Optagelsesprøve i dansk

Næste optagelsesprøve i dansk er torsdag den 22. juni 2023 kl. 12.00 – 14.00.

Ved din tilmelding giver du samtykke til, at Niels Brock må behandle dine personoplysninger, herunder indsamle, behandle og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at varetage administrationen af dig som elev på Niels Brock. Læs samtykkeerklæringen her.