SPS-vejledningen

SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Hvis du tidligere har modtaget støtte eller har brug for støtte her og nu, så kan du kontakte SPS-vejledningen på EUX, EUD, EUS og hovedforløbet.

Hvem kan få SPS?

Du kan få SPS på en ungdomsuddannelse, hvis du har behov for støtte og samtidig har dokumentation for din funktionsnedsættelse. Dokumentationen kan fx være fra en læge eller psykiater, der beskriver din funktionsnedsættelse. Hvis du er ordblind, er dokumentationen Ordblindetesten eller en ordblindeudredning.  

Niels_Brock_Voksen1922.jpg

Kontakt en SPS-vejleder

SPS-vejleder for EUX, EUD, EUS og Hovedforløb
Lykke Malle Kirkemann SPS-vejleder for EUX, EUD, EUS og Hovedforløb

Telefon: 23 21 46 08 E-mail: sps@brock.dk
SPS-vejleder for EUX, EUD, EUS og Hovedforløb
Stine Plougsbæk SPS-vejleder for EUX, EUD, EUS og Hovedforløb

Telefon: 23 21 46 12 E-mail: sps@brock.dk