Optagelsesprøve i dansk

Tilmelding til optagelsesprøve den 5. december 2018 kl 13.00-15.00.

Ved din tilmelding giver du samtykke til, at Niels Brock må behandle dine personoplysninger, herunder indsamle, behandle og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at varetage administrationen af dig som elev på Niels Brock. Læs samtykkeerklæringen her.