Hvad er en EUX ungdomsuddannelse?

EUX på Niels Brock er en 4-årig gymnasial ungdomsuddannelse med særligt fokus på to års skole og to års arbejde i en virksomhed. På uddannelsen har du fag som virksomhedsøkonomi, organisation, afsætning og matematik.

EUX som står for erhvervsrettet studentereksamen kan sidestilles med det almene og tekniske gymnasium og uddannelsen giver adgang til lige så mange videregående uddannelser. Først går du i skole i to år, hvorefter du får en studenterhue på. Derefter skal du bruge din viden fra skolen i en virksomhed i to år. 

På EUX-gymnasiet former du selv din uddannelse ved at vælge den studieretning, der passer til dine fremtidsdrømme. Og vi fokuserer altid på, hvordan din viden kan bruges i den virkelige verden. Du kommer nemlig på en masse virksomhedsbesøg, til udlandet og deltager i konkurrencer.  

 

Forstå EUX på et minut

Se vores lille explainerfilm om EUX uddannelsen her.

Ofte stillede spørgsmål om EUX uddannelsen

Med en ungdomsuddannelse i EUX Business, som også kaldes Den Erhvervsfaglige Studentereksamen, får du både en faguddannelse og en studenterhue. Det betyder at du kan kombinere en erhvervsuddannelse indenfor handel, butik eller kontor med gymnasielle fag. En EUX Business er blandt andet oplagt for dig, der endnu ikke ved om du skal tage en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse og gerne vil kombinere teori og praksis.

EUX Business er en fireårig uddannelse, der er delt op i to års teoretisk undervisning og to års læreplads i en virksomhed. (Vælger du EUD studieretningen er den kortere og består kun af et års grundforløb og er ikke en erhvervsrettet gymnasial uddannelse).

De to første år består af et års grundforløb og et års studieforberedende år. Herefter får du din EUX-hue på.

Efter de to års teoretisk undervisning, starter du i en læreplads i den virksomhed, hvor du uddanner dig. Du kan søge om læreplads inden for: kontorområdet (bl.a. administration, økonomi, spedition m.m.) og salg og indkøb (detail, butiksområdet og B2B). På salgsområdet kan du få en masse ansvar og spændende arbejdsopgaver i en ung alder.

Med en fire-årig EUX uddannelse, får du både en studenterhue og en faguddannelse – og et hav af muligheder efterfølgende. Med en erhvervsfaglig studentereksamen kan du nemlig læse videre på CBS eller universitetet eller få arbejde i ministerier og større danske virksomheder.

Ja, du kan sagtens læse videre med en EUX Business, netop fordi den kombinerer en faguddannelse med en studentereksamen. Studentereksamen giver dig mulighed for både at læse videre på CBS, universitet og på erhvervsakademier inden for en lang række af forskellige videregående uddannelser. Denne type ungdomsuddannelse lukker ingen døre, men åbner tværtimod en masse.

Forskellen er, at du både får en ungdomsuddannelse med gymnasiale niveauer, og en kompetencegivende uddannelse fordi du bliver faglært. På halvdelen af uddannelsen får du løn.

Hos os er EUX uddannelsen tonet til erhvervslivet, så du efterfølgende kan få en karriere som iværksætter, på kontor eller i butik. Du kan også tage en EUX uddannelse på andre skoler og blive faglært kok, tømrer eller andet. 

Du kan gøre karriere indenfor den uddannelse du har taget, eller du kan læse videre på alle videregående uddannelser. Også universitetsuddannelser.

Der er masser af lærepladser. Man skal være indstillet på at søge bredt og søge mere end én læreplads. Det hjælper vores lærepladskonsulenter med og det er et fag man har på EUX der hedder lærepladssøgning.

Uddannelsen er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og afsluttes med eksaminer og translokation. Man får også hue på og der bliver holdt fest. Nogle vælger at køre i vogn. I hovedforløbet er du i en virksomhed og bliver lønnet. Men der er også fagskoleuger hvor du er sammen med andre elever indenfor samme branche.

Man har de almindelige fag som på andre gymnasiale uddannelser som dansk, engelsk og samfundsfag. Og så har man de merkantile fag som afsætning, virksomhedsøkonomi og erhvervsinformatik. Man har de fleste fag på A og B niveauer.

Uddannelsen er 4-årig. De første 2 år på skole på Niels Brock. De efterfølgende 2 år arbejder man mest i en virksomhed og har de få skoleuger enten på Niels Brock, eller på en anden handelsskole.

EUD varer 3 år, hvoraf det ene år er hos os på Niels Brock, og de sidste 2 år i en virksomhed. Her er alle fag på C niveau.

Vores udgangspunkt er, at Niels Brock skal være et rart lærested. Derfor holder vi traditionerne ved lige med fx. fredagscafé, fodboldstævner, fester, gallafester m.v. Og vi er stolte af både vores elevråd og festudvalg, som gør et virkelig godt stykke arbejde. Her ligner vi de andre gymnasier på Niels Brock.