Adgangskrav og optagelse

Optagelseskravet på alle Niels Brocks erhvervsuddannelser er et gennemsnit på mindst 02 i dansk og skriftlig matematik ved afgangsprøverne i 9. eller 10. klasse. Der er dog forskel på, om du kommer direkte fra folkeskolen og skal starte direkte på grundforløb 1 eller om du har et par års erfaring og dermed kan starte på grundforløb 2. 

Nielsbrock 92

Adgangskrav på EUX-gymnasiet

EUX-gymnasiet er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i folkeskolen. For at blive optaget på EUX-gymnasiet skal du:

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bestået dansk og matematik med 02 ved 9. eller 10. klasseprøver
  • være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse
  • have indsendt din studievalgsportfolio

 

Hvordan søger du om optagelse? 

Du søger om optagelse på EUX-gymnasiet via www.optagelse.dk. Ansøgningsfristen er officielt 1. marts.

 

Adgangskrav på EUX Business for voksne

EUX Business for voksne er for dig, der ikke kommer direkte fra folkeskolen, og som enten har har læst på en anden uddannelse eller arbejdet i nogle år. For at blive optaget på et af Niels Brocks grundforløb for voksne, skal du:

  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bestået dansk og matematik med 02 ved 9. eller 10. klasseprøver
  • have bestået EUX forberedende fag (dansk C, engelsk C og samfundsfag C)
  • Niels Brock foretager derefter en individuel vurdering ift. om du kan gennemføre en erhvervsuddannelse

Er du over 25 år indledes din erhvervsuddannelse med en realkompetencevurdering (RKV). Læs mere her.

 

Hvordan søger du om optagelse?