Optagelsesprøve i matematik og dansk

Næste optagelsesprøve er torsdag den 15. december fra 9.00-11.00 i matematik og 12.00-14.00 i dansk. 

Ved din tilmelding giver du samtykke til, at Niels Brock må behandle dine personoplysninger, herunder indsamle, behandle og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at varetage administrationen af dig som elev på Niels Brock. Læs samtykkeerklæringen her