PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIES

For at du kan få undervisning og en uddannelse på en skole som Niels Brock, er det nødvendigt, at skolen behandler (indsamler, opbevarer og bruger) nogle oplysninger om dig. Det beskriver vi i vores privatlivspolitik. Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på siden. Cookies bruges til statistik og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden accepterer du, at der sættes cookies. Læs mere om Niels Brocks privatlivspolitik og brug af cookies her

MBA

Niels Brocks MBA uddannelse er målrettet dig, der er leder, har lederambitioner eller er specialist. MBA er en internationalt anerkendt 2-årig masteruddannelse, der giver faglig og personlig udvikling på højt niveau og solid indsigt i virksomhedsledelse. Hos Niels Brock Executive har vi valgt at udbyde vores MBA på dansk for at skabe de optimale rammer for læring.

MS_2_Patner.png
En MBA på dansk med et internationalt udsyn

Hos Niels Brock har vi stærke danske rødder kombineret med internationalt udsyn. Vi har derfor indgået et samarbejde med Middlesex University om at tilpasse deres MBA til danske forhold og vores målgruppe. I England og på Middlesex University har man arbejdet med MBA uddannelser i over 50 år. Man har derfor en meget stærk erfaring indenfor lederuddannelse. Og det er netop denne kombination, som Niels Brock Executive gerne vil udbyde. På den måde får vi 50 års erfaring, som vi kan bygge videre på.

Tilmeld MBA med opstart 20. september 2019

Start- og slutdato: 20. september 2019 - 4. oktober 2021
Sted: H. C. Andersens Boulevard 2, København K
Tilmeldingsfrist: 20. september 2019 kl. 12:00

Hør Kim Thinggaard, projektdirektør i Trust, fortælle om sine personlige erfaringer med MBA-uddannelsen - hvad han har fået med af redskaber, hvordan den er forenelig med både arbejde og familie og ikke mindst, hvorfor han valgte at læse MBA på Niels Brock.

Om uddannelsen

MBA-uddannelsen er en masteruddannelse på kandidatniveau målrettet nuværende og kommende ledere samt specialister. Du får en solid anvendelsesorienteret uddannelse i generel virksomhedsledelse med indsigt i teorier og metoder til at analysere og forbedre virksomhedens eller organisationens strategi, performance og konkurrenceevne. Uddannelsen bidrager endvidere til din personlige udvikling og åbner muligheden for et karriereforløb på topniveau.

Master of Business Administration MBA udbydes i samarbejde mellem Middlesex University London, der er akkrediteret af kvalitetssikringsinstitutionen QAA (Quality Assurance Agency for Higher Education) og Niels Brock Executive.

MBA-uddannelsen består af 6 fagmoduler og et MBA-projekt, der tager udgangspunkt i en konkret virksomhedsproblemstilling.

Uddannelsen er normeret til 1,5 studenterårsværk svarende til 90 ECTS-point. Hvert af de seks MBA moduler giver 10 ECTS-point, og det afsluttende MBA-projekt er 30 ECTS.

Semester og moduloversigt

Af nedenstående studieoversigt fremgår indholdet på de enkelte semestre. Fagmodulerne på deltidsuddannelsen afvikles typisk torsdage eller fredage samt lørdage og muliggør derved, at du kan passe dine daglige jobmæssige forpligtigelser.

For hvert fagmodul udgives en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende fagmodulets formål, indhold, litteratur, eksamensform, vurdering mv. Fagbeskrivelserne er en del af studiehåndbogen for MBA-uddannelsen.

Efter gennemført og bestået MBA-uddannelse opnår du en anerkendt engelsk mastergrad, Master of Business Administration MBA, fra Middlesex University London.

Hovedfagsområderne for uddannelsen:

 • Managing & Developing People

 • Strategy & Innovation

 • Global Marketing Management

 • Financial & Economic Analysis

 • Operations & Supply Chain Management

 • Cross Cultural Management & Ethics

 • Business Transformation Project

MBA er i år blevet udvidet med et forløb, der fokuserer på din personlige udvikling. I løbet af MBAen arbejdes med, hvordan du omsætter læring til konkrete forretningsmæssige situationer og målsætninger.

For at omsætte teori til praksis har Niels Brock i samarbejde med Genux Executive udviklet en transitionsmodel, som sættes i spil gennem hele forløbet.

Din MBA-uddannelse indledes med, at du kommer igennem en logiktest, der giver dig indsigt i din arbejdsstil, prioritering af tid mv. Det er en vigtig forudsætning for at forstå og bearbejde dine rutiner og optimere din performance. Logiktesten bringes i spil i løbet af hele dine MBA, hvor du får sparring på din adfærds-, indlærings- og logikprofil. Undervejs i uddannelsen afholdes tre individuelle pitstops, hvor du udfordres på, hvordan læring omsættes til dine konkrete forretningsmæssige målsætninger.

