Samfundsfag C

På Samfundsfag C online får du indsigt i danske og internationale samfundsforhold. Udgangspunktet sker typisk i aktuelle danske sociale, økonomiske eller politiske forhold, men der lægges også vægt på, hvordan forholdene i Danmark er påvirket af de globale processer. I dag forstås de samfundsmæssige forhold i Danmark indenfor rammerne af den globaliserede verden, såvel som EU opfattes som en stadig vigtigere medspiller i forståelsen af den enkelte borgers virkelighed.

Har du spørgsmål til kurset?

JudithThomsen.jpg
Judith Thomsen Studievejleder

Telefon: 33 41 91 00 E-mail: jut@brock.dk