Optagelsesprøve i matematik og dansk

Matematik tirsdag den 7. december kl. 09.00 – 11.00 og dansk kl. 12.00 – 14.00

Ved din tilmelding giver du samtykke til, at Niels Brock må behandle dine personoplysninger, herunder indsamle, behandle og videregive dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at varetage administrationen af dig som elev på Niels Brock. Læs samtykkeerklæringen her