Fokus på Læring, trivsel og dannelse

Siden august 2023 har Niels Brock været en del af projekt, der har til formål at fremme læring, trivsel og dannelse. Unges trivsel er generelt udfordret - mange føler ensomhed, angst og andre former for mistrivsel. På Niels Brock ønsker vi at gøre vores til, at vores elever får de bedst mulige vilkår for at leve et godt ungeliv og deltage aktivt i undervisning og sociale aktiviteter. Derfor er al undervisning blevet mobilfri - ligesom vi har slukket for de sider på nettet, der primært hører fritiden til. På den måde skaber vi ro og rammer omkring det, der er vigtigst: Nemlig den faglige undervisning og samværet på skolen. 

Portrætbillede af HHX NVG elever med blå baggrund

FAQ om digitale spilleregler

Mobiltelefoner skal inden undervisningen starter, placeres (slukkede eller sat i flytilstand) i de ophængte, aflåselige mobilskabe, der er opsat i alle klasselokaler. Du kan tage din mobiltelefon i pauserne. Har dine nærmeste brug for at få fat på dig i løbet af skoledagen, kan der sendes SMS, og du kan ringe tilbage i førstkommende frikvarter.

På Niels Brock er der ikke adgang til sider på internettet, der er irrelevante for undervisningen, og som forstyrrer både dig som elev og dine lærere. Denne FAQ svarer forhåbentlig på de fleste af dine spørgsmål. Hvis ikke så skriv til fokus@brock.dk, så vender vi retur med svar.

For at få en god start på alle moduler (undervisningstimer), skal din computer være lukket ved timestart. Det er din underviser, der bestemmer, hvornår computerne kan åbnes, og hvornår de skal være lukket.

Hvis du har din mobiltelefon med i skole, skal den sættes i flytilstand og afleveres i mobilskabet i starten af undervisningstimen. Din underviser aflåser mobilskabet. Du kan få din telefon igen, når modulet er forbi.

Hvis skabet endnu ikke er låst, placerer du telefonen i skabet, alternativt må du aflevere den til din lærer, som får mobilen placeret i skabet, ved først kommende lejlighed.

 • Hvis det er et meget vigtigt opkald, der ikke kan vente til frikvarteret eller efter skole, kan du i ekstraordinære tilfælde lave en aftale med din underviser, om at du får lov at beholde din telefon på dig, så du kan tage imod opkaldet i et bestemt tidsrum,
 • Det er op til din underviser at vurdere om det passer ind i undervisningen, at du får lov at have din telefon på dig og modtage beskeder i undervisningstiden,
 • Hvis du ofte beder om at få lov at beholde din telefon på dig, vil din underviser sende dig til studievejledningen for at få afklaret problemstillingen.
 • Så har du naturligvis lov til at have din mobiltelefon på dig hele tiden. Det skal du bare aftale med din studievejleder.
 • Hvis du bruger telefonen til andre formål, vil det selvsagt blive sanktioneret i henhold til skolens studie- og ordensregler

Det kan måske føles ubehageligt i starten, hvis du er vant til altid at have din telefon på dig og være på sociale medier m.v., men efter noget tilvænning vil ubehaget gå over.

Ja, undervisningstiden skal være uforstyrret af digitale devices. Derfor skal alle placere deres telefon i mobilskabet.

I helt særlige krise- eller nødsituationer kan daginstitutionen/dit barns skole kontakte Niels Brocks studieadministration, vejledere eller ledelse, som så kan få fat i dig. Er du voksenelev med barn/børn, kan du oplyse dette nummer til dit barns institution: + 45 33419 150. 

 • Dine forældre kan sende dig en SMS, så kan du ringe tilbage, når der er pause,
 • I særlige krise- eller nødstilfælde kan dine forældre ringe til skolen på 33 41 91 00.

Så overtræder du skolens studie- og ordensregler og sanktioneres herefter.

Det bør kunne overstås hurtigt. Man skal aflevere sin telefon uden unødig forstyrrelse. Forstyrrelser kan betragtes som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne.

Ja, uret skal sættes i flytilstand.

Mobiltelefoner opbevares kun i mobilskabe i undervisningstiden og du kan derfor bruge mobilepay i kantinen i pauserne.

 • Adgangen til hjemmesider med hjælpeværktøjer til ordblinde bliver ikke spærret
 • Der kan være situationer, hvor du som ordblind eller elev med en lignende diagnose er nødt til at have lov til at bruge din computer for at tage noter, få læst teksten op eller få hjælp til stavning. Du skal henvende dig hos din studievejleder, som sørger for, at du får tilladelse til at tage bruge din pc i undervisningen
 • Prøver, der udleveres på papir, vil blive udleveret til dig digitalt, så du kan anvende evt. læse- og skriveteknologi

FAQ om firewalls

På Niels Brock er der ikke adgang til sider på internettet, der er irrelevante for undervisningen, og som forstyrrer både dig som elev og dine lærere, og vi har blokeret adgang til sider på internettet, der handler om spil, streaming, shopping og sociale medier.

Det vil være en overtrædelse af skolens studie- og ordensregler og sanktioneres.

Ja, og der sanktioneres herfor.

Ja, IT-afdelingen kan se ip-adresser og hjemmesider, der tilgås på skolens netværk.

Nej, den skal enten være i flytilstand eller slukket.

Internetblokeringen indstilles, så den ikke blokerer for digitale bøger.

Internetblokeringen blokerer kun udvalgte kategorier inden for de fire S’er: Sociale medier, Spil, Shopping og Streaming.

Det sørger din underviser for kan lade sig gøre.

Ja

Gæstenetværket er forbeholdt skolens gæster, og har samme blokeringer som elevernes netværk.

Det giver mulighed for, at din underviser kan inddrage sider i undervisningen, som internetblokeringen forhindrer at eleverne har adgang til.

 • Nej, vi sørger bare for at vores elever kan fokusere og koncentrere sig om undervisningen, og vi underviser i digital dannelse, teknologiforståelse, kunstig intelligens, og i hvordan sociale medier virker og påvirker os.
 • Digital dannelse er også at fravælge brug af digitale devices når situationen – f.eks. undervisning – oplagt vil profitere af alles ”fysiske” nærvær.

FAQ om kommunikation og sanktioner

 • Skolens digitale politik er i overensstemmelse med skolens studie- og ordensregler, som har hjemmel i bekendtgørelse om studie- og ordensregler,
 • Der er ikke tale om brud på grundlovssikrede frihedsrettigheder, når skolen bl.a. bestemmer, at du ikke må bruge mobiltelefon i undervisningstimerne, at du skal aflevere din mobiltelefon i mobilskabet,
 • Du har, på din undervisers opfordring, pligt til at aflevere digitale devices, hvis din brug heraf forstyrrer undervisningen

Skolen kan sanktionere overtrædelse med bl.a. skriftlige advarsel og bortvisning/overflyttelse fra skolen til en anden skole, jf. studie- og ordensreglerne.

 • Din underviser bestemmer, hvornår der må skrives noter på computeren eller læses i e-bøger på computeren. Din underviser vil typisk indlægge sekvenser i undervisningen, hvor I får tid til at skrive noter ind på computeren,
 • Der kan også skrives noter i hånden på papir.

Niels Brock anbefaler, at du eller dine forældre tegner indboforsikring, der dækker i forbindelse med beskadigelse eller bortkomst af din telefon.