Forløbet er udviklet og afholdes i samarbejde med Genux Executive, som er blandt de bedste på markedet inden for udvikling af ledere.

Opsummeret er der med andre ord to vindere ved at gennemføre vores MBA: Personen (dig) og virksomheden. Du lærer at høste gevinsterne i og for forretningen, og du udvikler dig personligt ved at gennemføre MBA-uddannelsen.

Anders H. Høiris - underviser i Business Strategy

Anders H. Høiris har været i flere danske og udenlandske virksomheder og har primært beskæftiget sig med Internationalisering og MA. Anders har blandt andet arbejdet i IC Group, Norsk Hydro Olie A.S, Egeberg Reklamebureau A/S og Egmont Gruppen A/S. Sideløbende har Anders været aktiv i bestyrelsen i flere danske virksomheder, heraf som Formand i bl.a. Intersport A/S, Nørrebro Teater, Brynje A/S, SoRoTo A/S, Middelaldercentret.

Jan Arnoldi - vejleder MBA projekt

Jan Arnoldi har omfattende national og international erfaring samt dybdegående viden om videnvirksomheder som hhv. ejer, direktør, områdechef, udviklings- og HR-chef samt management konsulent. Hans erfaring dækker især finansielle virksomheder (forsikring og realkredit) samt rådgivningsvirksomheder (advokat- og revisorvirksomhed m.v.).  Han gennemfører for tiden et forskningsprojekt vedrørende ledelse i partnerstyrede virksomheder. 

Jesper Lind Madsen – Underviser i metode og MBA Projekt

Jesper har omfattende erfaring samt dybdegående viden indenfor undervisning, coaching, ledelse og projektstyring. Jesper er tilknyttet Niels Brock Business College, hvor han bl.a. underviser i kommunikation og ledelse.

Jørgen Prip - underviser i Leadership

Jørgens primære fagområder er ledelse, herunder strategisk ledelse, forandringsledelse og organisationsudvikling samt alle facetter i marketing dvs. markedsanalyser, markedsføringsstrategier og markedskommunikation.

Per Bergfors - Vejleder MBA Projekt

Per Bergfors har omfattende erfaring med udvikling og implementering af forretningsstrategier. Erfaringen kommer fra Xerox, Canon, Hewlett Packard og RE. I alle tilfælde en B2B erfaring skabt ved fokus på ledelse, marketing og salg, med et geografisk fokus på EMEA og teknologidrevet markedsdynamik.

Per Mikkelsen - underviser i Finance og Economics

Per Mikkelsen har godt 30 års erfaring fra en karriere med forskellig finansjobs. Per har bl.a. været finanschef i en børsnoteret virksomhed med international handel og haft lederjobs i flere banker med ansvar for erhvervsudlån og Corporate Finance aktiviteter.

Peter Nordgaard - underviser i Finance & Economics, Operations Management

Peter Nordgaard har mere end 15 års undervisningserfaring, og han har stor international erfaring indenfor ledelse og økonomistyring fra forskellige brancher. Peter har en Cand. Merc. (Finance) og har taget eksaminer i bl.a EU IPO Rules, Corporate Law og Chinese Commercial Law.

Peter Soltoft - underviser i Marketing Management

Peter Soltoft har omfattende erhvervserfaring fra bl.a. ISS, Royal Unibrew, Tryg-Vesta og Carlsberg. Peter har arbejdet med salg og marketing siden 1982.

Peter er tilknyttet CBS, Copenhagen Business School, som ekstern lektor, hvor han bl.a. underviser i marketing og strategi. Endvidere underviser Peter på Copenhagen Business Academy i salg & markedsføring. Ved siden af sin undervisning driver Peter egen konsulentfirma indenfor virksomhedsrådgivning.

Ulla Byskov Kinnerup – Underviser i metode og MBA Projekt

Ulla har stor erfaring og viden indenfor undervisning ledelse og projektstyring. Ulla har blandt andet stor viden om videnskabsteori og metodelære. Indtil Ulla begyndte med undervisning har hun arbejdet som offentlig leder indenfor skatteadministration. Ulla har en Cand. merc. aud. fra Handelshøjskolen i Århus, en Master i voksenuddannelse fra DPU og en Master i Organisationspsykologi fra Roskilde Universitet.

Verner Bentzen - vejleder MBA projekt

Verner har en mangeårig lederkarriere fra selskaber i Novo Nordisk koncernen og har ligeledes undervist på CBS gennem en årrække. Nu arbejder Verner som management konsulent indenfor områder som strategi, forandringsledelse, ledercoaching, procesledelse og facility management discipliner på ledelsesniveau. Derudover faciliterer han flere netværksgrupper for ledere og arbejder med organisations- og bestyrelsesarbejde.

Allan B. Hansen - vejleder MBA projekt

Allan har omfattende seniormanagement erfaring fra transportindustrien; herunder ledelseserfaring inden for LEAN, Crew Optimization, salg og Workforce Management.

