Matematik B

På Matematik B online arbejder du med en række matematiske tankegange, begreber og metoder og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler. Du bliver bl.a. i stand til at overskue, analysere og vurdere problemstillinger fra faget både i hverdagen og i erhvervsmæssig eller studiemæssig sammenhæng. Kurset er ikke SU-berettiget. Bemærk at kurset følges online og ikke er SU-berettiget.

Niels_Brock_Lederakademiet_1571-kopi.jpg
Tilhører du GSK målgruppen?

Vi har ikke et planlagt enkeltfagsforløb i øjeblikket, men måske tilhører du GSK målgruppen, hvor du kan tilmelde dig? 

Matematik B

Start- og slutdato: 24. august 2020 - 27. november 2020
Praktisk info: Online undervisning
Eksamensperiode: Fra d. 1. december til d. 18. december 2020. Den mundtlige eksamensdato får du oplyst, når kurset er begyndt
Sted: Online
  • Ej SU-berettiget
Pris 3.250 kr.
Læs mere

Krav til udstyr 

Onlinekurset kræver en computer, stabil internetforbindelse og headset (med mikrofon) til vores webinarer.   

 

Al information om dit kursus kommer i din e-boks 

Senest en uge før studiestart, vil du modtage to breve: 

  • Et passwordbrev med info om, hvordan du kommer ind i dit digitale kursusrum
  • Et velkomstbrev med praktiske informationer om kurset

 

Det er vigtigt, at du løbende ser dine beskeder i din e-boks. Du kan hente en e-boks app til din mobil. Her kan du læse om, hvordan du kan tjekke, at din profil i e-boks er opdateret med det telefonnummer eller mail, du vil have sendt beskeder til, hver gang du får en ny besked i e-boks. 

 

Vi gør opmærksom på, at der er krav om at aflevere obligatoriske opgaver for at kunne få lov til at gå til eksamen.  

 

Betaling og rammer 

Der er en brugerbetaling på kr. 3.250,- for det kursus, du har tilmeldt dig.  

Vi sender dig en faktura sammen med dit velkomstbrev til din e-boks senest 5 dage før kursusstart.  

 

Kursusgebyret skal være betalt senest den dag, der står på fakturaen, uanset om du deltager i undervisningen eller ej.  

 

Regler om udmeldelse eller flytning  

Udmeldelse, flytning til et andet hold eller sygemelding skal ske ved skriftlig henvendelse på mail: gsk_enkeltfag@brock.dk