgang til skolens studiemiljø med fredagscafé og studiecafé. 

EUD handel Online er et grundforløb for dig der gerne vil have mulighed for at tage din EUD handelsuddannelse hjemmefra. Du kan starte på din uddannelse helt uden at have styr på IT, det lærer vi dig hen ad vejen. Du er ikke bundet af et skoleskema, da al undervisning foregår online. Alt du behøver er en computer og en internetforbindelse. Bøger, undervisning, aflevering af opgaver, fremlæggelser og eksamen kører 100 % online, hvor du blot logger dig på via din computer. Det gennemgående tema  på EUD Handel Online er iværksætteri. Fælles for EUD Handel i København og online er, at de afsluttes med to eksaminer. 

Du kan vælge at starte på forløbet på Nørre Voldgade 34 i København eller læse online. 

SU og voksenelevløn

Uddannelsen er gratis. Du kan få SU på grundforløbsdelen af din erhvervsuddannelse. Hvis du er fyldt 25 år, når du starter på grundforløbet, kan du få voksenløn i praktikperioden. Voksenlønnen er højere end en normal elevløn. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Læs mere her.

  • Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.
  • Er du EUV 1 elev og er du ikke ansat i en virksomhed, kan du få SU på hovedforløbets skoleperioder. 
  • Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. 

Praktiske oplysninger

Som færdiguddannet kan du få job i virksomheder, der handler med andre virksomheder (også kaldet business-to-business). Du kan også starte din egen handelsvirksomhed.

På uddannelsen skal du vælge at blive faglært indenfor tre områder: som handelsassistent med speciale i salg, som indkøbsassistent eller logistikassistent. Læs mere om hvert område herunder. 

Handelsassistent

Du kan vælge retningen handelsassistent med specialet salg, hvor du om kundeadfærd og forskellige måder at sælge på. Du lærer også forhandlingsteknik og får kendskab til at planlægge salg og tilrettelægge markedsanalyser. Afhængigt af din praktikaftale kan du vælge mellem brancherne: auto, VVS, stål, træ- og byggematerialer, værktøj og værktøjsmaskiner, landbrugsmaskiner samt el, eller vælge profilen storkunde.

Indkøbsassistent

Hvis du gerne vil være indkøbsassistent lærer du om indkøb, fra at processen starter hos leverandøren, til at varen bliver leveret og betalt hos en kunde. Du lærer om import, eksport og internationale betalingsmåder, og du får kendskab til markederne i ind- og udland.

Logistikassistent

Som logistikassistent lærer du, hvad det koster at sende og at oplagre varer. Desuden lærer du at tilrettelægge vareforsendelser til flere kunder på en praktisk måde.

Uddannelsen er gratis. Du kan få SU på grundforløbsdelen af din erhvervsuddannelse. Hvis du er fyldt 25 år, når du starter i praktik, kan du få voksenløn i praktikperioden. Voksenlønnen er højere end en normal elevløn. Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Læs mere her.

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Er du EUV 1 elev og er du ikke ansat i en virksomhed, kan du få SU på hovedforløbets skoleperioder. 

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også elevløn på grundforløbet. 

Læreplads er en vigtig del af uddannelsen. Du får lov at prøve kræfter med det rigtige arbejdsliv samtidig med, at du skal lære en masse. I de fleste tilfælde tager lærepladsen 2 år, og du får voksenløn.

Lærepladsen begynder efter EUV Business for voksne

Lærepladsen kan begynde umiddelbart efter du har afsluttet et års grundforløb.

Din personlige vejleder

I forbindelse med dit skoleophold har du en tutor (din personlige vejleder) og/eller studievejleder som du har kontakt med. Denne person følger dig også gennem din erhvervsuddannelse.

Sådan søger du læreplads

Du skal selv finde din læreplads. Niels Brock kan hjælpe dig med at finde ledige stillinger, men det er dit ansvar at søge dem.

Godkendelse af lærepladsen

Niels Brock skal godkende alle virksomheder, der vil have lærepladser. Uden godkendelsen kan du ikke søge læreplads i virksomheden.

Spørg skolens studievejledere, hvis du gerne vil have læreplads et helt bestemt sted.

Løn og arbejdstid

Elever har som alle andre medarbejdere en arbejdsuge på 37 timer i gennemsnit og får voksenelevløn. Du er også omfattet af de samme regler om ferie, som andre medarbejdere.

Når du tilmelder dig voksenuddannelse, bliver der altid lavet en realkompetencevurdering før du starter. Du kan tilmelde dig en RKV her.

Fordi du er fyldt 25 år, er EUV en særligt tilrettelagte erhvervsuddannelse for dig som voksen. Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere. Læs mere om euv i Erhvervsuddannelser for voksne.

Vær opmærksom på, at alle, der ønsker at tage EUV Business med EUX, skal gennemføre det studiekompetencegivende forløb, som er en række fag på gymnasialt niveau (EUX-fag). Har du i forvejen en gymnasial uddannelse, indgår den i vurderingen af dine kompetencer, og dit grundforløb afkortes.

Fordi du er fyldt 25 år, kan du blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Voksenlærling.

Vi anbefaler, at du kontakter Studievejledningen for voksne hurtigst muligt, som kan hjælpe dig med om du mangler kurser for at kunne starte på EUV for voksne.  

Uddannelsen er SU berettiget. Du kan finde svar på spørgsmål om SU her.

Du søger optagelse gennem tilmeldingslinket her på siden.

Hvis du ønsker EUV Business med EUX og ikke allerede har fagene: dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau, kan du tilmelde dig en EUX forberedelsespakke

 

Lærepladsservice

Hos Niels Brock har vi et mål om at gøre det så ukompliceret som muligt for dig at få en læreplads når du er færdig med dit grundforløb. Derfor assisterer Niels Brock lærepladsservice dig gennem hele processen, fra godkendelse af læreplads til indgåelse af uddannelsesaftale og lærepladsplan. Se mere her.

Kontakt

Vejledning på erhvervsuddannelserne

Telefon: 33 41 91 70 E-mail: vejledning@brock.dk