Tommy Kjær Lassen - Underviser i Management Perspectives

Tommy er erhvervs PhD i ledelsesfilosofi fra CBS med en afhandling om eksistens og selvledelse i Ørsted. Derudover arbejder Tommy som erhvervsfilosof, ledelseskonsulent, foredragsholder og keynote speaker på konferencer om ledelse, organisation og arbejdsliv. Tommy er specialist indenfor ledelsesfilosofi, etik i organisation og ledelse samt anvendt filosofi. Oprindeligt er Tommy uddannet cand.theol. og har i en kort årrække arbejdet som præst.

Praktiske oplysninger

Prisen er kr. 240.000 for hele uddannelsen inklusiv forplejning og studietur.

Udgifter, der ikke er inkluderet i betalingen

Du bør påregne ca. kr. 12.000 til bøger.

Betalingen opkræves før hvert semester med følgende betalingsdatoer og rater:

Januar-optag:

År 1:

 1. semester: Primo januar (2 fag, kr. 80.000)
 2. semester: Primo april (1 fag, kr. 40.000)

År 2:

 1. semester: Primo september (2 fag, kr. 80.000)
 2. semester: Primo januar (1 fag, kr. 40.000)

September-optag:

År 1:

1.semester: Primo september (1 fag, kr. 40.000)

2.semester: Primo januar (1 fag, kr. 40.000)

 1. semester: Primo april (1 fag, kr. 40.000)

År 2:

4.semester: Primo september (1 fag, kr. 40.000)

5.semester: Primo januar (2 fag, kr. 40.000)

 

Økonomiske støtte med bruttolønsordningen

Både den direkte studieafgift samt de øvrige studieudgifter (fx bøger) kan indgå i en bruttolønsordning. Selvstændige kan også benytte sig af bruttolønsordningen. Det kræver dog den yderligere forudsætning, at man har 3-5 ansatte i sin virksomhed.

Fordelen ved bruttolønsordningen er, at de er udgiftsneutrale for arbejdsgiveren, fordi værdien af godet, som firmaet betaler, bliver modsvaret af en nedgang i bruttolønnen (dvs. løn før skattetræk) hos medarbejderen. Samtidig kommer medarbejderen til at betale mindre i skat, og det er derfor, ordningen er så populær.

Der er forskellige krav, der skal være opfyldt, før et gode kan indgå i en bruttolønsordning.

Niels Brock henviser til SKAT.dk eller egen revisor for yderligere information og rådgivning.

Adgangskravene består dels af en videregående uddannelse, dels af erhvervserfaring. Ansøgere til MBA-uddannelsen med en af følgende uddannelser og erfaring har direkte adgang:

 • En bacheloruddannelse
 • En professionsbacheloruddannelse
 • En diplomuddannelse
 • En kandidat- eller masteruddannelse
 • Samt 8 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation. Optagelse sker ud fra en individuel vurdering.

Læs mere om Forberedende MBA-kursus her.

MBA-uddannelsen er en to-årig deltidsuddannelse med start i januar eller september, og undervisningen er tilrettelagt sådan, at du kan passe din karriere sideløbende. Hvis du starter i januar, kan du vælge at tage en Fast Track MBA på kun 1 ½ år.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist for januar: 10. januar

Ansøgningsfrist september: 10. september

Studiestart: 

Der er studiestart på MBA-uddannelsen hvert år i januar og september. Lige inden undervisningen starter op, er der introduktionsdag for alle studerende. 

Hold 13 september 2019 optag: Studiestart fredag 27. september 2019

Med en fast track-udgave af vores MBA, kan du blive færdig på 1,5 år i stedet for 2 år. Fast track er til dig, der har tid og overskud til at komme hurtigere i mål. Efter 6 måneder er du allerede halvvejs i modulerne og kan bidrage med din viden i din virksomhed.

Fast track-udgaven har mindre hold, hvilket giver endnu mere fokus på den enkelte. 

I perioderne hvor du læser to fag samtidigt, er der meget læsning, men til gengæld er der kun ét fag på det tidspunkt, hvor du så småt går i gang med at skrive hovedopgave.

Du får også bredere netværk, da studieturen foregår sammen med holdet, der starter ½ år tidligere.

Ved at starte i januar indhenter du holdet, der startede ½ år før, og du slipper for en meget lang pause fra studiet, da forårsmånederne udnyttes til et fag.

Vi holder løbende informationsmøder om MBA uddannelsen, som hjælper dig til at blive afklaret inden du tilmelder dig. Du kan tilmelde dig et informationsmøde her.

Inden du ansøger, skal du sørge for at have udfyldt følgende skemaer, som skal sendes vedhæftet. 

Personlig ansøgning
Application form
Reference form (der skal bruges to referencer)
Proficiency in English reading
Uddannelsesniveau

Kontakt

Uddannelseschef
Frederik Bjørn Nellemann Uddannelseschef

Telefon: 23 21 46 04 E-mail: fbn@brock.dk